Sieci domowe

Termin "sieci domowe" oznacza raczej pewną filozofię postępowania niż jednorodną i dojrzałą technologię. Sieć domowa może się składać z wielu komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych połączonych za pośrednictwem istniejącego okablowania telefonicznego, elektrycznego lub łączy bezprzewodowych. W ściślejszym ujęciu sieć taka jest zbiorem elementów, które przetwarzają, zarządzają, transportują i magazynują informacje, umożliwiając łączenie oraz integrowanie w domu wielu urządzeń komputerowych, sterujących, monitorujących i komunikacyjnych.

Termin "sieci domowe" oznacza raczej pewną filozofię postępowania niż jednorodną i dojrzałą technologię. Sieć domowa może się składać z wielu komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych połączonych za pośrednictwem istniejącego okablowania telefonicznego, elektrycznego lub łączy bezprzewodowych. W ściślejszym ujęciu sieć taka jest zbiorem elementów, które przetwarzają, zarządzają, transportują i magazynują informacje, umożliwiając łączenie oraz integrowanie w domu wielu urządzeń komputerowych, sterujących, monitorujących i komunikacyjnych.

Ważnym kryterium jest też rozmiar sieci. W zależności od aplikacji może osiągać kilka lub kilkadziesiąt metrów. Jeszcze ważniejszy jest zbiór funkcji i usług, które użytkownik uzna za niezbędne, ale które będą możliwe do zrealizowania w środowisku domowym. Niezależnie od ich przyszłego kształtu już dzisiaj można być raczej pewnym, że będą się składały z trzech różnych, komplementarnych sieci:

Zobacz również:

 • komputerowych (UPnP, HomePNA, HomeRF, innych) - łączących pecety, drukarki, skaner, faks, telefon itp.

 • wypoczynku i rozrywki (IEEE 1394, HAVi) - do TV, wideo, stereofonii, DVD

 • sterujących (PLC, LonWorks, X10, CEBus, Echonet) - związanych z ochroną zdrowia, bezpieczeństwem mieszkania czy domu, oświetleniem, ogrzewaniem, monitorowaniem, przełączaniem różnych urządzeń gospodarstwa domowego, automatyzacją pralek, lodówek,kuchenek itp.

  Kliknij, aby powiększyćSieci domowe mogą zapewniać: współdzielenie równoczesnego dostępu do Internetu, współdzielenie drukarek i urządzeń składowania danych, a także katalogu i plików, jak również wspólną edukację, kino domowe i gry wideo. Domownicy często sięgają do gier komputerowych przeznaczonych dla co najmniej dwóch osób.

  Klasyfikacja sieci domowych

  W typowym mieszkaniu znajduje się instalacja elektryczna i jedna linia telefoniczna, które mogą stanowić nośnik w domowej sieci lokalnej. Każda domowa sieć przewodowa, która nie wykorzystuje instalacji elektrycznej lub telefonicznej, wymaga nowego okablowania. Ale można też zastosować jednocześnie lub wyłącznie technologie bezprzewodowe. Kiedy kryterium podziału sieci domowych jest nośnik, wtedy łatwo je podzielić na trzy grupy:

  1. Sieci z nowym okablowaniem

 • USB (Universal Serial Bus)

 • Ethernet 10 Base-T (oparta na skrętkach UTP kategorii 5)

 • Protokół IEEE 1394, znany też pod nazwą FireWire

 • UpnP

 • HAVi (Home Audio Video interoperability).

  2. Sieci bez nowego okablowania

 • HomePNA (Home PhoneLine Aliance) - standardy sieci opartej na domowej skrętce telefonicznej

 • PLC (Power Line Communication) szerokopasmowa - oparta na zewnętrznym okablowaniu elektroenergetycznym

 • PLC (Power Line Communication) wąskopasmowa - oparta na wewnętrznym okablowaniu elektroenergetycznym. Do najczęściej wymienianych protokołów własnych należą tu: X10, LonWorks, CEBus i ostatnio Echonet. Są to protokoły sieci automatyki domowej.

  3. Sieci bezprzewodowe

 • HomeRF (Home Radio Frequency) - oparte głównie na trzech wersjach protokołu SWAP (Shared Wireless Access Protocol);

 • Bluetooth - technologia radiowa, stanowiąca uniwersalną metodę dostępu do istniejących sieci danych; interfejs do urządzeń peryferyjnych i mechanizm tworzenia sieci dla niewielkich firm;

 • IEEE 802.11 WLAN - rekomendacja dwóch typów sieci: tworzonych ad hoc i klient/serwer. W pierwszej nie stosuje się ani serwera, ani punktu dostępowego. W drugiej serwer centralny jest używany do koordynowania wszystkich stacji w sieci;

 • IrDA (Infrared Data Association) - protokół przemysłowy komunikacji cyfrowej w podczerwieni.

  Sieci z nowym okablowaniem

  Ethernet

  Głównymi zaletami Ethernetu są powszechność i niezawodność oraz duża szybkość przesyłania danych: 10, 100 i więcej Mb/s. Jednak kilka ważnych kwestii opóźnia zastosowanie tej technologii w sieciach domowych. Po pierwsze, klasyczny Ethernet wymaga dodatkowego okablowania, które zwiększa koszty. Po drugie, jest zbyt skomplikowany dla użytkowników takich sieci.

  HAVi (Home Audio Video interoperability)

  HAVi jest standardem umożliwiającym różnym domowym urządzeniom, zarówno komunikacyjnym, jak i służącym wypoczynkowi, współpracę za pośrednictwem jednego urządzenia sterującego. Jako nośnik sprzęgający specyfikacja wykorzystuje IEEE 1394.

  W systemie opartym na HAVi użytkownicy domowi będą mogli dodać nowe urządzenie bez uciekania się do skomplikowanych procesów instalacyjnych lub żmudnego studiowania podręczników obsługi czy plików pomocy. Komputery osobiste mogą być częścią domowego systemu opartego na HAVi, ale nie są konieczne do jego funkcjonowania. Poniżej podajemy przykład zastosowania systemu HAVi:

  Uczeń ogląda w telewizji program edukacyjny, a prowadzący go naukowiec użył nieznanego słowa. Uczeń wypowiada to słowo do mikrofonu, a internetowy słownik, wyposażony w funkcje rozpoznawania mowy, sprawdza je, a następnie wyświetla znaczenie w dolnym rogu ekranu albo przekazuje je w formie głosowej dzięki zastosowaniu syntezy mowy.

  HAVi może operować z urządzeniami z różnych firm. Użytkownicy będą mogli wybrać ulubioną markę. Telefony, VDR (Video Disk Recorder), telewizor, wewnętrzny interkom telewizyjny czy komputer będą kupowane u różnych producentów, ale będą współpracować ze sobą w sieci opartej na HAVi. Kiedy zostanie dołączone jakieś nowe urządzenie, chociażby faks, drukarka czy skaner, to system sam je skonfiguruje. Wszelkie uaktualnienia dotyczące specyfikacji HAVi będzie można sprowadzić ze stron internetowych. Może to być przeprowadzane również automatycznie, kiedy tylko jakaś nowość zostanie udostępniona.

  Kliknij, aby powiększyćIEEE 1394 Standard for a High Performance Serial Bus

  IEEE 1394 to międzynarodowy standard szeregowego interfejsu cyfrowego, który będzie integrował systemy rozrywkowe, komunikacyjne i obliczeniowe w multimedialnym środowisku klienta. Powstał on w Apple Computer jako standard do komputerów w sieci lokalnej i jest stale poszerzany przez grupę roboczą IEEE 1394. Umożliwia przesyłanie danych z szybkością 100, 200 lub 400 Mb/s. Przygotowane są specyfikacje do 3,2 Gb/s. Interfejs ten charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami i prostotą obsługi. IEEE 1394 oferuje wysoką przepływność, jest tani i - zdaniem jego propagatorów - łatwiejszy w użyciu niż większość dostępnych interfejsów. Można go wymieniać bez wyłączania urządzenia, a na dodatek nie jest zastrzeżony i dlatego nie wymaga licencji. Ma zaimplementowane SBM (Serial Bus Management).

  Nośnikiem w IEEE 1394a jest kabel z trzema parami skrętki ekranowanej STP, zakończony sześciostykowym złączem. Zastosowane kable ograniczają w IEEE 1394a transmisję do odcinków 4,5 m, a długość całej szyny do 72 m. Zwiększenie długości jest uzależnione od średnicy przewodów - grubsze umożliwiają transmisję na dalsze odległości. Szybkość transmisji w IEEE 1395b na skrętce UTP kat. 5 o długości 100 m wynosi 100 Mb/s, a światłowodem POF na razie 400, 800 i 1600 Mb/s; w przyszłości 3,2 MB/s.