Mała sieć

Kupiłeś nowy komputer i nie masz co zrobić ze starym pecetem? Zanim odniesiesz go na złom, rozważ możliwość połączenia go w sieci z nowym sprzętem. Na pewno będzie się doskonale spisywać jako awaryjna stacja robocza. Dzięki temu będziesz mógł wymieniać dane między pecetami, współużytkować drukarkę i łącze internetowe czy zaryzykować małą partyjkę w sieci.

Kupiłeś nowy komputer i nie masz co zrobić ze starym pecetem? Zanim odniesiesz go na złom, rozważ możliwość połączenia go w sieci z nowym sprzętem. Na pewno będzie się doskonale spisywać jako awaryjna stacja robocza. Dzięki temu będziesz mógł wymieniać dane między pecetami, współużytkować drukarkę i łącze internetowe czy zaryzykować małą partyjkę w sieci.

Zakładanie klasycznej sieci z kartami ethernetowymi wymaga sporo wysiłku i nie jest proste. Trzeba bowiem zachować normy wyznaczone w specyfikacjach, a ponadto instalować karty sieciowe w każdym pececie, przeciągać kable i konfigurować protokoły sieciowe. Wszystkie te czynności mogą przerosnąć niedoświadczonego użytkownika. Spójrz prawdzie w oczy - nie opłaca się inwestować czasu i pieniędzy w sieć ethernetową tylko po to, aby szybko zsynchronizować zasoby danych między komputerem stacjonarnym i notebookiem lub zgrać dane na płytę CD w pożyczonym pececie z nagrywarką. Na szczęście jest wiele możliwości. Przedstawiamy je, opisując zalety i wady. Podpowiadamy, jakie wymagania musi spełniać komputer i co trzeba ewentualnie dokupić. Szczegółowe instrukcje przeprowadzą Cię krok po kroku przez proces instalowania domowej sieci. Wszystkie porady ilustrujemy na przykładzie Windows 98 SE. Użytkowników Windows 95 i Me informujemy o ewentualnych różnicach. Radzimy, co robić w razie problemów i jak zoptymalizować działanie sieci.

Zobacz również:

Połączenie bezpośrednie

Połączenie bezpośrednie

Jeśli nie potrzebujesz stałego połączenia sieciowego, powinieneś wybrać to rozwiązanie. Pozwala współdzielić zasoby i grać w trybie sieciowym. Zalecamy połączenie przez port równoległy. Rozwiązanie szeregowe jest zbyt powolne.

+ proste w konfiguracji, najtańsze

- mało wygodna obsługa, nie zastępuje prawdziwej sieci

Zadanie Chciałbyś połączyć ze sobą dwa komputery, aby w wygodny sposób wymieniać dane, współużytkować jedną drukarkę, a w wolnych chwilach oddawać się sieciowym rozgrywkom. Jednak nie jesteś gotów zainwestować w karty sieciowe. Wolisz tańsze rozwiązanie kosztem prędkości transmisji danych, wygody i funkcjonalności.

Rozwiązanie Najtańsza metoda połączenia dwóch komputerów w sieć polega na podłączeniu jednego do drugiego kablem równoległym lub szeregowym.

Właściwości Połączenie bezpośrednie kablem za pośrednictwem portów równoległych stanowi alternatywę konwencjonalnych połączeń ethernetowych. Maksymalna prędkość transmisji wynosi 100 KB/s. Możliwe są również połączenia przez porty szeregowe, jednak wówczas trzeba się liczyć z bardzo niewielką maksymalną przepustowością linii - zaledwie 10 KB/s. Oba wymienione rozwiązania pozwalają współużytkować dane i urządzenia peryferyjne, a także grać w sieci bez kupowania i instalowania sprzętu sieciowego.

Wymagania Jak wspomnieliśmy powyżej, połączenie bezpośrednie opiera się na portach szeregowych lub równoległych. W obu komputerach trzeba wybrać do tego celu ten sam typ portu. Jeśli porty równoległe nie są zajęte, radzimy z nich skorzystać, bo zapewniają dziesięciokrotnie szybszą transmisję danych niż porty szeregowe. Przepustowość, którą oferują, zapewnia całkiem przyjemną pracę w sieci. W razie problemów doświadczony użytkownik może sprawdzić specjalnym miernikiem przepływu, czy styki są połączone prawidłowo. Odpowiednie tabele zamieszczamy w ramce "Dla fachowców: szeregowe i równoległe połączenia styków".

Połączenie równoległe Potrzebny jest równoległy kabel transmisji danych. Jego długość nie powinna przekraczać pięciu metrów. Możesz go kupić w sklepach z osprzętem komputerowym.

Połączenie szeregowe Kabel transmisji szeregowej lub tzw. bezmodemowy jest do nabycia w sklepach z akcesoriami komputerowymi.

Długość kabla nie powinna przekraczać 20-50 metrów. Porty w komputerze są w dwóch wersjach - z 9- i 25-stykowym gniazdem D-Sub.

Etap 1. Podłączanie kabla Włóż obie wtyczki kabla do odpowiednich gniazd portów w obu pecetach.

Etap 2. Wybór trybu transmisji Oba komputery powinny korzystać z najszybszego trybu transmisji, jednak nieprzerastającego ich możliwości. Gdy wybierzesz odmienne tryby w obu pecetach, mogą występować problemy z synchronizacją, co uniemożliwi nawiązanie komunikacji między komputerami.

Połączenie równoległe Ustaw jednakowy tryb transmisji w BIOS-ie każdego peceta. Aby dostać się do ustawień BIOS-u, naciśnij tuż po włączeniu klawisz [Del], [F1], [F2], [F10] lub użyj kombinacji [Ctrl Alt Esc] (zależnie od wersji BIOS-u). Informacja o tym, który klawisz służy do przywoływania BIOS-u, powinna się pojawić na ekranie startowym. Opcja do ustawiania trybu transmisji to zazwyczaj Parallel Port Mode. W BIOS-ach AMI i Award mieści się najczęściej w menu Chipset Features Setup lub Integrated Peripherals. Jeśli na płycie głównej jest zainstalowany BIOS Phoenix, przejdź do menu Advanced | Peripheral Setup. Żądana opcja znajduje się zazwyczaj w punkcie I/O Device Configuration (lub o podobnej nazwie). Jeżeli to możliwe, wybierz tryb ECP (Enhanced Capability Port) lub EPP (Enhanced Parallel Port). W przeciwnym razie ustaw tryb SPP (Standard Printer Port) lub Normal.

Połączenie szeregowe Przywołaj Menedżer urządzeń i wskaż gałąź Modem | Kabel szeregowy na COM<X>. <X> oznacza numer portu szeregowego. Kliknij przycisk Właściwości i kartę Modem. Wybierz w polu Maksymalna szybkość najwyższą wartość, którą dopuszczają oba komputery (zazwyczaj jest to 115200). Dzięki temu uzyskasz około 5 do 10 razy szybszą transmisję danych od tej, która jest osiągalna przy ustawieniu domyślnym 19200. Gdy powtórzysz powyższe czynności w drugim z łączonych komputerów, zrestartuj system, mimo że Windows nie wyświetli takiego monitu.

Dla fachowców: szeregowe i równoległe połączenia styków
Połączenie równoległeKliknij, aby powiększyćPołączenie równoległePołączenie szeregowe 9 na 9Kliknij, aby powiększyćPołączenie szeregowe 9 na 9
Połączenie szeregowe 25 na 25Kliknij, aby powiększyćPołączenie szeregowe 25 na 25Połączenie szeregowe 9 na 25Kliknij, aby powiększyćPołączenie szeregowe 9 na 25

Etap 3. Oprogramowanie Program Bezpośrednie połączenie kablowe jest konieczny do nawiązania komunikacji między komputerami. Tymczasem nie wchodzi w skład elementów instalowanych domyślnie wraz z systemem Windows 98 SE.

Na wszelki wypadek sprawdź, czy jest dostępny w obu komputerach. Wskaż w tym celu menu Start | Uruchom i wpisz polecenie directcc. Jeśli Windows nie uruchomi aplikacji (komunikat Nie można odnaleźć pliku...), musisz go doinstalować. Otwórz Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy, po czym wskaż kartę Instalator systemu Windows. Kliknij dwukrotnie wiersz Komunikacja i zaznacz pole wyboru Bezpośrednie połączenie kablowe, a następnie potwierdź przyciskiem OK.

Etap 4. Protokół sieciowy Komputery połączone w sieć porozumiewają się ze sobą za pośrednictwem protokołu sieciowego. Godny polecenia jest sprawdzony TCP/IP. Niektóre programy (przede wszystkim gry) odmawiają posłuszeństwa w sieci, jeśli brakuje TCP/IP. Otwórz Panel sterowania i kliknij dwukrotnie ikonę Sieć. Następnie sprawdź na karcie Konfiguracja, czy w komputerze jest zainstalowany protokół TCP/IP. Zależy to od wersji systemu Windows, a także od zainstalowanego sprzętu i oprogramowania. Przykładowo w Windows 98 SE protokół TCP/IP jest domyślnie włączony w instalację systemu. W przeciwnym razie kliknij przycisk Dodaj, zaznacz wiersz Protokół, po czym znów kliknij Dodaj. Wybierz Microsoft w rubryce Producenci i Protokół TCP/IP w rubryce Protokoły sieciowe. Potem potwierdź kliknięciem przycisku OK.

Udostępnianie plików i drukarek - jeśli pozostali mają mieć dostęp do (części) Twoich zasobów, musisz uaktywnić wskazane opcje.Kliknij, aby powiększyćUdostępnianie plików i drukarek - jeśli pozostali mają mieć dostęp do (części) Twoich zasobów, musisz uaktywnić wskazane opcje.Etap 5. Udostępnianie plików i drukarek Komputer, który pełni funkcję hosta, dzieli zasoby takie jak pliki czy urządzenia peryferyjne (np. drukarkę) z komputerem-gościem poprzez połączenie bezpośrednie. Aby było to możliwe, trzeba uaktywnić udostępnianie plików i drukarek. Przywołaj ponownie Panel sterowania i kliknij dwukrotnie ikonę Sieć. Teraz kliknij przycisk Udostępnianie plików i drukarek i zaznacz jedno lub oba pola wyboru (zależnie od tego, co chcesz udostępniać). Tylko wówczas komputer-gość uzyska dostęp do plików i drukarek hosta. Po zrestartowaniu systemu pojawi się na pulpicie ikona Otoczenie sieciowe. Wraz z nim powinien zainstalować się automatycznie Klient sieci Microsoft Networks. Komputer-gość nie ma domyślnie dostępu do wszystkich zasobów hosta. Użytkownik hosta udostępnia mu tylko te zasoby, które uważa za stosowne. Aby udostępnić pojedynczy folder lub cały napęd, kliknij jego ikonę (w oknie Eksploratora) prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Udostępnianie. Zaznacz opcję Udostępniony jako, po czym ustaw dowolny typ dostępu (ewentualnie także hasło). W podobny sposób udostępnia się drukarki. Ich ikony znajdziesz, klikając menu Start | Ustawienia | Drukarki. W tym przypadku nie ustawia się typu dostępu, lecz w razie potrzeby można zdefiniować hasło. Aby użyć drukarki z poziomu peceta-gościa, należy kliknąć dwukrotnie jej ikonę. Przy pierwszym przywołaniu drukarki system automatycznie zainstaluje sterowniki.