Wszystko w jednym boocie

Czy potrzebujesz wygodnej metody przeinstalowywania, naprawiania i konserwowania systemów operacyjnych? Pokażemy, jak utworzyć wielosystemowy startowy CD-ROM.

Czy potrzebujesz wygodnej metody przeinstalowywania, naprawiania i konserwowania systemów operacyjnych? Pokażemy, jak utworzyć wielosystemowy startowy CD-ROM.

Oprócz standardowych plików na dyskietce startowej musi się znaleźć m.in. sterownik ELTORITO.SYSKliknij, aby powiększyćOprócz standardowych plików na dyskietce startowej musi się znaleźć m.in. sterownik ELTORITO.SYSKażdy system operacyjny udostępnia określony zasób opcji do usuwania awarii. Przykładowo w Windows 95/98/Me zaleca się utworzyć dyskietkę startową, a instalacyjny CD-ROM systemu Windows 2000 ma właściwości startowe i oferuje kilka opcji naprawczych. Praktyka wykazuje jednak, że w wypadku wielu awarii narzędzia systemowe są bezradne. Najczęściej brakuje m. in. programu do partycjonowania twardych dysków. Jeśli masz kilka komputerów z różnymi systemami operacyjnymi lub zainstalowałeś kilka systemów na oddzielnych partycjach jednego peceta, zapewne często musisz szukać płyty instalacyjnej lub dyskietki startowej. Jak praktycznie byłoby mieć jeden, uniwersalny CD-ROM! Oprócz plików instalacyjnych i programów narzędziowych zgromadziłbyś na niej zapasowe kopie istotnych plików, sterowniki i łaty (np. service pack). Jeszcze lepszy byłby krążek pozwalający uruchamiać nie tylko programy naprawcze, lecz również instalatory kilku systemów operacyjnych.

Zobacz również:

Poniżej zamieszczamy instrukcję, która pomoże nagrać na jednej płycie menu startowe z wieloma opcjami. Wszystkie nieodzowne narzędzia zamieszczamy na dołączonym CD-ROM-ie. Do zrealizowania porad konieczna jest - oczywiście - nagrywarka CD-R(W), a także stosunkowo aktualny BIOS. Aby umożliwić wczytywanie systemu z CD-ROM-u, musisz ustawić odpowiednią kolejność napędów w ustawieniach BIOS-u.

El Torito

Jeśli przypuszczasz, że El Torito to potrawa rodem z Meksyku, Twoje skojarzenia są całkiem niezłe. Właśnie tak nazywała się meksykańska restauracja, w której Curtis E. Stevens (z firmy Phoenix Technologies) i Stan Merkin (wówczas pracował w IBM) przedyskutowali podstawowe założenia standardu umożliwiającego wczytywanie systemu z CD-ROM-ów. BIOS odwołuje się przy tym do napędu CD-ROM niczym do twardego dysku, ponieważ w tej fazie uruchamiania nie można załadować sterowników napędu CD-ROM (sterowniki te różnią się w poszczególnych systemach operacyjnych). Po zainicjowaniu odczytu z CD-ROM-u BIOS natychmiast sięga po tzw. obraz startowy (boot image), skąd wczytywany jest żądany system operacyjny (np. DOS).

Obraz startowy zawiera to samo co dyskietka systemowa lub to, co sektor początkowy instalacyjnego CD-ROM-u przeniesiony do specjalnego pliku obrazu. Standard El Torito przewiduje możliwość wyboru i wczytania jednego z kilku obrazów startowych zgromadzonych na krążku - podobne właściwości oferuje menu startowe. Jednak tylko nieliczne wersje BIOS-u obsługują tę funkcję. Znaleźliśmy narzędzie usuwające powyższą niedogodność.

Multiboot

Dwa freeware'owe programy narzędziowe opracowane przez Gary'ego Tonga rozwiązują wspomniany problem poprzez ponowne uruchomienie CD-ROM-u. Są umieszczone w archiwum DISKEMU.ZIP (dostępne pod adresem www.nu2.nu/diskemu , rozmiar pliku: 17,5 KB, środowiska: Windows 95/98/Me, NT 4 i 2000). ELTORITO.SYS - specjalny sterownik napędu CD-ROM - nie sprawdza, czy BIOS oferuje funkcję multiboot, lecz udostępnia własne menu startowe. Drugi plik (DISKEMU.BIN) służy do generowania menu na ekranie.

Menu to może zawierać maksymalnie 20 opcji - zależnie od tego, ile plików obrazu użytkownik zapisze na startowym CD-ROM-ie. Sterownik obsługuje napędy Atapi, a także napędy SCSI. Pliki obrazów mogą być dostępne w postaci awaryjnych dyskietek Windows 9x lub sektorów startowych z instalacyjnego krążka Windows 2000.

Poniżej przedstawiamy przykład wielosystemowej płyty startowej, z której można uruchamiać programy instalacyjne Windows 98 i 2000, a także dyskietkę awaryjną Windows 98 i dyskietkę awaryjną Linuksa. Gdy nagrasz na krążek katalog instalacyjny z płyty Windows 98 i folder I386 z płyty Windows 2000, zapełnisz na nim około 480 MB. Jeśli użyjesz standardowego CD-ROM-u o pojemności 650 MB, pozostanie Ci zatem jeszcze 170 MB na sterowniki, narzędzia systemowe czy kopie zapasowe.

Wszystko, co potrzebne do nagrania płyty, zamieszczamy w archiwum MULTI.ZIP. Rozpakuj je do dowolnego katalogu na twardym dysku. Zwróć uwagę na to, aby była na nim wystarczająca ilość miejsca do pomieszczenia żądanych zbiorów i do utworzenia pliku ISO. Plik ISO zawiera wszystko, co zostanie nagrane na płytę startową. Po rozpakowaniu na dysku powinien się pojawić folder MULTI z podfolderami DISK, DISKEMU, IMAGES i TOOLS. W podfolderze TOOLS znajdziesz wszystkie programy narzędziowe, o których mowa w dalszej części materiału.

Obrazy sektorów startowych CD-ROM

Odczyt sektora startowego z (startowej) płyty CD odbywa się w dwóch etapach. Najpierw trzeba wczytać pierwsze 5 MB bloków danych znajdujących się na płycie. Właśnie w tym obszarze kryje się sektor startowy. Do wykonania tej operacji użyj najlepiej programu READCD.EXE, który mieści się w katalogu \MULTI\TOOLS. Przed użyciem programu READCD.EXE musisz ustalić adres napędu CD-ROM (np. 0,1,0). Użyj do tego celu programu CDRECORD.EXE, który znajduje się w tym samym katalogu. Przywołaj go w następujący sposób:

cdrecord.exe -scanbus

Zanotuj adres podany na ekranie i włóż do napędu startowy CD-ROM (np. instalacyjny krążek Windows 98). Następnie wpisz (jednym ciągiem) poniższe polecenie:

readcd.exe dev=<adres>

sectors=0-2500 f=win98.iso

Zmienną <adres> zastąp zanotowanym uprzednio adresem napędu. Za parametrem f= możesz wpisać dowolną nazwę pliku - właśnie w nim zostaną umieszczone dane z początkowych sektorów płyty. Teraz otwórz sczytany pakiet danych. Wpisz w tym celu:

mkbootcd.exe win98.iso

W pliku BOOTCD.TXT należy wpisać poszczególne opcje, które potem będą się pojawiać w menu stratowym.Kliknij, aby powiększyćW pliku BOOTCD.TXT należy wpisać poszczególne opcje, które potem będą się pojawiać w menu stratowym.Następnie znajdź wiersz zawierający łańcuch LoadRBA. Liczba podana za znakiem równości oznacza pozycję sektora startowego (jest podana w postaci szesnastkowej) - w przypadku Windows 98 może to być np. 15. Korzystając z systemowego kalkulatora, przelicz podaną liczbę na postać dziesiętną i zanotuj wynik. Teraz musisz wyodrębnić sektor startowy z 5-megabajtowego segmentu odczytanych danych. Użyj do tego narzędzia DD.EXE.

Polecenie, które należy wpisać, różni się zależnie od systemu operacyjnego figurującego na sczytywanym krążku instalacyjnym.

W przypadku Windows 95/98/Me trzeba wyodrębnić aż 1,44 MB danych. Wpisz w tym celu (jednym ciągiem):

dd.exe if=win98.iso of=w98setup.img bs=2k count=720 skip=>pozycja_sektora>

Parametr <font color="red">bs ustala rozmiar bloku (w tym przypadku wynosi 2 KB), zaś parametr <font color="red">count liczbę bloków, które mają być wyodrębnione. Parametr <font color="red">skip pozwala przeskoczyć w miejsce, gdzie zaczyna się sektor startowy. Zamiast zmiennej <pozycja_sektora> wpisz tu zanotowaną uprzednio pozycję sektora startowego.

W Windows 2000 wystarczy wyodrębnić tylko jeden 2-kilobajtowy blok danych. Stosowne polecenie ma następującą postać:

dd.exe if=win2000.iso of=w2ksect.dat bs=2k count=1 skip=<pozycja_sektora>

Utworzone w ten sposób pliki obrazu skopiuj do katalogu \MULTI\DISK.