Windows bez ograniczeń

Windows kryje w sobie więcej, niż Ci się zdaje. Za pomocą ukrytych funkcji, nieudokumentowanych wpisów do Rejestru i specjalnych narzędzi możesz wydobyć z systemu więcej, niż przewidziano w domyślnym zakresie możliwości. W poniższym materiale przedstawiamy zestaw ukrytych funkcji i opisujemy, jak z nich korzystać.

Windows kryje w sobie więcej, niż Ci się zdaje. Za pomocą ukrytych funkcji, nieudokumentowanych wpisów do Rejestru i specjalnych narzędzi możesz wydobyć z systemu więcej, niż przewidziano w domyślnym zakresie możliwości. W poniższym materiale przedstawiamy zestaw ukrytych funkcji i opisujemy, jak z nich korzystać.

Nie ma idealnego systemu nadającego się dla wszystkich użytkowników i do wszystkich zastosowań. Pod tym względem Windows XP nie wnosi niczego nowego. Wprawdzie nowa edycja daje większe możliwości konfiguracyjne i oferuje więcej dodatkowego oprogramowania niż wszystkie poprzednie wersje Windows, jednak są funkcje, które zostały skreślone z repertuaru systemowych narzędzi. Dotyczy to przede wszystkim XP Home, która stanowi okrojoną wersję edycji Professional. Brakuje w niej m. in. możliwości definiowania praw dostępu do plików i katalogów.

Zobacz również:

W poniższym artykule opisujemy, jak rozszerzyć możliwości domowej edycji Windows XP, a także wybranych starszych wersji "okienek", aby uzyskać trochę większą funkcjonalność systemu. Dowiesz się, jak zabezpieczać foldery przed niepowołanymi użytkownikami i jak dostać się do ukrytych opcji sieciowych. Opisujemy legalny sposób przedłużenia okresu aktywacji Windows XP, a także metody wymiany ekranów powitalnych i pożegnalnych w niemal wszystkich wersjach Windows. Skrypty VBS i biblioteki DLL zamieszczone na płycie CD pozwolą Ci zwiększyć funkcjonalność swojego systemu - na przykład o funkcję bezpośredniego nagrywania danych na płyty CDR lub automatycznego zamykania systemu. Informujemy, jak Windows zarządza kodami regionalnymi DVD i podpowiadamy, w jaki sposób pozbyć się śladów ostatnich sieciowych wędrówek w Internet Explorerze. Niektóre porady wymagają modyfikacji Rejestru lub istotnych plików systemowych. Pamiętaj o przygotowaniu zapasowych kopii manipulowanych zbiorów. W przeciwnym razie nie będziesz mógł przywrócić pierwotnego stanu systemu w przypadku niepowodzenia.

1. Pożyczone elementy systemu

ZIP w Windows 98

Jeśli masz legalną wersję obu systemów operacyjnych, możesz się pokusić o przeniesienie mechanizmu obsługi archiwów ZIP z Windows Me do Windows 98. Skopiuj biblioteki ZIPFLDR.DLL, DUNZIP32.DLL i DZIP32.DLL z katalogu \WINDOWS\SYSTEM do jego odpowiednika na dysku z Windows 98. Jeśli brakuje wspomnianych plików, musisz doinstalować obsługę ZIP (Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania). Potem trzeba dokonać zmian w Rejestrze. Jeśli system operacyjny jest zainstalowany w katalogu \WINDOWS, jak przewidują ustawienia domyślne, możesz użyć pliku ZIP.REG z płyty dołączonej do numeru. Kliknij go dwukrotnie, aby dokonać automatycznej modyfikacji Rejestru. W innym wypadku otwórz ZIP.REG w edytorze tekstowym i pozmieniaj ścieżkę C:\WINDOWS w pięciu miejscach pliku, dostosowując ją do własnej konfiguracji. Potem dwukrotnym kliknięciem wczytaj plik REG do Rejestru.

Oprócz tego potrzebny jest plik z rozszerzeniem ZFSENDTOTARGET. Uruchom Notatnik i zapisz pusty plik o następującej ścieżce dostępu i nazwie: C:\WINDOWS\SENDTO\ COMPRESSEDFOLDER.ZFSENDTOTARGET.

Obsługa formatu ZIP będzie dostępna po zrestartowaniu systemu. Klikając dwukrotnie pliki typu ZIP, będziesz mógł oglądać ich zawartość w oknie Eksploratora. Aby utworzyć archiwum ZIP, wybierz polecenie Wyślij do | Folder skompresowany. Potem możesz dodawać nowe pliki, przeciągając je na ikonę archiwum.

Poszczególne wersje Windows różnią się nie tylko wyglądem interfejsu i funkcjonalnością, lecz również liczbą dołączonych programów. A różnice bywają dość znaczne. Na przykład edycje konserwacyjne, służące do naprawiania uszkodzonego systemu, nie zawierają dodatków, które można znaleźć na płycie z pełną wersją systemu operacyjnego. Dodatkowe aplikacje działają poprawnie w systemie, do którego są przeznaczone. Jednak niektóre z nich można stosować również w innych wersjach Windows.

Na dużą kompatybilność można liczyć, wymieniając aplikacje w obrębie 95/98/Me i NT 4/2000/XP. Systemy dopuszczają wymianę niektórych narzędzi, mimo że istnieją spore różnice między obiema rodzinami.

Poniżej przedstawiamy pięć przykładów ilustrujących poprawność powyższej tezy. Nie można stwierdzić a priori, które aplikacje dają się uruchamiać w innych wersjach systemu. Pozostaje próbować. Niepowodzenie jest prawie zawsze pewne, gdy po przywołaniu programu Windows zgłasza brak wyeksportowanej biblioteki DLL.

Przykład 1. W Windows 98 można znaleźć fragmenty (sprzedawanego oddzielnie) pakietu Resource Kit. Niektóre z przydatnych narzędzi można stosować w każdym środowisku Windows - nawet w leciwym Windows 95.

Przykład 2. W Windows Me po raz pierwszy zaoferowano systemowy moduł do kompresji w formacie ZIP. Sposób przeniesienia go do Windows 98 opisujemy w ramce "ZIP w Windows 98". Zauważ jednak, że w tym przypadku nie wystarczy po prostu skopiować jednego czy kilku plików. Mało zaawansowani użytkownicy zdecydują się pewnie korzystać z zewnętrznych kompresorów ZIP.

Przykład 3. "Kreator transferu plików i ustawień" (plik MIGWIZ.EXE) dostępny w wersji XP działa bez ograniczeń w poprzednich edycjach Windows. Jednak przeniesienie zapisanych ustawień do własnego komputera jest możliwe tylko w Windows XP.

Przykład 4. Użytkownicy Windows XP mają do dyspozycji WINCHAT.EXE - program do bezpośredniego komunikowania się w sieciach LAN. Niektórzy znają go jeszcze z Windows for Workgroups i Windows 95. Jeśli brakuje Ci tej skromnej aplikacji w Windows 98/Me, wystarczy przekopiować sześć plików z katalogu OTHER\CHAT na instalacyjnej płycie Windows 95 do katalogu \WINDOWS.

Przykład 5. Program DIANTZ.EXE służący w Windows XP do tworzenia archiwów CAB, działa w poprzednich wersjach systemu. Dysponując nim, nie musisz sięgać po zewnętrzne narzędzia obsługujące ten typ kompresji.

2. Rozszerzanie XP Home

Jesteś użytkownikiem Windows XP Home Edition. Gdy zechcesz udostępnić w sieci określony folder, przywołując z menu podręcznego polecenie udostępniania i zabezpieczeń, ujrzysz zupełnie co innego niż w Windows 2000 czy XP Professional. Menu udostępniania folderów zostało bardzo okrojone. Nawet starsze wersje Windows - 95/98/Me - oferują więcej opcji, łącznie z możliwością definiowania haseł dostępu. Powodem rozczarowania użytkowników Windows XP Home jest brak opcji bezpieczeństwa dostępnych w Windows 2000 i XP Professional. Są możliwe wyłącznie w partycjach NTFS, które domowa edycja Windows XP obsługuje tylko w ograniczonym zakresie.

Wiele wspomnianych funkcji można uzyskać również w Windows XP Home. System ten potrafi bowiem przydzielać prawa dostępu i zarządzać udostępnianiem. Nawet polecenie net share wpisywane w wierszu poleceń ma większy potencjał, niż podaje Windows. Zaawansowane możliwości widać dopiero w trybie chronionym z obsługą sieci. Menu z wyborem trybu uruchamiania pojawi się, gdy naciśniesz klawisz [F8] podczas wczytywania systemu operacyjnego. Przywołaj menu podręczne dowolnego folderu w uruchomionym Windows, a polecenie Udostępnianie i zabezpieczenia odkryje dodatkowe opcje kontroli dostępu w obrębie sieci.

Gdy uruchomisz system w trybie chronionym bez obsługi sieci, nie znajdziesz powyższego polecenia w menu podręcznym folderów. Możesz wówczas definiować lokalne prawa dostępu do folderów w partycjach NTFS. Korzystaj w tym celu z polecenia Właściwości | Bezpieczeństwo w menu podręcznym. Wszystkie prawa dostępu przydzielone w trybie chronionym (zarówno udostępnienia, jak i prawa dostępu do folderów lokalnych) obowiązują także w trybie normalnym.