Postarzanie zdjęć w Adobe Photoshopie

Pokażę teraz, jak w prosty i bezpieczny sposób zmienić naszą fotografię w stare, sepiowe zdjęcie. Do tego zadania wykorzystam Adjustment Layers, jedno z najpotężniejszych narzędzi Adobe Photoshopa.

Pokażę teraz, jak w prosty i bezpieczny sposób zmienić naszą fotografię w stare, sepiowe zdjęcie. Do tego zadania wykorzystam Adjustment Layers, jedno z najpotężniejszych narzędzi Adobe Photoshopa.

Żeby uzyskać efekt starości, posłużę się Rubberem Stampem oraz kilkoma filtrami i narzędziami do regulacji ostrości.

Zobacz również:

Wymagana jest znajomość Photoshopa i dobrze byłoby dysponować tabletem.

Kliknij, aby powiększyć1. Najpierw musimy oszacować poziom koloru, jasności oraz kontrastu w zdjęciu. Nasze zdjęcie źródłowe wyraźnie odznacza się nadmiarem żółtego koloru i pewnymi błędami w sylwetce tramwaju - musimy to wyrównać.

<hr size=1 noshade>

Kliknij, aby powiększyć2. Ponieważ zdjęcie źródłowe jest spłaszczone, nie ma sensu dokonywać zmian bezpośrednio na nim. Na początku ustawimy kontrast. W palecie warstw (Layers) kliknij czarno-białe koło. Z pojawiającego się menu wybierz Curves.

<hr size=1 noshade>

Kliknij, aby powiększyć3. Tył tramwaju jest prawie kompletnie czarny. Musimy więc potraktować go nieco surowiej. Kliknij w narzędzie Pencil i narysuj długą półkolistą krzywą, zaczynającą się z lewej dolnej części obrazu, a kończącą się w części prawej górnej. Wciśnij przycisk Smooth parę razy, aby wszystko uporządkować. Kliknij OK.

<hr size=1 noshade>

Kliknij, aby powiększyć4. Teraz tył tramwaju jest widoczny, a my możemy zauważyć więcej detali budynków. Jednak zdjęcie wydaje się rozmyte. Aby to poprawić i pozbyć się żółtej mgły, użyjemy kolejnej warstwy korekcyjnej. Kliknij czarno-białe kółko ponownie i z menu wybierz Hue/Saturation.