Dostępowa Formuła 1

Coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z ogromnych możliwości, jakie daje Internet. Przedstawiamy różne rodzaje szybkiego dostępu do Sieci, przeznaczone zarówno dla mniejszych, jak i dla większych przedsiębiorstw.

Coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z ogromnych możliwości, jakie daje Internet. Przedstawiamy różne rodzaje szybkiego dostępu do Sieci, przeznaczone zarówno dla mniejszych, jak i dla większych przedsiębiorstw.

Przegląd technologii szerokopasmowychKliknij, aby powiększyćPrzegląd technologii szerokopasmowychCzasy, kiedy w firmach łączono się z Internetem za pośrednictwem modemu i numeru dostępowego TP SA, minęły już (w większości przypadków) bezpowrotnie. Coraz częściej Sieć staje się dla przedsiębiorców głównym instrumentem wymiany informacji, a bywa, że najistotniejszym narzędziem pracy. W takim wypadku duża przepustowość i stabilna praca łącza internetowego to element kluczowy dla poprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nie wszystkich stać jednak na instalację łącza o bardzo dużej przepustowości, np. 4 Mb/s, z kolei właściciel firmy chcący podłączyć do Sieci 50 komputerów nie będzie zadowolony z prędkości łącza oferowanego przez operatorów telewizji kablowych.

Zobacz również:

W tym artykule przeanalizujemy dostępne na polskim rynku metody szybkiego dostępu do Internetu. Biorąc pod uwagę liczbę podłączonych do Sieci komputerów firmowych, zastanowimy się nad opłacalnością poszczególnych rozwiązań. Rozpatrzymy przy tym jedynie łącza o przepustowości większej niż 256 Kb/s.

2 - 4 stanowiska

Jeżeli chcesz podłączyć do Internetu niewiele komputerów (od dwóch do czterech), masz do wyboru trzy rozwiązania do przyjęcia pod względem finansowym i jakościowym.

Pierwsze to skorzystanie z usług telewizji kablowej. W przypadku małej sieci, składającej się z mniej niż pięciu komputerów podłączonych do Internetu, przepustowość 256 Kb/s do klienta (downstream) i 128 Kb/s od klienta (upstream) powinna w zupełności zaspokoić Twoje wymagania. Także koszt (patrz tabela) nie powinien stanowić przeszkody dla większości firm, nawet najmniejszych. Nieco mniej korzystnym rozwiązaniem jest asynchroniczne łącze DSL (ADSL) o takiej samej przepustowości. Jego instalacja może jednak stanowić wyjście z sytuacji, kiedy na danym obszarze niedostępne są usługi TV kablowej. Koszty instalacji najtańszego ADSL są nieco mniejsze niż w przypadku Internetu "z kabla", jednak różnica ta szybko zostaje zniwelowana przez wyższe opłaty abonamentowe. Dość poważną wadą ADSL jest mała, bo wynosząca jedynie 64 Kb/s, prędkość przesyłu danych upstream.

Dla firm, które częściej pobierają niż wysyłają dane, dobrym rozwiązaniem może się okazać skorzystanie z łącza satelitarnego o przepustowości 512 Kb/s, oferowanego przez coraz większą liczbę dostawców. W miarę atrakcyjne cenowo jest jednak tylko łącze jednokierunkowe, czyli takie, które wymaga kanału zwrotnego umożliwiającego przesyłanie danych od klienta. Najczęściej stosowane jest tu łącze komutowane. Ze względu na wysokie koszty i małą wydajność tego rodzaju połączenia zdecydowanie lepsze efekty daje połączenie łącza satelitarnego z łączem stałym (kablowym lub ADSL). Powoduje to zwiększenie kosztów, jednak w zamian otrzymasz dość szybkie i stabilne połączenie.

5 - 14 stanowisk

Firmy chcące podłączyć do Internetu tyle komputerów mają nieco więcej możliwości. I dla nich dostęp przez TV kablową jest rozsądnym wyborem. Warto jednak rozważyć zakup łącza o przepustowości 512 Kb/s. Podobnie jak w mniejszych firmach, dostęp satelitarny i ADSL (również 512 Kb/s) powinien zapewnić komfortową pracę z Internetem.

Przedsiębiorstwa tej wielkości mogą się także pokusić o zainstalowanie łącza bezprzewodowego. Ma ono jedno dość poważne ograniczenie - musi się znajdować się w odległości nie większej niż 4-7 km (w zależności od dostawcy i ukształtowania terenu) od nadajnika ISP. Koszty instalacji i abonamentu również nie są najniższe. Niezaprzeczalną zaletą takiego rozwiązania jest jednak to, że nie wymaga ono dodatkowego okablowania.

15 - 19 stanowisk

Jeżeli w Twojej firmie trzeba podłączyć do Internetu piętnaście komputerów, to jesteś w najlepszej sytuacji. Możesz bowiem wybierać spośród największej liczby ofert połączenia z Siecią.

Najtańszym rozwiązaniem (jak zresztą w większości innych przypadków) okazuje się telewizja kablowa. Koszt utrzymania łącza o przepustowości 768/256 Kb/s może być nawet kilkakrotnie niższy niż łącza dzierżawionego o takiej samej szybkości. Pozostaje jedynie problem dostępności rozwiązania.

Kolejnym sposobem na szybkie połączenie z Siecią jest dostęp satelitarny. Łącze pozwalające zarówno na pobieranie, jak i wysyłanie danych za pośrednictwem satelity nie należy co prawda do najtańszych, ale w zamian uniezależnisz się od naziemnych operatorów i częstych awarii ich sprzętu. Optymalną prędkością łącza dla firmy tej wielkości jest 1 Mb/s / 153 Kb/s. Możesz także skorzystać z połączenia typu ADSL o przepustowości 1 Mb/s / 64 Kb/s. Ze względu na małą prędkość wysyłania danych od klienta, jest to rozwiązanie godne polecenia jedynie tym firmom, które raczej pobierają, niż wysyłają dane. Jeśli jednak przepustowość upstream jest dla Ciebie równie ważna co downstream, to rozważ wybór łącza SDSL, oferującego synchroniczny transfer danych. Łącze 512/512 Kb/s może się nawet u niektórych dostawców okazać tańsze niż opisywane powyżej ADSL.

Jeżeli z jakichś powodów nie chcesz lub nie możesz zainwestować w dość kosztowne okablowanie, to idealnym rozwiązaniem będzie łącze radiowe. Za komfort bezprzewodowego połączenia o prędkości 512/512 Kb/s będziesz jednak musiał zapłacić 2-3 razy więcej niż za podobne łącze SDSL. Ponadto Twoja firma nie może się znajdować dalej niż 4-7 km od nadajnika.

Dla najbardziej wymagających godne polecenia jest wydzierżawienie oddzielnej linii od dostawcy usług internetowych. To co prawda rozwiązanie drogie, ale w zamian uzyskasz szybkie i stabilne łącze.

20 - 29 stanowisk

Firmy tej wielkości wymagają już łączy o znacznych szybkościach przesyłu danych, ale niektóre telewizje kablowe oferują łącza pozwalające na podłączenie do Sieci wielu stanowisk bez poświęcania komfortu pracy. Łącze kablowe o przepustowości 1 Mb/s / 512 Kb/s nie wymaga wielkich nakładów finansowych, pozwoli natomiast na uzyskanie dość dobrych parametrów transferu danych.

Alternatywą dla kablówki może być, tak jak w poprzednich przypadkach, asynchroniczny DSL. Prędkość 2 Mb/s downstream pozwala już na bardzo szybki transfer danych, jednak wysłanie większej liczby informacji z prędkością 64 Kb/s upstream wymagać będzie wiele cierpliwości i nie wpłynie pozytywnie na wydajność pracy. Rozwiązanie to można więc polecić firmom, które nie mają możliwości skorzystania z innych typów połączeń.

Problemu powolnego transferu upstream nie mają użytkownicy łącza SDSL. Ceny takiego połączenia w zależności od dostawcy mogą się znacznie różnić. W skrajnych przypadkach łącze 1/1 Mb/s może być nawet dwukrotnie droższe niż ADSL. W zamian uzyskasz dużą prędkość przesyłu danych w obu kierunkach.

Podobne zalety ma łącze bezprzewodowe o takiej samej prędkości. jednak ceny, zarówno instalacji, jak i abonamentu, mogą się okazać sporą przeszkodą dla mniej zamożnych firm.

Prawdopodobnie najczęściej stosowanym w firmach tej wielkości rozwiązaniem jest wykupienie dostępu przez linię dzierżawioną. Łącze o przepustowości 768/768 Kb/s za dość rozsądne pieniądze gwarantuje komfortową pracę nawet przy kilkudziesięciu stanowiskach jednocześnie podłączonych do Internetu.

30 - 50 stanowisk

Tutaj kończą się możliwości telewizji kablowych. Łącze 2/1 Mb/s pozwala na najszybszy oferowany przez kablówki dostęp do Sieci. Dzięki bardzo niskim kosztom instalacji jest to rozwiązanie godne polecenia firmom, które nie chcą lub nie mogą zainwestować bardzo dużych kwot.

Łącze SDSL o przepustowości 2/2 Mb/s zapewni bardzo duży komfort pracy nawet w wypadku bardzo intensywnego wykorzystywania. Należy być jednak przygotowanym na kosztowną instalację linii oraz nie najniższy abonament.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku łącza radiowego, pozwalającego na uzyskanie podobnych prędkości przesyłania danych. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest brak okablowania, jednak trzeba się liczyć z wysokimi opłatami abonamentowymi.

Jeżeli w Twojej okolicy nie można skorzystać z łącza radiowego lub SDSL, to jedynym, ale wcale nie najgorszym wyjściem, okaże się instalacja łącza dzierżawionego o przepustowości 1/1 Mb/s. Pozwoli ono na podłączenie do Internetu dużej liczby stanowisk i nawet duże ilości pobieranych i wysyłanych danych nie powinny powodować przeciążenia linii.

Powyżej 50 stanowisk

Największe firmy, podłączające do Internetu dużą liczbę komputerów i takie, dla których przepustowość łącza ma kluczowe znaczenie, muszą się liczyć z poniesieniem bardzo wysokich wydatków na instalację i utrzymanie łącza. Dla przykładu, koszt instalacji łącza satelitarnego o przepustowości 48 Mb/s (!!!) / 384 Kb/s porównywalny jest z ceną ekskluzywnego samochodu. Podobnie wygląda kwestia miesięcznego abonamentu.

Rozsądnym minimum dla firm mających powyżej 50 komputerów jest łącze o przepustowości co najmniej 2/2 Mb/s. Wybór między łączem dzierżawionym, SDSL, satelitarnym, czy radiowym powinien być dokładnie przemyślany, często bowiem ceny najszybszych łączy są przez dostawców usług internetowych ustalane indywidualnie, w zależności od wielkości firmy, odległości od centrali, przewidywanego stopnia obciążenia łącza czy ewentualnej pomocy technicznej ze strony ISP.