Bannery internetowe we Flashu

Na witrynach internetowych często możemy się natknąć na animowane bannery reklamowe. Przeważnie mają one formę zwyczajnych animowanych GIF-ów, my jednak pójdziemy o krok dalej i do stworzenia takiego bannera wykorzystamy program Macromedia Flash.

Na witrynach internetowych często możemy się natknąć na animowane bannery reklamowe. Przeważnie mają one formę zwyczajnych animowanych GIF-ów, my jednak pójdziemy o krok dalej i do stworzenia takiego bannera wykorzystamy program Macromedia Flash.

1. Otwieramy nowy dokument wybierając 'New' z menu 'File'.

2. Z menu 'Modify' wybieramy 'Movie'. W otwartym oknie dialogowym ustawiamy wysokość i szerokość bannera oraz kolor tła.

Zobacz również:

Kliknij, aby powiększyć

3. Z menu 'Insert' wybieramy 'New Symbol'. W oknie 'Symbol Properties' wpisujemy nazwę elementu np. DIGIT i wybieramy jego rodzaj. W tym wypadku jest to element statyczny więc wybieramy 'Graphic'.

4. Uaktywniamy narzędzie 'Text Tool' i w oknie symbolu wpisujemy nazwę logo ( w naszym projekcie 'www.digit.pl'). Okno dialogowe 'Character' pozwala między innymi na wybranie typu, koloru i wielkości czcionki.

Kliknij, aby powiększyć

5. Aby od razu przygotować wszystkie elementy do projektu kilkakrotnie powtórzymy czynności 3 i 4, jednak teraz zamiast pełnego logo będziemy wpisywać tylko poszczególne jego znaki .

Kliknij, aby powiększyć

6. Jako ostatni stwórzmy prostokąt, który będzie elementem maskującym 'Mask'. Powtórzmy czynność 3, a następnie w narzędziach wybierzmy 'Rectangle Tool' i narysujmy poziomy prostokąt. Dobrze jeśli jego kolor będzie różnił się od koloru liter.

Kliknij, aby powiększyć

7. Mając już wszystkie elementy przystępujemy do tworzenia animacji. Na początek na środek sceny przeciągamy element DIGIT z pełną nazwą logo. W oknie animacji na pierwszej kalce pojawiła się pierwsza klatka kluczowa. Pierwszą kalkę możemy nazwać DIGIT od nazwy elementu który na niej umieściliśmy '>Modify>Layer'.

8. Tworzymy kolejną kalkę '>Insert>Layer' i na scenę przeciągamy element z pierwszą literą naszego logo w ten sposób, aby pokrywał się on z pierwszą literą z pierwszej kalki. Zmieniamy nazwę kalki aby zgadzała się z nazwą elementu który na niej umieściliśmy, a następnie klikamy na klatkę 52 i wybieramy '>Insert>Frame'. W ten sposób nasz element pojawiać się będzie w animacji w klatkach od 1 do 52.