Skryptografia

Użytkownika systemu Windows można porównać do pasażera środków komunikacji publicznej. Wybiera cel podróży, a system transportuje go do żądanego miejsca. Jednak w rozkładzie jazdy brakuje wielu stacji - resztę drogi trzeba pokonać na piechotę... Tymczasem istnieją sztuczki, które pozwalają docierać bezpośrednio do miejsca przeznaczenia.

Użytkownika systemu Windows można porównać do pasażera środków komunikacji publicznej. Wybiera cel podróży, a system transportuje go do żądanego miejsca. Jednak w rozkładzie jazdy brakuje wielu stacji - resztę drogi trzeba pokonać na piechotę... Tymczasem istnieją sztuczki, które pozwalają docierać bezpośrednio do miejsca przeznaczenia.

Szybko do celu, bez korków i objazdów - oprócz tego nieco komfortu i mili współpasażerowie - właśnie tego życzy sobie podróżny na trasie z A do B. Z punktu widzenia kierowców postulat ten z roku na rok coraz bardziej zbliża się do utopii. Zupełnie inaczej jest w przypadku systemu Windows. Wydaje się, że kolejne wersje coraz lepiej spełniają stawiane im wymagania, ale wciąż nie mogą osiągnąć stu procent. Potrzeby milionów użytkowników są zbyt zróżnicowane, aby zdołał je zaspokoić jeden system operacyjny, nawet bardzo uniwersalny.

Zobacz również:

Kto nie chce się pogodzić z tym deficytem, musi zakasać rękawy i... uzupełnić system o własne narzędzia. Możliwości tworzenia przydatnych gadżetów za pomocą tzw. Hosta skryptów są godne uwagi. Nawet za pomocą prostych skryptów można uzyskać wymierne efekty, a optymalizacja własnych obiektów otwiera przed użytkownikiem nowy wymiar.

Tworzenie skryptów VB i Javy to złożony temat. Szybki kurs programowania w Hoście skryptów okraszony wieloma przykładami zamieściliśmy w artykule "Robótki ręczne w Windows" (PCWK 5/2001, str. 92). W tym materiale, stanowiącym swoistą kontynuację "Robótek...", skupiamy się na bardziej zaawansowanych zastosowaniach i prezentujemy wiele gotowych narzędzi. Pozwolą Ci ulepszyć istniejące środowisko systemowe. Instrukcje programowania dodatkowych obiektów i integrowania ich w systemie operacyjnym.

Menu podręczne

Nie musisz polegać na domyślnych menu podręcznych, które są przypisane ikonom na pulpicie. Możesz rozszerzyć możliwości standardowych ikon, takich jak Mój komputer, Internet Explorer czy Otoczenie sieciowe, aby dostosować pulpit, jako stanowisko pracy, do swoich potrzeb. Za pomocą skryptów rozbudujesz menu podręczne wymienionych ikon o nowe funkcje i usuniesz istniejące. Nie musisz wchodzić w tym celu do Rejestru, żeby modyfikować klucz "Shell". Edycją menu sterujesz wygodnie z poziomu okien dialogowych wyświetlanych przez skrypty. Gotowy skrypt WPLACE.VBS ilustruje ten zabieg na przykładzie ikony Mój komputer. Jest ona reprezentowana przez identyfikator klasy <font color="red">{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}. Aby edytować menu podręczne jednej z pozostałych ikon, wstaw odpowiedni identyfikator.

Skopiuj plik WPLACE.VBS do dowolnego katalogu na dysku i przywołaj go dwukrotnym kliknięciem. Skrypt skopiuje się automatycznie do katalogu \Windows\Command i zintegruje z menu podręcznym ikony Mój komputer. Będzie dostępny poprzez polecenie Edytuj menu. Gdy je przywołasz, skrypt wyświetli okno dialogowe. Klikając Tak, utworzysz nowe polecenie w menu, a klikając Nie, usuniesz jedno z istniejących.

Druga opcja nie wymaga dalszych wyjaśnień, natomiast kliknięcie Tak generuje dwa okna dialogowe. W pierwszym trzeba wpisać nazwę polecenia, która będzie wyświetlana w menu. W drugim oknie należy podać treść polecenia. Przykładowo, aby przywołać Panel sterowania, wpisz control.exe. Jeśli chcesz otwierać jeden z najczęściej używanych folderów, podaj jego nazwę, poprzedzając ją przywołaniem Eksploratora. Oto przykład:

explorer.exe /n,c:\tools\scripts

Każde zdefiniowane w ten sposób polecenie znajdzie się w menu kontekstowym ikony Mój komputer. Pamiętaj jednak, że WPLACE.VBS odwołuje się wyłącznie do niej. Pozostałe możesz modyfikować analogicznie, podając właściwy identyfikator klasy.

Widoki w Eksploratorze

Ze względów bezpieczeństwa lub dla lepszej orientacji warto włączyć wyświetlanie rozszerzeń plików. Zbiory typu EXE, DOC, XLS, OCX, VBS, BAT, a nawet PIF i LNK mogą zawierać wirusy lub konie trojańskie. Domyślnie Windows blokuje pokazywanie rozszerzeń znanych plików. Wielu użytkowników nie zmienia standardowych ustawień, ponieważ ciągłe przełączanie jest zbyt uciążliwe. Praktycznie byłoby mieć narzędzie do szybkiego przełączania między obydwoma widokami. Można je zrealizować za pomocą skryptu.

Skrypt NeverShowExt (NEVERSHOWEXT.VBS) samodzielnie przeprowadza wszystkie modyfikacje Rejestru. Gdy umieścisz plik KILL.EXE w obrębie domyślnej ścieżki wyszukiwania (np. w katalogu \WINDOWS), możesz wymusić automatyczny restart Eksploratora bez zamykania systemu Windows. Skrypt wyświetla w tym celu okno dialogowe z pytaniem. Jeśli klikniesz przycisk Nie, przełączenie widoku nastąpi dopiero podczas kolejnego uruchomienia systemu.

NeverShowExt sprawdza w Rejestrze bieżące ustawienie widoku. Zależnie od tego wybiera drugi widok i modyfikuje odpowiednio klucze Rejestru. Na koniec zakłada tymczasowy plik wsadowy, który pozwala zamknąć i ponownie otworzyć Eksplorator. Jest on konieczny, ponieważ wraz z zamknięciem Eksploratora zamykany jest również skrypt. Nie dotyczy to samodzielnych aplikacji, takich jak edytor tekstowy.

Zdublowane pliki

Kolejne etapy tworzenia nowego polecenia w menu podręcznym za pomocą skryptu WPLACE.VBSKliknij, aby powiększyćKolejne etapy tworzenia nowego polecenia w menu podręcznym za pomocą skryptu WPLACE.VBSPoprzednie wersje pliku przydają się, gdy nowsza ulegnie uszkodzeniu. Jednak mogą przysporzyć problemów, gdy nieumyślnie skorzystasz ze starszej wersji. Tymczasem próby odnalezienia zdublowanych plików lub najnowszej wersji zbioru w obrębie całego dysku (a nawet kilku) za pomocą standardowych narzędzi systemu Windows przypominają szukanie igły w stogu siana.

Skrypt ZDUBLOWANE.VBS wczytuje nazwy wszystkich plików w obrębie podanej ścieżki i lokalizuje te, które występują dwukrotnie. Gdy trafi na drugi plik o takiej samej nazwie, ustala rozszerzone atrybuty obu zbiorów, np. ostatni odczyt i modyfikację. Na podstawie tych informacji ustala, który egzemplarz jest bardziej aktualny, i proponuje usunąć starszą wersję kliknięciem przycisku Tak. Dla lepszej orientacji wyświetla w oknie dialogowym właściwości plików (rozmiar, ścieżkę, ostatni dostęp) mające wpływ na podjęcie trafnej decyzji. Mimo że skrypt pomaga w podjęciu decyzji, ostatnie słowo należy do użytkownika. Kliknięcie przycisku Nie powoduje pozostawienie obu wersji na dysku. Wówczas skrypt kontynuuje poszukiwanie dubletów. Kliknięciem przycisku Anuluj możesz przerwać działanie skryptu.

Standardowy FileSystemObject nie wystarcza do uruchomienia skryptu ZDUBLOWANE.VBS. Konieczne jest zastosowanie biblio-teki PCWFMAN.DLL. Sposób jej instalowania i możliwości opisujemy w dalszej części materiału.

Zwróć uwagę na to, że prezentowany skrypt nie służy do rozwiązywania słynnego problemu z wieloma wariantami bibliotek systemowych DLL. Możesz go jednak używać do tropienia zdublowanych plików systemowych. Usuwaniem ich powinni się zajmować tylko bardzo zaawansowani użytkownicy Windows, jeśli mają pewność, że można wykonać tę operację bez szkody dla systemu.

Narzędzie sprawdza się przede wszystkim w wyszukiwaniu zdublowanych dokumentów użytkownika. Trzeba jednak pamiętać, że dwa pliki o takiej samej nazwie mogą mieć zupełnie inną zawartość i znaczenie. W tym przypadku oba mogą się okazać potrzebne, a usunięcie jednego z nich łączy się z utratą danych.

Przedstawiony skrypt wykorzystuje (zazwyczaj niedostrzegany) standardowy obiekt WSH, jakim jest Dictionary. Działa on na zasadzie miniaturowej bazy danych gromadzącej dwa pola. Pierwsze pełni funkcję klucza podstawowego, drugie zaś służy do przechowywania danych. Zapisy w pierwszym polu (Key) nie mogą się powtarzać. W przeciwnym razie obiekt natychmiast zgłasza błąd, nawet jeśli baza mieści tysiące rekordów. Właśnie ta właściwość została wykorzystana w skrypcie ZDUBLOWANE.VBS, aby ominąć skomplikowane rozwiązania z użyciem macierzy i zmiennych.