Chomikowanie poczty i newsów

Sieć oferuje wiele usług. Dla przeważającej części użytkowników dostęp do nich wiąże się z ponoszeniem wysokich opłat. Gdy z Internetu korzysta więcej niż jedna osoba, np. użytkownicy niewielkiej sieci, koszty połączeń mogą być jeszcze wyższe.

Sieć oferuje wiele usług. Dla przeważającej części użytkowników dostęp do nich wiąże się z ponoszeniem wysokich opłat. Gdy z Internetu korzysta więcej niż jedna osoba, np. użytkownicy niewielkiej sieci, koszty połączeń mogą być jeszcze wyższe.

Główne okno HamsteraKliknij, aby powiększyćGłówne okno HamsteraCoraz więcej użytkowników ma stały dostęp do Internetu. Niestety nie wszędzie jest to możliwe. W większości przypadków dostęp taki wiąże się z bardzo wysokimi opłatami. Dla części małych, biurowych i osiedlowych sieci pozostaje telefoniczne połączenie analogowe lub ISDN. Niewielkim firmom najbardziej zależy na tym, by móc bez przeszkód korzystać z poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych. Pogawędki internetowe czy pobieranie plików, ze względów finansowych schodzą na dalszy plan. Do takich odbiorców adresowane jest oprogramowanie pozwalające na zarządzanie pobieraniem oraz dystrybucją poczty elektronicznej i wiadomości grup dyskusyjnych.

Zobacz również:

Poniżej postaramy się przybliżyć mechanizmy działania i możliwości tego typu oprogramowania. Jako przykład opisany zostanie darmowy serwer poczty i grup dyskusyjnych - Hamster (Chomik) wersja 1.3 (Build 1.3.23.4). W Sieci dostępne jest również oprogramowanie o nazwie Chomik, jest to polska, przerobiona wersja Hamstera.

Większość aplikacji typu Hamster może pracować jako lokalne serwery poczty i grup dyskusyjnych. Standardowo, podczas wymiany poczty i przeglądania grup dyskusyjnych, klienci sieci łączą się indywidualnie z serwerami internetowymi. W lokalnej konfiguracji każdego komputera określone jest, z jakich grup dyskusyjnych i kont pocztowych korzysta jego użytkownik. Hamster pozwala na skopiowanie wiadomości i poczty na dysk, a następnie na ich dystrybucję do wewnątrz sieci. Jeśli łączymy się przez modem, program zestawi połączenie, pobierze wskazane przez nas elementy i się rozłączy. Klienci sieci będą mogli wówczas pobrać interesujące ich dane z serwera lokalnego. Co więcej, istnieje możliwość określenia uprawnień poszczególnych użytkowników oraz tego, jakie grupy dyskusyjne są dostępne lokalnie. Unikamy w ten sposób niepotrzebnych śmieci.

Instalacja Hamstera

Przed instalacją oprogramowania musimy odpowiednio przygotować nasz komputer. Przygotowania te są uzależnione od sposobu komunikacji z Internetem. Jeśli łączymy się przez modem, komputer pełniący rolę serwera powinien mieć skonfigurowane połączenie Dial-Up do dostawcy usług internetowych, np. TP SA oraz zamontowaną i skonfigurowaną kartę sieciową. Będzie ona służyła do przesyłania wiadomości i newsów do sieci. Podobnie jest w przypadku połączenia przez SDI. Jeśli łączymy się z zastosowaniem routera, powinniśmy mieć odblokowany dostęp do niektórych portów naszego "serwera", dla poczty i grup dyskusyjnych standardowo są to porty 110, 25 i 119. W przypadku łączy stałych należy pamiętać o zabezpieczeniu dostępu w taki sposób, by otwarte były tylko niezbędne porty. Pozwala na to większość darmowych firewalli.

Najnowsza wersja Hamstera jest dostępna na stronie http://home.arcor.de/ tgl70/, stamtąd można pobrać również kilka przydatnych do pracy z tym programem narzędzi. Jeśli chcemy pracować z polskim interfejsem, to z http://republika.pl/hamster_classic/ pobieramy plik hamster_pl_ 13234.zip i wgrywamy go do katalogu, w którym został rozpakowany Hamster. Wyżej wymieniona strona zawiera ponadto wiele skryptów pomocnych przy konfiguracji Chomika.

Aby zainstalować system, wystarczy rozpakować plik ZIP do wskazanego katalogu na dysku. Po pierwszym uruchomieniu Hamster.exe wybieramy odpowiadającą nam wersję językową i możemy rozpocząć konfigurację.

Konfigurację czas zacząć

Hamster na pierwszy rzut oka jest trudny do skonfigurowania. W porównaniu do innych tego typu programów (np. dostępny na Tucows WorkgroupMail) interfejs użytkownika jest mało intuicyjny. Mimo to po kilku minutach spędzonych z Hamsterem pierwsze wrażenie mija i okazuje się, że ekran aplikacji jest przedstawiony w przemyślany sposób. Główne okno Chomika przedstawia dziennik (log) stanu aplikacji. Bez najmniejszych kłopotów odnajdziemy wyróżnione innym kolorem informacje, ostrzeżenia i błędy. Konfigurację można podzielić na trzy etapy, które obejmują ustawienia własnego serwera poczty i grup dyskusyjnych, konfigurację pobierania poczty z zewnętrznych serwerów i konfigurację pobierania wiadomości z grup dyskusyjnych.

Konfiguracja IPKliknij, aby powiększyćKonfiguracja IPPrzygotowanie do uruchomienia własnego serwera rozpoczynamy od menu Konfiguracja. Tam wybieramy Serwery lokalne | IP | SSL, a następnie określamy takie parametry jak: ustawienia domeny lokalnej, serwera grup dyskusyjnych, serwera poczty, reguły dostępu IP i ustawienia dla protokołu SSL.

W celu uruchomienia naszego komputera jako lokalnego serwera grup dyskusyjnych i poczty musimy mieć zaznaczone odpowiednie opcje na kartach Serwer artykułów (NNTP) i Serwery poczty (POP3 i SMTP). Warto przypomnieć, że za wysyłanie poczty do dowolnych użytkowników odpowiedzialny jest serwer SMTP, a za odbieranie z wskazanego konta serwer POP3. Typowa komunikacja z wykorzystaniem poczty elektronicznej wymaga uruchomienia obydwu serwerów. Domyślnie po instalacji Chomika serwery te są odpalane automatycznie i nie musimy nic modyfikować w ich ustawieniach. Jeśli chcemy wyłączyć lokalną obsługę poczty, wchodzimy do menu Konfiguracja, a potem Serwery lokalne | IP | SSL | Serwery poczty i odznaczamy opcję przy Startuj automatycznie lokalny serwer POP3 oraz Startuj automatycznie lokalny serwer SMTP. Dla grup dyskusyjnych, na karcie Serwer artykułów (NNTP) odznaczamy Startuj automatycznie lokalny serwer NNTP. Po następnym uruchomieniu Hamstera ustawienia zostaną wprowadzone w życie.

Dla prawidłowego działania Hamstera powinniśmy określić reguły dostępu IP. Domyślnie dostęp jest ustawiony na 127.0.0.1. Jeśli chcemy, by klienci naszej sieci wewnętrznej mogli komunikować się z Hamsterem, zmieniamy go na lokalny adres IP komputera pełniącego rolę serwera.

Kolejną czynnością jest dodanie do systemu kont użytkowników. W tym celu wchodzimy do menu Konfiguracja i wybieramy Konta lokalne, aliasy, hasła.... Tam też możemy zakładać i modyfikować konta użytkowników i grup. Jedynym użytkownikiem dostępnym po instalacji jest Admin. Przed konfiguracją dodatkowych kont warto pamiętać, by od razu przypisać administratorowi hasło. Założenie nowego konta polega na wpisaniu nazwy, hasła oraz związanego z kontem adresu pocztowego. Dla przykładu, jeśli chcemy założyć konto dla użytkownika Puchatek, wchodzimy do Konfiguracja | Konta lokalne, aliasy, hasła, wybieramy Nowy użytkownik. Następnie wpisujemy nazwę konta "Puchatek", a dalej w parametrach określamy dodatkowe ustawienia. Jeśli zakładane konto będzie kontem pocztowym, pamiętajmy o wpisaniu lokalnego adresu konta, np. puchatek@local.mail.

Mając zdefiniowane konta, możemy już pracować z Chomikiem jako lokalnym serwerem poczty.

<font color="#FF0000">Uwaga! Jeśli chcemy korzystać z lokalnego serwera grup dyskusyjnych i zapewnić do niego anonimowy dostęp, musimy założyć konto nntpdefault z hasłem "*" (gwiazdka bez cudzysłowów).

Poczta z zewnątrz

Kolejną funkcją oferowaną przez Hamstera jest wysyłanie i pobieranie poczty z serwerów zewnętrznych. Program działa w ten sposób, że po odebraniu z Internetu listu przeznaczonego dla użytkowników sieci wewnętrznej, zostanie on przesłany automatycznie do właściwej skrzynki lokalnej. W małych sieciach, gdzie wykorzystywane jest zwykle współdzielenie połączenia internetowego, poszczególni klienci nawiązują połączenie z mniej lub bardziej losową częstotliwością. Każdorazowe sprawdzenie, czy dany użytkownik otrzymał nową pocztę, wiąże się z zestawieniem połączenia Dial-Up, sprawdzeniem stanu skrzynki, ewentualnym pobraniem wiadomości i zerwaniem połączenia. Podobna sytuacja ma miejsce przy wysyłaniu poczty. Dzięki Hamsterowi zadanie to jest realizowane lepiej, ponieważ listy wysyłane są do serwera lokalnego, a nie bezpośrednio do serwerów w Internecie. Chomik może sprawdzać zawartość wszystkich skrzynek jednorazowo o określonej przez nas porze (np. co godzinę).