Pełna dynamika

Dość dyktatu i fochów rozkapryszonych providerów! Dzięki językowi DHTML możesz stworzyć dynamiczną witrynę bez oglądania się na wymagania serwera i widzimisię admina.

Dość dyktatu i fochów rozkapryszonych providerów! Dzięki językowi DHTML możesz stworzyć dynamiczną witrynę bez oglądania się na wymagania serwera i widzimisię admina.

Od HTML do Dynamic HTML

Zanim koncepcja dynamicznego HTML-a ujrzała światło dzienne, możliwość tworzenia niestatycznych stron WWW zapewniały jedynie aplikacje uruchamiane na serwerze, np. CGI, a mało który dostawca oferował obsługę takich technologii. Teraz do wielu zastosowań można wykorzystać DHTML. Oto wprowadzenie w nowy wymiar stron WWW.

Zobacz również:

HTML to uniwersalny język opisu stron, powszechnie stosowany w sieci. Za pomocą specjalnych znaczników opisujemy wygląd dokumentu, który ma być przedstawiony w przeglądarce. W skrócie wygląda to w ten sposób, że po otrzymaniu stosownych informacji z serwera program przeglądarki, uruchomiony na naszym komputerze, tworzy obraz dokumentu.

Odkąd powstały strony WWW, nie ustaje wyścig w tworzeniu nowych technik, mających na celu urozmaicenie ich wyglądu i zwiększenie interakcyjności. Odnośniki, obrazy, formularze to wciąż za mało. Użytkownik, przyzwyczajony do graficznego interfejsu systemów operacyjnych, oczekuje, że dokumenty HTML będą równie atrakcyjne i to nie kosztem szybkości czasu ich pobierania. Jednocześnie każdy chciałby mieć możliwość zdynamizowania własnej strony, dlatego technologia DHTML powinna być nie tylko prosta do realizacji, ale również łatwo dostępna.

Cofnijmy się na chwilę w czasie. Swego rodzaju rewolucję przeżyliśmy wraz z rozpowszechnieniem takich technik, jak ASP czy PHP. Nie można nie wspomnieć też o CGI i PERL-u, które mimo sędziwego w świecie komputerów wieku, ciągle mają się dobrze. Wszystkie wspomniane narzędzia można wykorzystywać do zmiany zawartości oglądanej strony. Niestety mają one poważną wadę. Każda zmiana na stronie pociąga bowiem konieczność nawiązania komunikacji z serwerem, a to zbyt wiele, jeżeli celem jest zmiana koloru czcionki czy zaprezentowanie niewielkiej tabelki. Dlatego powstała koncepcja dynamicznego HTML-a, będącego poszerzeniem możliwości tradycyjnego, statycznego języka przez dodanie nowych obiektów, które mogą zagościć w dokumentach HTML. Wprowadzono także możliwość nadzoru nad nimi z poziomu języków skryptowych wykonywanych w przeglądarkach, czyli bez potrzeby odwoływania się do aplikacji na serwerze.

Określenie "dynamiczny" w odniesieniu do DHTML oznacza zdolność do zmiany przedstawianej treści, przy czym wszystkie informacje na temat stanu aktualnego oraz możliwego do uzyskania są już dostarczone do naszej przeglądarki. Teraz, w zależności od tego, co zrobi użytkownik, programy skryptowe będą zmieniały wygląd strony.

Warto wspomnieć, że często stosowane określenia "dynamiczne serwisy WWW" czy "techniki dynamicznego tworzenia stron" nie odnoszą się do witryn tworzonych przy użyciu DHTML. Chodzi tu raczej o aplikacje uruchamiane na serwerze, które tworzą strony często na podstawie danych zawartych w bazach danych. Przykładem mogą być witryny wyszukiwarek internetowych, które w zależności od zadanego pytania generują nową stronę. Może ona zawierać elementy charakterystyczne dla "zwykłego" HTML-a i wtedy będzie to dynamicznie utworzona strona statyczna.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na różnicę między stronami tworzonymi dynamicznie a stronami z dynamicznymi elementami.

Dynamiczny HTML nie jest nowm po-mysłem. Od wielu lat przeglądarki zawierają mechanizmy, pozwalające zmieniać wygląd przedstawianych przez nie dokumentów HTML. Często z nich korzystamy nie wiedząc, że sklasyfikowane są właśnie jako DHTML. Zacznijmy jednak od poznania arkuszy stylów - CSS.

Wykorzystanie Generatora arkusza stylów z Pajączka 2000
Kliknij, aby powiększyćPolski Edytor Stron WWW "Pajączek" wspomaga tworzenie arkuszy stylów. Wybierając z menu programu opcję Plik -> Nowy -> Nowy dokument otwieramy okno szablonów i generatorów. Jest wśród nich Generator arkusza stylów, moduł ten pomaga w kilka minut stworzyć własny arkusz. Kliknij, aby powiększyćPracę w Edytorze arkuszy stylów rozpoczynam od określenia znacznika, dla którego będziemy definiowali styl. Wybieramy więc z listy Kliknij, aby powiększyć"Nowy element" nazwę elementu, np. P - akapit. Dodajemy go do listy elementów arkusza klikając na przycisk "+". Możemy od razu dodać wszystkie znaczniki, dla których chcemy zdefiniować styl, do listy elementów. Kolejnym krokiem będzie stworzenie dla nich definicji stylu. Efekty naszych poczynań możemy śledzić na bieżąco jeżeli uaktywnimy opcję "Podgląd". W kolejnych zakładkach Edytora określamy elementy stylów, przed zakończeniem pracy zapisujemy strukturę do pliku CSS.

Kaskadowe arkusze stylów

Pod tym tajemniczym określeniem (Cascading Style Sheets) kryje się narzędzie, które służy do kontrolowania wyglądu tworzonych stron WWW. Definiując style danego dokumentu, można określić atrybuty strony, czcionek czy tekstu. Wystarczy wpisać definicję stylu konkretnego znacznika:

H2 {text-align: center; letter-spacing: 1.25em; color: white; background-color: black}

Od tej pory tekst, który znajdzie się między znacznikami <H2> i </H2>, będzie wyświetlany zgodnie z ww. definicją.

Arkusze stylów - to jest zrozumiałe, lecz dlaczego "kaskadowe"? Określenie to wynika z faktu, że można w danym dokumencie wykorzystywać jednocześnie wiele arkuszy stylów. Deklarując je jeden po drugim, tworzymy kaskadę, którą przeglądarka odpowiednio zinterpretuje i przedstawi zawartość strony we właściwy sposób. Korzystając z arkuszy stylów, istnieje możliwość bardziej efektywnego przygotowywania dokumentów HTML i kontrolowania tworzonego dzieła, widzianego przez odbiorcę.

Umieszczanie informacji o stylach

Do dyspozycji użytkownika oddano kilka sposobów umieszczania informacji o stylach. Najczęściej stosowane są dwie metody:

 • zewnętrzny arkusz stylów - umieszczenie informacji o lokalizacji zewnętrznego pliku, zawierającego definicję stylów w części nagłówkowej dokumentu HTML

  <head>

  <link rel=stylesheet href="style.css" type="text/css" >

  </head>

 • osadzony arkusz stylów - użycie znaczników <STYLE> bezpośrednio w części nagłówkowej dokumentu HTML

  <head>

  <style TYPE="text/css">

  <!"

  H2 {text-align: center; color: white; background-color: black}

  P {font-size: 12pt; font-family: arial;text-align: left}

  "></style>

  </head>