Menu na życzenie

Kiedy klikniesz prawym klawiszem myszy pulpit Windows i z rozwiniętego menu kontekstowego wybierzesz opcję Nowy, będziesz mógł utworzyć nowy folder oraz skrót do obiektu. Oprócz tego otrzymasz imponującą listę dokumentów reprezentujących aplikacje zainstalowane w systemie. Niektóre z nich są przydatne, inne wprowadzają niepotrzebny bałagan. Ale na szczęście jest sposób na uporządkowanie tej listy.

Kiedy klikniesz prawym klawiszem myszy pulpit Windows i z rozwiniętego menu kontekstowego wybierzesz opcję Nowy, będziesz mógł utworzyć nowy folder oraz skrót do obiektu. Oprócz tego otrzymasz imponującą listę dokumentów reprezentujących aplikacje zainstalowane w systemie. Niektóre z nich są przydatne, inne wprowadzają niepotrzebny bałagan. Ale na szczęście jest sposób na uporządkowanie tej listy.

Niestety, Microsoft tworząc system operacyjny, nie przewidział, że użytkownik może chcieć wywierać wpływ na to, co znajduje się w podmenu opcji Nowy. W związku z tym operacja nabiera powagi, bo wymaga "wgryzienia" się w Rejestr systemu. Ponieważ jednak niewłaściwe zmiany w systemie mogą skutkować powstaniem nieprzewidzianych problemów (np. zawieszeniem się Windows podczas ładowania), robisz to na własne ryzyko.

Zobacz również:

Dodawanie pozycji do menu

Najpierw zdecyduj się, które typy plików chciałbyś dodać do menu oraz które aplikacje potrafią otworzyć te pliki. Nie musisz przeprowadzać żadnych specjalnych zabiegów dla aplikacji takich jak Notatnik, WordPad czy Microsoft Paint, które automatycznie startują z chwilą otwarcia nowego dokumentu i są gotowe do pracy. Jednak inne aplikacje, w tym wiele shareware'owych, wymaga najpierw utworzenia i zapisania pliku szablonu. Dla takich programów musisz utworzyć konkretne doku-menty i zapisać je w folderze Windows\ShellNew. Ten folder w niektórych wersjach systemu jest ukryty i nie będzie widoczny,dopóki nie ustawisz opcji Pokazuj wszystkie pliki znajdującej się w menu Widok | Opcje folderów każdego folderu Windows.

Aby dodać typ pliku do menu, musisz przeprowadzić edycję Rejestru.Kliknij, aby powiększyćAby dodać typ pliku do menu, musisz przeprowadzić edycję Rejestru.Teraz uruchom Edytor Rejestru, wpisując Regedit w polu Start|Uruchom i kliknij OK. Rozwiń drzewo HKEY_CLASSES_ROOT, klikając węzeł oznaczony znakiem "+". W lewym oknie edytora wyświetlona zostanie seria folderów z rozszerzeniami plików rozpoznawalnymi przez system (np. DOC, XLS, HTML), które Windows kojarzy z zainstalowanymi aplikacjami. Znajdź rozszerzenie pliku, które chciałbyś dodać do podmenu Nowy i kliknij go prawym klawiszem myszy. Wybierz Nowy|Klucz (w Rejestrze każdy folder jest określany mianem klucza). Nazwij nowy klucz ShellNew i naciśnij [Enter], aby zakończyć proces nazywania. Zaznacz nowo utworzony folder, kliknij prawym klawiszem myszy wolne miejsce prawego okna edytora i wybierz Nowy|Wartość ciągu. Jeżeli wybrałeś typ pliku, z którym aplikacja skojarzona standardowo startuje z otwartym czystym dokumentem, nazwij ikonę NullFile i naciśnij [Enter]. W innym przypadku, gdy aplikacja startuje bez automatycznie otwartego czystego pliku, nazwij ikonę FileName. Teraz dwukrotnie kliknij ikonę FileName (lub naciśnij [Enter]) i w polu Dane wartości wpisz pełną ścieżkę dostępu oraz nazwę pliku szablonu, który wcześniej zapisałeś w folderze Windows/ShellNew, po czym kliknij OK. Jak widzisz, zmiany, które wprowadziłeś, zostały natychmiast uwzględnione w podmenu Nowy.

Oto przykład. Aby utworzyć nowy list w programie Outlook Express, wybierając odpowiednią pozycję z menu kontekstowego, uruchom aplikację Outlook Express i wybierz Plik|Nowy|Wiadomość pocztowa. Możesz wpisać dowolny tekst (co nie jest konieczne) po czym wybierz Plik|Zapisz jako i zachowaj dokument, nadając mu nazwę np. Blank. Pamiętaj o tym, aby zapisać dokument w folderze ShellNew będącym podfolderem Windows (Outlook Express automatycznie doda rozszerzenie EML). Następnie uruchom Edytor Rejestru, tak jak to wyjaśniliśmy wcześniej i znajdź folder EML w drzewie HKEY_ CLASSES_ROOT. Utwórz klucz ShellNew, po czym utwórz ikonę i nazwij Wartość ciągu jako FileName. Teraz dwukrotnie kliknij ikonę i wpisz c:\windows\ ShellNew\ Blank.eml (Twoja ścieżka może być inna) w polu Dane wartości, kliknij OK i wyjdź z Rejestru.

Aby przetestować rezultat modyfikacji, kliknij pulpit prawym klawiszem myszy i wybierz z menu kontekstowego Nowy|Outlook Express Mail Message. Nowa ikona listu pojawi się na pulpicie, umożliwiając jednocześnie wpisanie nowej nazwy. Dwukrotnie kliknij ikonę listu, wpisz treść i wyślij. Skasowanie pliku nie spowoduje usunięcia go z folderu wiadomości wychodzących. W ten sposób możesz zachowywać poszczególne listy w indywidualnych plikach.

Usuwanie pozycji z menu

<font color="red">1. Najlepszym sposobem na usunięcie typu pliku, którego macierzysty program nie będzie już dłużej używany, jest odinstalowanie aplikacji. W tym celu kliknij dwukrotnie lewym klawiszem myszy ikonę Dodaj/Usuń programy, znajdując się w Panelu sterowania, znajdź i zaznacz dany program na liście i kliknij Dodaj/Usuń. Postępując zgodnie z dalszymi instrukcjami na ekranie, usuń aplikację.

<font color="red">2. typ pliku pozostał w menu, mimo ręcznego usunięcia programu, otwórz Eksplorator Windows, wybierz Widok|Opcje lub Widok| Opcje folderów i wybierz kartę Typy plików. Znajdź i zaznacz plik, którego chcesz się pozbyć i kliknij Usuń. Ta operacja usunie jednocześnie typ pliku ze skojarzeń Rejestru i podmenu Nowy.

<font color="red">3. chcesz pozostawić typ pliku w systemie, a jedynie usunąć jego ikonę z podmenu Nowy, uruchom Edytor Rejestru, tak jak to opisaliśmy wcześniej. Rozwiń węzeł i rozwiń drzewo HKEY_ CLASSES_ROOT. Odszukaj folder zawierający rozszerzenie pliku, który chcesz usunąć. Zaznacz folder ShellNew będący podfolderem rozszerzenia i naciśnij klawisz [Delete]. I po krzyku.

Siła "dwukliku"

Jedno kliknięcie zaznacza, dwa kliknięcia otwierają bądź uruchamiają. To prawdopodobnie pierwsze czynności, których musiałeś się nauczyć, używając systemu Windows i myszy. Teraz możesz zaoszczędzić wiele czasu poświęcanego dotąd na "kliknięcia" i "przeciągania", o ile oczywiście znasz inne sposoby używania podwójnego "kliknięcia". Niektóre z nich prawdopodobnie nie będą dla Ciebie nowością, ale na pewno znajdzie się także kilka takich, których nie znałeś.

<font color="red">Maksymalizuj lub Przywróćj dwukrotnie belkę okna, aby ją powiększyć do maksymalnych rozmiarów lub przywrócić do stanu poprzedniego.

Zmien zabezpieczenia bez przekopywania się przez opcję przglądarki.Kliknij, aby powiększyćZmien zabezpieczenia bez przekopywania się przez opcję przglądarki.<font color="red">Rozszerz lub Skupj dwukrotnie folder będący gałęzią w drzewie folderów, a rozwiniesz jego podfoldery lub schowasz je. Ten sam mechanizm działa także w Edytorze Rejestru.

<font color="red">Powiększ detalewybierzesz w Eksploratorze Windows widok detali, będziesz mógł także zmieniać szerokość poszczególnych kolumn zawierających parametry plików i folderów (nazwy, wielkość, datę itp.). Dwukrotne kliknięcie belki tytułowej jednej z tych kolumn spowoduje natychmiastową zmianę kolejności wyświetlania folderów i plików. Jeżeli zbyt się rozpędzisz w manipulowaniu szerokościami kolumn, zawsze możesz powrócić do stanu pierwotnego, naciskając [CTRL +] na klawiaturze numerycznej.

<font color="red">Zmień ustawienia zabezpieczeństeś pewny zabezpieczeń przeglądarki? Kilknij dwukrotnie ikonę Internet Explorera, znajdującą się na końcu paska stanu przeglądarki. Alternatywnie w Windows 2000 możesz dwukrotnie kliknąć ikonę Mój komputer znajdującą się w każdym oknie Eksploratora lub folderu.

Wybierz jedną z czterech kategorii (Internet, Lokalny Internet, Zaufane witryny, Witryny z ograniczeniami), zmieniając tym samym poziom zabezpieczeń.

<font color="red">Zarządzaj paskiem narzędzi zmienić ustawienia zegara systemowego lub kalendarza? Dodać lub usunąć pozycje z Harmonogramu zadań? A może chciałbyś zmienić poziom głośności odtwarzacza CD? Możesz to wykonać, dwukrotnie klikając reprezentujące poszczególne narzędzia ikony znajdujące się na prawym końcu paska narzędzi.

<font color="red">Rada na zakończenie chciałbyś mieć dźwiękowe potwierdzenie tego, że dwukrotnie kliknąłeś we właściwym miejscu, kiedy na przykład zmieniasz wielkość belki narzędzi, wybierz Start|Ustawienia |Panel sterowania i dwukrotnie kliknij Dźwięki (Windows 9x) lub Dźwięki i multimedia (Windows 2000). Na liście zdarzeń zaznacz pozycję Pokaż pasmo paska narzędzi, a z rozwijanej listy poniżej wybierz plik dźwięku. Zamknij okno. Teraz będziesz słyszał wybrany dźwięk, ilekroć klikniesz podziałkę paska narzędzi lub nazwę.

Przewijanie i przewijanie bez końca

Gdy w Windows 95 (wersja OSR-1) było przepełnione menu Start w wyniku zbyt wielu pozycji, następowało jego podzielenie na kilka mniejszych paneli. W Windows 95 OSR-2 i Windows 98 menu Start nie jest dzielone na panele, ale są dodawane do niego dwie strzałki (na dole i na górze) służące do przewijania listy. Jeżeli jednak lista jest zbyt długa, to przewijanie może być niewygodne, zwłaszcza gdy poszukiwana przez Ciebie pozycja znajduje się akurat na końcu listy. Wystarczy jednak, trzymając naciśnięty klawisz [CTRL], dwukrotnie kliknąć strzałkę w dół, a lista skoczy do ostatniej pozycji. Analogicznie można znaleźć się na początku listy. Niestety, nie ma róży bez kolców. Właściwość ta przepada z chwilą za instalowania Internet Explorera 5, a w systemie Windows 98 Second Edition nie ma jej wcale.