Zaplanuj swój biznes

Własny biznes można otworzyć w ciągu kilku dni. Jeśli jednak nie będzie starannie zaplanowany, możemy być zmuszeni zlikwidować go równie szybko. Aby tego uniknąć, warto zacząć od dobrego biznesplanu.

Własny biznes można otworzyć w ciągu kilku dni. Jeśli jednak nie będzie starannie zaplanowany, możemy być zmuszeni zlikwidować go równie szybko. Aby tego uniknąć, warto zacząć od dobrego biznesplanu.

Jeśli mamy zamiar otworzyć stragan z warzywami, wówczas rozbudowany biznesplan nie jest niezbędny. Nawet jeśli potrzebny będzie niewielki kredyt bankowy, prawdopodobnie do jego uzyskania wystarczy kilkustronicowy dokument, opisujący w przybliżeniu założenia naszego przyszłego interesu.

Zobacz również:

Jeśli jednak przymierzamy się do przedsięwzięcia na dużo większą skalę, gdzie niezbędne będzie poważne zewnętrzne finansowanie ze strony banków bądź inwestorów, wówczas profesjonalny biznesplan staje się jednym z koniecznych warunków powodzenia.

Pozyskanie funduszy nie jest oczywiście jedynym celem sporządzania biznesplanu. Równie istotna jest jego wartość jako narzędzia planistycznego i kontrolnego. Bardzo trudno jest nadzorować rozwój i kondycję firmy, nie mając żadnego punktu odniesienia. Dobrze przygotowany biznesplan pozwoli natomiast ocenić, czy wybrane przez nas działania zmierzają we właściwym kierunku.

Gdy jednak uświadomimy sobie, że biznesplan to często dokument liczący kilkadziesiąt stron, pełen wykresów, analiz i wskaźników finansowych, obejmujący długą listę zagadnień, wówczas łatwo poddać się już w pierwszym etapie jego tworzenia. Zwłaszcza że wszelkiego rodzaju instytucje finansowe stawiają dość wysokie wymagania również do strony formalnej biznesplanu, nie tylko jego zawartości. Na szczęście z pomocą mogą nam przyjść wyspecjalizowane programy, dzięki którym zadanie okaże się znacznie prostsze.

Niektóre z nich ułatwią tylko sporządzenie kalkulacji finansowych, inne zaś poprowadzą nas niemal za rękę, krok po kroku, od wstępnego pomysłu, aż do w pełni profesjonalnego biznesplanu.

Business Plan Pro 2002

Business Plan Pro 2002 to najbardziej kompletne narzędzie do tworzenia biznesplanów.Kliknij, aby powiększyćBusiness Plan Pro 2002 to najbardziej kompletne narzędzie do tworzenia biznesplanów.Business Plan Pro 2002 to najbardziej rozbudowane i zaawansowane narzędzie do budowania biznesplanów spośród wszystkich dostępnych. Niestety, nie ma wersji polskojęzycznej, ale jeśli ten fakt nie jest przeszkodą, wówczas trudno nie docenić jego możliwości.

Najważniejszym mechanizmem programu jest kreator biznesplanu, który prowadzi krok po kroku przez kolejne etapy. Zaczynamy od zdefiniowania, czy tworzymy plan nowego przedsięwzięcia, czy też rozszerzamy istniejące. Program przewiduje także wariant dla organizacji typu non-profit. Pytań, na które będziemy musieli później odpowiedzieć, jest bardzo dużo. Czy nasza firma będzie dysponowała magazynem? Czy będziemy wynajmować biuro, czy też prowadzić działalność w domu? Będziemy musieli wprowadzić parametry systemu podatkowego (progi podatkowe), oprocentowanie kredytów i wszystkie inne, niezbędne dane.

Gdy określimy podstawowe założenia, wówczas będziemy mogli przejść do szczegółowego opisu naszego przedsięwzięcia. Trzeba opisać szczegóły naszej oferty, podać znane nam informacje na temat rynku i konkurencji, określić plany sprzedaży, marketingu itd. Każde z tych zagadnień rozbite jest na wiele szczegółowych pytań. W wielu przypadkach należy wprowadzać wartości liczbowe. W każdym przypadku pytania są starannie wyjaśnione i do każdego podane są przykładowe odpowiedzi. Co ważne, kreator biznesplanu nie wymusza linearnego charakteru pracy. Jeśli do któregoś z punktów nie mamy niezbędnych danych, wówczas możemy zostawić go na później. Program w stosownym momencie przypomni nam o punktach, których jeszcze nie wypełniliśmy. Dopuszczalne jest również pomijanie niektórych części biznesplanu, jeśli w naszym przypadku nie mają zastosowania.

Edycja biznesplanu odbywa się w obrębie programu, który został wyposażony w prosty edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny. Oczywiście w porównaniu z narzędziami pakietu MS Office ich funkcjonalność jest znikoma, ale z drugiej strony, zawierają w sobie wszystkie funkcje niezbędne do działania kreatora biznesplanów. Co ważne, dane wprowadzone w jednym miejscu (np. na temat przewidywanej sprzedaży) automatycznie pojawią się we wszystkich innych miejscach, w których są konieczne, co znacznie ułatwia zachowanie spójności w obrębie całego planu.

Wielką zaletą programu, oprócz samego kreatora, jest rozbudowana baza danych wszelkiego rodzaju powiązanych informacji. Wprawdzie wiele z nich nie ma zastosowania na rynku polskim (np. obszerna baza firm typu venture capital, finansujących nowe, obiecujące przedsięwzięcia), ale już np. pakiet 200 gotowych, rozbudowanych i w pełni profesjonalnych biznesplanów, podzielonych na kategorie tematyczne, to prawdziwa skarbnica wiedzy. Pozwala nie tylko zorientować się, jak wygląda poważny biznesplan, ale może być także doskonałym źródłem inspiracji, zwłaszcza że wiele przedstawionych pomysłów nie zostało jeszcze zrealizowanych w Polsce, a z powodzeniem działa w USA.

Ciekawostką jest również możliwość umieszczenia naszego planu na bezpiecznym serwerze producenta programu, dzięki czemu możemy mieć do niego dostęp niezależnie od miejsca, w którym aktualnie przebywamy.

Typ kompletny generator biznesplanów

Informacje Palo Alto Software, www.paloalto.com

Cena 99,95 USD

iBiznesPlan Pro

Jedyny polski program w naszym zestawieniu. Niestety, jego producent nie zdecydował się przesłać nam wersji testowej, wyjaśniając, że w najbliższym czasie pojawi się jego nowa, znacznie udoskonalona wersja, a dostępna obecnie będzie powoli wycofywana. Jeżeli jednak zależy nam na polskim produkcie, wówczas jest to jedyne dostępne dzisiaj rozwiązanie.

Chociaż nie mieliśmy okazji pracować z programem, to sądząc z opublikowanych na stronie przykładowych biznesplanów, wygenerowanych za jego pomocą, jest to dość kompletne narzędzie, pozwalające przygotować dokumentację naszego przedsięwzięcia zgodnie z oczekiwaniami banków bądź inwestorów. Potrafi przygotować m.in. pełną analizę finansową, uwzględniającą wskaźniki rentowności, punkt break-even i wiele innych. Pozwala opisać strukturę firmy, dokonać analizy konkurencji, sformułować strategię ofertową. Opierając się na materiałach dostępnych na stronie producenta, trzeba jednak stwierdzić, że interfejs programu nie wytrzymuje konkurencji ze strony chociażby opisanego powyżej Business Plan Pro 2002.

Typ kompletny generator biznesplanów

Informacje P.U.H. W&W, www.biznesplan.com.pl

Cena 490 zł

Forecast Expert

Forecast Expert wykorzystuje metody statystyczne do prognozowania trendów krótkookresowych.Kliknij, aby powiększyćForecast Expert wykorzystuje metody statystyczne do prognozowania trendów krótkookresowych.Ten niewielki program może okazać się nieoceniony, jeśli przygotowujemy biznesplan dla działającego już przedsiębiorstwa i dysponujemy danymi na temat jego funkcjonowania w przeszłości. Zadaniem FE jest przewidywanie wartości pewnych zjawisk w przyszłości na podstawie danych z przeszłości. Prognozy mogą dotyczyć np. sprzedaży produktów, wydajności produkcji, ruchu cen i każdego innego zjawiska, które jest mierzalne w określonym czasie.

Do analizy wykorzystuje się mechanizm autoregresji połączony ze średnią kroczącą (model ARIMA). Takie rozwiązanie pozwala dokonywać analiz krótkoterminowych i daje dość wiarygodne wyniki, jeżeli prognozowany okres nie jest dłuższy niż 1/10 okresu historycznego. Oznacza to, że jeśli mamy dane historyczne z ostatnich 10 miesięcy, wówczas możemy przewidywać na miesiąc do przodu. Program pozwala ominąć ten warunek, jednak wówczas prognoza obarczona jest dużo większym ryzykiem błędu. W wersji darmowej FE pozwala prognozować na trzy okresy do przodu (np. na trzy miesiące). W wersji komercyjnej nie ma takiego ograniczenia. FE będzie niezwykle przydatny jako uzupełnienie aplikacji generujących biznesplany, pozwalając w sposób uzasadniony teoretycznie dokonywać prognoz krótkoterminowych.

Typ narzędzie prognostyczne

Informacje www.pro-invest.com

Cena freeware (ograniczenie do trzech okresów)