Dokumenty w każdej postaci

Edytor Microsoft Word dysponuje wieloma filtrami eksportowymi. Nasz skrypt w języku VBS pozwala wykorzystać je do szybkiego i wygodnego konwertowania dowolnej liczby dokumentów.

Edytor Microsoft Word dysponuje wieloma filtrami eksportowymi. Nasz skrypt w języku VBS pozwala wykorzystać je do szybkiego i wygodnego konwertowania dowolnej liczby dokumentów.

Kliknij, aby powiększyćFormat DOC, w którym edytor Word zapisuje dokumenty tekstowe, nie zawsze staje na wysokości zadania. Wiele aspektów sprawia, że w niektórych sytuacjach lepiej skorzystać z innego formatu. Przykładowo, gdy wysyłasz dokumenty tekstowe do różnych osób, nie zawsze możesz zakładać, że każdy z adresatów dysponuje edytorem Word - i to w tej samej wersji, która posłużyła do utworzenia dokumentu. Wprawdzie Microsoft udostępnia (http://office.microsoft.com/downloads/2000/wd97vwr32.aspx, rozmiar pliku: 3860 KB) bezpłatną przeglądarkę plików DOC, jednak mimo wszystko zmusisz odbiorcę do instalowania dodatkowego - być może niepożądanego - programu. Ponadto format DOC przemyca do niektórych dokumentów informacje, które nie mają nic wspólnego z ich zawartością. Przeglądając takie dokumenty w edytorze binarnym, możesz trafić np. na ścieżki dostępu do określonych plików, nazwiska osób pracujących nad dokumentem, a w najgorszym przypadku nawet fragmenty innych dokumentów. Jeśli nie chcesz ryzykować, że dane te dostaną się w niepowołane ręce, wysyłaj pliki w innym formacie.

Zobacz również:

Konieczność konwertowania plików Worda powstaje również wtedy, gdy inna aplikacja (która ma posłużyć do dalszej edycji tekstu) akceptuje wyłącznie format tekstowy lub format HTML, a także gdy istnieje podejrzenie, że dokument może zawierać makrowirusy. Kolejny powód, który przemawia za zamianą na format tekstowy, to znacznie mniejsze rozmiary plików TXT w stosunku do źródłowych dokumentów DOC.

Word oferuje narzędzie, które pomaga w konwertowaniu plików, lecz jest znane tylko nielicznym użytkownikom. Kreator konwersji, bo właśnie tak zwie się moduł, o którym mowa, przywołasz kliknięciem menu Plik | Nowy. Następnie wskaż kartę Inne dokumenty i kliknij dwukrotnie ikonę Kreator konwersji wsadowych. Opisywane narzędzie umożliwia wygodną zamianę dokumentów Worda na wiele popularnych formatów (i odwrotnie), powinno więc wystarczać w wielu sytuacjach. Jednak konwerter ma jedną wadę - przetwarza tylko te pliki, które znajdują się w folderze podanym przez użytkownika, nie obejmując podfolderów. Jeśli zaistnieje potrzeba znalezienia dokumentów DOC w obrębie określonej hierarchii folderów, użycie Kreatora konwersji może się okazać dość pracochłonne.

Aby umożliwić szybkie konwertowanie większej liczby dokumentów, opracowaliśmy narzędzie Convert. Kryje się za nim skrypt CONVERT.VBS, który potrafi skonwertować dowolną liczbę plików jednocześnie. Oferuje możliwość zmiany na formaty RTF, HTML i TXT (do wyboru kodowanie ASCII lub ANSI). W odróżnieniu od Kreatora konwersji dostępnego w Wordzie potrafi przetwarzać cały podany folder, łącznie z podfolderami. Skrypt umieszcza pliki wynikowe, czyli skonwertowane na żądany format, w katalogu podanym przez użytkownika. Jeśli nie wybierzesz żadnego katalogu docelowego, klikając przycisk Anuluj, narzędzie zapisze pliki w tym samym folderze, w którym znajdują się oryginalne dokumenty Worda. Jeżeli podasz katalog docelowy, skrypt umieści w nim wszystkie skonwertowane pliki, nie tworząc drzewiastej struktury katalogu źródłowego. Jednak gdy zdecydujesz się zachować ten sam katalog, skrypt powrzuca gotowe pliki do odpowiednich podfolderów w drzewie. Dokumenty DOC nie są usuwane po zakończeniu konwersji. Stanowi to pewnego rodzaju zabezpieczenie przed nieumyślnym usunięciem oryginałów. Zauważ, że konwersja łączy się z utratą wielu elementów formatowania. Najmniej strat powstaje w wypadku zastosowania formatu HTML, najwięcej zaś w obu formatach TXT. Chcąc zachować wszystkie elementy formatowania, musisz zrezygnować z konwersji.

Skrypt CONVERT.VBS wykorzystuje funkcje edytora Word 97, 2000 lub XP. Jeśli w komputerze nie zainstalowano którejś z wymienionych wersji, narzędzie nie może dokonać konwersji. Oprócz tego wymagany jest Host Skryptów systemu Windows. W Windows 98, Me i 2000 host jest składnikiem systemu, a w Windows 95 i NT 4 musi być zainstalowany dodatkowo, np. w pakiecie z Internet Explorerem. Stopień zaawansowania sygnalizują zminimalizowane okna Worda. Na pasku tytułowym widać nazwę aktualnie przetwarzanego dokumentu. Dzięki temu użytkownik może śledzić działanie skryptu, co przydaje się podczas konwertowania dużej liczby dokumentów. Po zakończeniu czynności związanych z konwersją na ekranie pozostaje okno Worda z protokołem pracy pliku. W protokole są wyszczególnione nazwy i katalogi dokumentów źródłowych wraz z nazwami i lokalizacją plików wynikowych. Na końcu protokołu skrypt umieszcza liczbę plików, których konwersja się powiodła.

Po przywołaniu skryptu dwukrotnym kliknięciem wystarczy wskazać folder źródłowy dokumentów. Opcjonalnie można podać katalog docelowy. Następnie trzeba wybrać jeden z czterech dostępnych formatów. Resztę czynności narzędzie wykonuje automatycznie. Przerwa następuje tylko wtedy, gdy skrypt trafi na dokument zabezpieczony przed otwarciem lub modyfikowaniem. Wówczas wystarczy wpisać hasło lub anulować konwersję tego pliku, a skrypt wznowi działanie.

W pliku ANTIVIR.VBS zamieszczamy specjalny wariant skryptu CONVERT.VBS. Służy on do pozbywania się makrowirusów. Aby zapobiec uaktywnieniu się wirusa, skrypt używa polecenia InsertFile (wstaw plik) zamiast Open (otwórz plik). Należy się liczyć z tym, że narzędzie Antivir spowoduje większe straty w formatowaniu dokumentów niż skrypt Convert. Z tego względu powinieneś stosować je tylko wtedy, gdy istnieje podejrzenie, że w dokumencie są makrowirusy. Antivir nie usuwa z dysku plików źródłowych. Jeśli będziesz zadowolony z wyników konwersji, możesz to zrobić ręcznie.

Sztuczki na każdą okazję

95, 98, Me, 2000, XP

<font color="#000084">Szybciej do Rejestru

Czy lubisz wypróbowywać porady znalezione w Internecie? Wiele z nich polega na modyfikacji określonych kluczy Rejestru. Jednak znajdowanie kluczy jest czasochłonne. Klikając, musisz przechodzić do kolejnych podkluczy, aż dotrzesz do końca podanej ścieżki Rejestru. Czyż nie wygodniej skopiować całą ścieżkę kluczy z Internetu i przekazać ją Edytorowi Rejestru jako dodatkowy parametr? Na dodatek przydałaby się możliwość podglądania pojedynczych kluczy wyeksportowanych w plikach REG.

Przedstawionym zadaniom potrafi sprostać nasz skrypt REGEDIT.VBS, który znajdziesz na płycie dołączonej do numeru. Oprócz tego narzędzie oferuje inne możliwości. Z tego względu zaleca się przywołanie skryptu zamiast zwyczajnego przywoływania Edytora Rejestru. Warunkiem działania narzędzia jest zainstalowany Host Skryptów systemu Windows (dostępny bezpłatnie pod adresem http://msdn.microsoft.com/scripting, rozmiar pliku: ok. 750 KB), a także Edytor Rejestru z funkcją LastKey. Funkcja ta zapamiętuje ostatnio używany klucz Rejestru i przywołuje go automatycznie podczas uruchamiania Edytora Rejestru. Jednak jest dostępna tylko w wybranych wersjach edytora - w Windows Me, 2000 i XP. Gdy skopiujesz plik REGEDIT.EXE z Windows Me, możesz stosować skrypt również w środowiskach Windows 95/98.

Kliknij, aby powiększyćNajpierw skrypt umieszcza w Rejestrze klucz podany przez użytkownika. Potem uruchamia Edytor Rejestru, aby rozpoznał wprowadzony uprzednio klucz jako LastKey, czyli ostatnio używany. Skryptu można używać na cztery sposoby. Oto krótkie opisy każdego z nich.

1. Możesz pozostawić klucz, który był ostatnio używany. Zostanie odczytany przez skrypt z Rejestru i wyświetlony jako propozycja w wierszu z zapytaniem. Wówczas Edytor Rejestru zostanie uruchomiony jak zazwyczaj, czyli z przejściem do ostatnio edytowanego lub wprowadzonego klucza.

2. Zamiast tego możesz odrzucić proponowany klucz, klikając przycisk Anuluj. Wówczas po otwarciu Edytora Rejestru przeskoczysz do najwyższej płaszczyzny kluczy, czyli do klucza "Mój komputer". Jest to dość przydatne - np. gdy nie interesuje Cię ostatnia edycja, a chcesz przeglądać inne rejony Rejestru.