Prosty sposób na tabelę

Tabele zawsze kojarzą się z mrówczą robotą grafika. Dodawanie nowych wierszy, korekty i poprawki często oznaczają konieczność tworzenia tabel od początku.

Tabele zawsze kojarzą się z mrówczą robotą grafika. Dodawanie nowych wierszy, korekty i poprawki często oznaczają konieczność tworzenia tabel od początku.

Kliknij, aby powiększyćNawet jeśli proponowany układ graficzny jest odpowiedni, to często pojawiają się jakieś informacje z ostatniej chwili, które psują mozolnie budowaną piramidę danych.

Zobacz również:

Wielu użytkowników Quarka zgłaszało producentowi zastrzeżenia co do sposobu tworzenia tabel. Na szczęście w wersji 5 QuarkXPress został zaopatrzony w moduł do tworzenia tabel. W naszym przykładzie pokażemy sposób budowania zaawansowanej tabeli z dużą liczbą danych.

W tym celu wykorzystamy fikcyjne informacje dotyczące porówniania sprzętu audio.

<font color="#FF0000">1. Aby zacząć tabelę w nowym Quarku 5.0, wybierz z palety Tools narzędzie Table. Program poprosi o zdefiniowanie liczby kolumn i wierszy w nowo powstałej tabeli. Jeżeli dane zostały już wprowadzone w innym programie, najlepiej przygotować je w postaci pliku tekstowego.

Kliknij, aby powiększyć

<font color="#FF0000">2. Kolejnym krokiem jest przeniesienie danych do tabeli poprzez ich zapisanie w pliku tekstowym. Aby wczytać dane do Quarka, wybierz opcję z menu Item - Convert Text to Table. Program automatycznie rozpozna ilość wierszy i kolumn w tabeli oraz zapyta o sposób ich rozpoznawania. W tym oknie również możemy ustalić kierunek ustawienia danych w tabeli.

Kliknij, aby powiększyć

<font color="#FF0000">3. Teraz nadszedł czas na formatowanie tekstu wewnątrz tabeli. Tutaj korzystamy z funkcji Quarka określających style tekstowe. Jeżeli chcemy zmienić szerokość kolumn lub wierszy, należy wybrać z palety Tools narzędzie Content (łapkę). Kiedy najedziemy kursorem na linię podziału wierszy lub kolumn, kursor zmieni wygląd - w tym momencie możesz dokonywać zmian szerokości i wysokości poszczególnych komórek lub całych (zaznaczonych) części tabel. To samo możemy uzyskać wybierając z menu Items opcję Modify. Okno ma trzy zakładki, odpowiadające poszczególnym funkcjom Table (tabela), Cell (komórka) i Text (tekst).

Kliknij, aby powiększyć

<font color="#FF0000">4. Wybierając poszczególne kolumny i wiersze w tabeli (można też zaznaczać jednocześnie kolumny i wiersze) uzyskujemy w prosty sposób jednakowe parametry dla okien tekstowych, jak i samego tekstu. Wystarczy wybrać je z wciśniętym klawiszem shift. Podobnie wygląda postępowanie w przypadku wyrównywania tekstu oraz ustawiania koloru, odstępów i marginesów.

Kliknij, aby powiększyć

Korekta i dodawanie nowych wierszy lub kolumn nie sprawi już nikomu trudności. Wystarczy zaznaczyć wybrany wiersz lub kolumnę tabeli, a nastepnie wybrać z menu Items opcję Tables i dalej Insert Rows lub Insert Columns, aby bez większego wysiłku dodać wiersz lub kolumnę.

Podobnie jest z usuwaniem fragmentów tabeli. Możliwe jest również łączenie komórek w wierszach lub kolumnach (opcja Combine) i ich rozdzielenie przy użyciu opcji Split cell.