Cool napisy

Aby stworzyć efektowną czołówkę do naszego filmu, możemy zastosować tani i łatwy w obsłudze program do animacji 3D firmy Ulead Systems o nazwie COOL 3D. Z powodzeniem może on zastąpić bardzo drogie i skomplikowane w obsłudze programy do raytracingu, takie jak 3D Studio MAX czy LightWave. Prezentujemy przykład wykonania czołówki, wykorzystując najnowsze wersje: Ulead COOL 3D 3.5 i Adobe Premiere 6.0.

Aby stworzyć efektowną czołówkę do naszego filmu, możemy zastosować tani i łatwy w obsłudze program do animacji 3D firmy Ulead Systems o nazwie COOL 3D. Z powodzeniem może on zastąpić bardzo drogie i skomplikowane w obsłudze programy do raytracingu, takie jak 3D Studio MAX czy LightWave. Prezentujemy przykład wykonania czołówki, wykorzystując najnowsze wersje: Ulead COOL 3D 3.5 i Adobe Premiere 6.0.

Etap 1.

Rys. 1Kliknij, aby powiększyćRys. 1Opracowanie czołówki rozpoczynamy od pozyskania logo lub innego elementu graficznego, który będziemy animować. Nowością w wersji 3.5 jest możliwość wczytania do programu wektorowo zapisanego obiektu w postaci pliku w formacie Adobe Illustratora 8. Jeżeli mamy tak przygotowane logo, wystarczy zastosować opcję Import Graphics znajdującą się w menu File. Możemy również wcześniej przygotować odpowiedni plik graficzny, uzyskany np. poprzez skanowanie, który następnie zwektoryzujemy. Podczas przygotowywania logo należy zwrócić uwagę, aby krawędzie napisów oraz innych elementów były ostre (rys. 1), ponieważ od tego będzie zależała jakość zwektoryzowanego obiektu. Opracowane logo zapisujemy w postaci pliku graficznego w formacie BMP o 24-bitowej głębi kolorów.

Zobacz również:

Etap 2.

Rys. 2Kliknij, aby powiększyćRys. 2Uruchamiamy program COOL 3D. Ustawiamy rozdzielczość obrazu charakterystyczną dla naszej karty montażowej. Do tego celu z menu Image wybieramy opcję Dimensions. W przypadku używania karty cyfrowej z menu wybieramy predefiniowany profil 720 x 576 pikseli - DV PAL full frame video (rys. 2). Następnie zaznaczamy opcję Set as default for new documents, która pozwoli na uruchamianie każdego nowego projektu zawsze w zadeklarowanej rozdzielczości.

Etap 3.

Z menu Edit wybieramy opcję Insert Graphics. Na ekranie powinno pojawić się okno Path Editor, w którym wybieramy opcję Convert to Vector - jest to dolna ikonka z lewej strony (rys. 3). Następnie pobieramy z dysku plik z naszym logo. Na ekranie powinno otworzyć się okno Convert to Vector (rys. 4). W razie konieczności dokonujemy niezbędnych zmian ustawień decydujących o jakości wektoryzacji. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z otrzymanego rezultatu, naciskamy OK i wracamy do okna Path Editor. Wyłączając opcję Show background, sprawdzamy efekt wektoryzacji. Jeżeli nie mamy zastrzeżeń, naciskamy OK i wracamy do głównego ekranu programu. W oknie naszego projektu powinno pojawić się zwektoryzowane logo (rys. 5).

Rys. 4Kliknij, aby powiększyćRys. 4Rys. 5Kliknij, aby powiększyćRys. 5

Etap 4.

Rys. 6Kliknij, aby powiększyćRys. 6Otrzymany obiekt dodajemy do galerii obiektów COOL-a. W predefiniowanych elementach znajdującej się u dołu ekranu Easy Palette wybieramy Studio/Objects, następnie prawym klawiszem myszy rozwijamy menu i wybieramy opcję Insert (rys. 6). Opcją Save As z menu File zapisujemy również nasz projekt. Czynności te zabezpieczą nas przed utratą dotychczasowej pracy w przypadku pomyłki lub niespodziewanej awarii.

Rys. 7Kliknij, aby powiększyćRys. 7Etap 5.

Ustawiamy liczbę klatek/s na 25 oraz ustalamy czas trwania animacji naszego logo na 100 klatek, czyli 4 sekundy (rys. 7).

Etap 6.

Do animowania logo możemy użyć gotowych, predefiniowanych wzorców ruchu. Z Easy Palette wybieramy Studio/Motion, a następnie przeciągamy wybrany wzorzec na nasze logo (rys. 8). Jeżeli na pierwszej klatce utworzonej animacji znajduje się już nasze logo, należy przesunąć nasz obiekt poza pole widzenia kamery. W tym celu włączamy przesuwanie obiektów Move Objects (ikonka z rączką), wybieramy pierwszą klatkę animacji, chwytamy logo i przesuwamy je poza ekran lub też wpisujemy odpowiednie wartości w oknie współrzędnych (rys. 9). Naciskamy klawisz "Play" i obserwujemy uzyskany wynik.

Rys. 8Kliknij, aby powiększyćRys. 8Rys. 9Kliknij, aby powiększyćRys. 9

Etap 7.

Rys. 10Kliknij, aby powiększyćRys. 10Nadajemy naszemu logo dodatkowe atrybuty, np. rodzaj krawędzi Bevel oraz wypełnienia Texture. Wystarczy przeciągnięcie na nasze logo odpowiednich predefiniowanych wzorców znajdujących się w Easy Palette (rys. 10). Bardzo interesujące rezultaty daje również dodanie efektów miękkiego cienia, płomieni, błyskawic oraz rozmycia obiektu wywołanego ruchem.

Etap 8.

Rys. 11Kliknij, aby powiększyćRys. 11Końcową czynnością jest zapisanie naszej czołówki. W tym przypadku użyjemy jednak nietypowego sposobu zapisu w formacie formatu AVI bez użytej kompresji, ale za to z włączonym kanałem alpha. Umożliwi to nam późniejsze bezproblemowe wykluczowanie tła w programie edycyjnym oraz nałożenie naszego logo na materiał wideo. Z menu File/Creation Animation Files wybieramy opcję Video File, następnie - Options. Ustawiamy poszczególne parametry odpowiednie dla używanej karty montażowej, np. Frame Type: Field Order A, Frame rate: 25, Compression: None, Data type: 32-Bit RGB (rys. 11). Na końcu wpisujemy nazwę pliku z naszą czołówką i czekamy na zakończenie procesu przeliczania.

Etap 9.

Rys. 12Kliknij, aby powiększyćRys. 12Zakładamy nowy projekt, w którym dodamy napis "prezentuje", wykorzystując do tego celu zwykłe czcionki. Włączamy wstawianie tekstu Insert Text (z ikony lub naciskamy klawisz F3). W oknie edytora wybieramy czcionkę, rozmiar oraz styl, a następnie wpisujemy tekst "prezentuje" (rys. 12). Dalsze nasze postępowanie jest analogiczne do przypadku wcześniej przygotowywanego logo.

Etap 10.

Do wykluczowania tła i nałożenia na materiał wideo naszej czołówki możemy użyć dowolnego programu edycyjnego, wyposażonego w możliwość kluczowania kanałem alfa. Uruchamiamy program edycyjny Adobe Premiere 6.0. Importujemy klip z wygenerowaną czołówką i umieszczamy go na ścieżce Video 2 lub wyższej. Na ścieżce niższej umieszczamy materiał wideo (rys. 13). Do klipu z czołówką wybieramy opcję Transparency i klucz Alpha Channel (rys. 14).

Rys. 13Kliknij, aby powiększyćRys. 13Rys. 14Kliknij, aby powiększyćRys. 14

Etap 11.

Ostatnią czynnością jest eksport gotowego klipu z nałożoną i wykluczowaną czołówką. Efekt końcowy widać na rys. 15.

Rys. 15Kliknij, aby powiększyćRys. 15

Raytracing

W dużym uproszczeniu raytracing to skomplikowana technika tworzenia grafiki i animacji 3D, opierająca się na algorytmach generowania realnego obrazu związana z oświetleniem, cieniami, naturalnymi teksturami nałożonymi na obiekty 3D itp. Wiele filmów rysunkowych oraz efektów specjalnych w filmach jest realizowanych dzięki tej technologii np. seriale Seaquest, Babylon 5, Startrek oraz filmy rysunkowe Shrek, Toy Story itp.

Kluczowanie

Wykluczowanie polega na nadaniu przeźroczystości pewnym obszarom obrazu. W przypadku kluczowania kluczem blue key, czyli popularnego blue-boxu, usuwany jest jedynie kolor niebieski, a w to miejsce wstawiany inny obraz. W przypadku kluczowania kanałem alfa z obrazu usuwany jest obszar określony 8-bitową maską. Dlatego zapisujemy animację w Coolu z 32-bitową głębią kolorów (24-bity na napis i 8-bitów na maskę, która jest jakby negatywem dla napisu określającym co ma być przeźroczyste, a co nie).