Gdzie operatorów trzech...

Wszyscy operatorzy - w walce o klienta - włączyli do abonamentu bezpłatne minuty, które można wykorzystać w ciągu danego miesiąca. Jednocześnie prawie dwukrotnie zwiększyła się liczba różnych rodzajów taryf. Jak nie pogubić się w tej masie?

Wszyscy operatorzy - w walce o klienta - włączyli do abonamentu bezpłatne minuty, które można wykorzystać w ciągu danego miesiąca. Jednocześnie prawie dwukrotnie zwiększyła się liczba różnych rodzajów taryf. Jak nie pogubić się w tej masie?

Przed dwoma laty wpływ na gwałtowny rozwój rynku telefonii komórkowej miało wprowadzenie dofinansowania telefonów komórkowych. Fakt, że za przysłowiową złotówkę można było kupić aparat telefoniczny, spowodował, iż w 2000 r. wszystkie sieci telefonii komórkowej zyskały około 3,5 mln nowych abonentów (2,5 mln rok wcześniej).

Zobacz również:

Obecnie - ze względu na nasycenie rynku, a także słaby wzrost gospodarczy w Polsce - utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych klientów wiąże się głównie z działaniami operatorów, mającymi na celu obniżenie cen rozmów telefonicznych. W I półroczu 2001 r. wszyscy trzej operatorzy komórkowi - Centertel (sieć Idea), Polska Telefonia Cyfrowa (Era) i Polkomtel (Plus) - pozyskali jedynie ok. 1,2 mln nowych abonentów.

Działania te powodują jednak, że z roku na rok coraz mniejszy jest tzw. średni miesięczny przychód na abonenta (ARPU). W sieci Plus GSM spadł on w ciągu roku ze 148 do 118 zł.

Nowy rok, nowe cenniki

Miesiąc z życia abonenta - porównanie cen operatorów telefonii komórkowej <sup>**</sup>Kliknij, aby powiększyćMiesiąc z życia abonenta - porównanie cen operatorów telefonii komórkowej **Na początku tego roku wszystkie sieci telefonii komórkowej działające w Polsce wprowadziły nowe taryfy. Idea i Plus w marcu br., Era - w dwa miesiące późnej. Zdaniem przedstawicieli operatorów, w najbliższym czasie nie należy spodziewać się kolejnych zmian. "Jedynie naprawdę agresywna oferta naszej konkurencji mogłaby doprowadzić do rewolucji i zmian w taryfach" - mówią przedstawiciele Ery GSM.

Według zapowiedzi przedstawicieli sieci komórkowych, nowe taryfy miały być niższe średnio o jedną piątą w porównaniu z obowiązującymi przez poprzednie 2 lata. Obniżka polegała m.in. na zwiększeniu liczby planów taryfowych i wprowadzeniu bezpłatnych minut w ramach abonamentu. Poprzednio oferowała je przede wszystkim Idea Centertel (50 lub 150 minut) i w ograniczonym zakresie także Plus GSM (15 i 30 minut).

Sieć Idea (działająca w standardzie DCS 1800) była dotychczas także jedną z najtańszych w Polsce. Przez długi czas - do chwili otrzymania przez Centertel koncesji na GSM 900 - miała jednak zasięg ograniczony do dużych miast i kilku ważniejszych dróg. Prawdopodobnie więc głównym powodem obniżenia cen przez Erę GSM i Plus GSM było zwiększenie zasięgu sieci Idea, która objęła praktycznie całą Polskę.

Taryf do wyboru, do koloru

Taryfy w sieci Era GSMKliknij, aby powiększyćTaryfy w sieci Era GSMW założeniach nowe plany taryfowe miały na tyle zdywersyfikować ofertę operatorów sieci telefonii komórkowej, aby klient mógł wybrać najbardziej odpowiadającą mu taryfę. Operatorzy ponad dwukrotnie zwiększyli liczbę planów taryfowych (z 12 do 26). W zasadzie jednak bardziej skomplikowało to proces podjęcia decyzji co do wyboru odpowiedniej oferty. Ceny bowiem różnią się w zależności od wysokości abonamentu, pory dnia i dnia tygodnia, kiedy dzwonimy, jak również faktu, czy dzwonimy do abonenta w tej samej sieci, w innej sieci komórkowej czy na telefon stacjonarny.

Taryfy w sieci IDEAKliknij, aby powiększyćTaryfy w sieci IDEAZnacznie obniżyła się jednak cena abonamentu, zwłaszcza tych najwyższych. W przypadku abonamentu minimalnego różnica wynosi kilka zł (w Idei spadła z 60,00 zł do 40,50 zł, w Erze - z 24,30 zł do 19,90 zł, w Plusie - z 30,50 zł do 25 zł). Tymczasem koszt najwyższego abonamentu, w skład którego wchodzi - w zależności od sieci - od 220 (w Erze) do 360 minut (w Idei) bezpłatnych minut, wynosi 199,90 zł (Era), 240 zł (Plus) i 288 zł (Idea).

Pozornie prosty wybór

Taryfy w sieci Plus GSMKliknij, aby powiększyćTaryfy w sieci Plus GSMJedną z najprościej skonstruowanych ofert ma Idea. Przede wszystkim ze względu na to, że w przypadku tej samej taryfy stała jest cena za połączenia bez względu na porę dnia, dzień tygodnia czy fakt, że połączenie jest dokonywane z numerem w sieci Idea czy abonentem dowolnej sieci, także analogowej. Ceny rozmów za minutę kształtują się od 0,80 zł (Optima 360) do 1,35 zł (Optima 30). Być może wpływ na to ma fakt, że największym udziałowcem Idei jest Telekomunikacja Polska SA, z którą zarządowi Centertela łatwiej się porozumieć. TP SA zamierza także promować ofertę grupy firm, należących do niej. Łatwiej również ustalić wzajemne zasady rozliczeń. Przedstawiciele Polskiej Telefonii Cyfrowej i Polkomtela przez ponad 2 lata - od otrzymania koncesji na usługi GSM 900 - walczyli o podpisanie umowy o wzajemnych rozliczeniach. W taryfach Ery wprowadzono już rozróżnienie na połączenia w godzinach szczytu (1,00-1,95 zł za minutę) i poza szczytem (0,60-0,85 zł). Godziny szczytu to 8.00-18.00 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku). Różnica w koszcie połączenia jest największa w przypadku taryfy Era Moja i wynosi 1,10 zł, najmniejsza Era Moja 100 - 0,40 zł. Rozróżnienie to występuje jednak tylko w przypadku taryf skierowanych do klientów indywidualnych. W taryfach z serii Era Biznes koszt połączenia jest stały, a cena za minutę rozmowy wynosi od 1,35 zł do 0,59 zł.

Plus więcej taryf

Największe zamieszanie wywołują jednak taryfy Plusa. Ten operator wprowadził trzy typy taryf: Czasami, Często i Non Stop. W każdej z nich z kolei jest kilka innych taryf w zależności od wysokości abonamentu i liczby darmowych minut. Polkomtel wprowadził jednak kilka rozróżnień.

W przypadku taryf: Czasami i Często oraz połączeń w ramach sieci tego operatora cena połączeń jest uzależniona od pory dnia (połączenia w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy) i dnia tygodnia (dzień powszedni i weekend). Stałe są ceny przy połączeniach poza godzinami szczytu (poniedziałek-piątek, 18.00-23.00 i 6.00-8.00) oraz w nocy (codziennie 23.00-6.00) i weekendy odpowiednio: 0,70 zł i 0,25 zł. Różnica jest przy opłatach w godzinach szczytu. W przypadku taryf: Czasami koszt za minutę połączenia wynosi 1,80-1,20 zł, Często - 1,60-0,80 zł.

W przypadku połączeń z innymi operatorami rozróżnienie następuje jedynie na godziny w szczycie i poza nim. Poza szczytem opłata za połączenia dla wszystkich typ taryf jest stała i wynosi 0,90 zł za minutę. W szczycie koszt ten wynosi 2,20-1,60 zł dla taryf: Czasami i 2,00-1,00 zł dla Często.

Znacznie łatwiej zorientować się w taryfach przeznaczonych dla tzw. klientów korporacyjnych - Non Stop. Polkomtel rozróżnia jedynie połączenia wewnątrz sieci Plus GSM (ceny rozmów 1,20-0,60 zł za minutę) i z innymi operatorami (1,60-0,70 zł). Prawdopodobnie niski abonament (w przypadku Non Stop 15 wynosi tylko 35 zł) może skłonić także klientów indywidualnych do skorzystania z tej oferty, biorąc pod uwagę fakt, że będą płacić znacznie mniej za rozmowy.