Generator HTML

Czy chcesz umieścić w swojej internetowej witrynie regularnie uaktualniany harmonogram oferty produktów? Makro, które prezentujemy poniżej, pozwoli Ci zautomatyzować tę operację.

Czy chcesz umieścić w swojej internetowej witrynie regularnie uaktualniany harmonogram oferty produktów? Makro, które prezentujemy poniżej, pozwoli Ci zautomatyzować tę operację.

Tak może wyglądać przykładowa witryna internetowa utworzona z dokumentu DOC.Kliknij, aby powiększyćTak może wyglądać przykładowa witryna internetowa utworzona z dokumentu DOC.Masz witrynę z tabelarycznym zestawieniem danych - np. terminów spotkań klubowych, harmonogramem szkoleń lub katalogową ofertą produktów. Strony tego typu wymagają częstego aktualizowania. Wprawdzie Word pozwala konwertować dokumenty DOC na format HTML, ale nie potrafi rozdzielać dokumentów na pojedyncze pliki HTML zgodnie z ich strukturą ani opatrywać gotowych zbiorów stosownymi hiperłączami. Gdyby oferował takie możliwości, skróciłby znacznie czas wczytywania stron internetowych. Szukając rozwiązania tego problemu, sięgnij po dodatek GENHTML.DOT. Instaluje się go, kopiując plik o podanej nazwie do katalogu autostartu Worda. Aby ustalić, w którym katalogu Word gromadzi dane startowe, kliknij menu Narzędzia | Opcje i wskaż kartę Położenie plików. Zaznacz wiersz Autostart i kliknij przycisk Modyfikuj. Ścieżka żądanego katalogu pojawi się w wierszu Nazwa folderu. Zamknij i ponownie uruchom Worda, po czym otwórz menu Narzędzia | Szablony i dodatki. Jeśli pole wyboru przed nazwą dodatku pcw-Genhtml nie jest zaznaczone, zrób to, a potem jeszcze raz zrestartuj Worda.

Zobacz również:

Makro wymaga jako źródła danych specjalnie sformatowanego dokumentu DOC. Tylko dokumenty w takiej postaci mogą być poprawnie skonwertowane na pliki HTML, spełniając wymagania wymienione powyżej. Przykładowy dokument zamieszczamy w pliku GENHTML.DOC. Zawiera opis kursów, które docent informatyki zamierza zaprezentować w swojej witrynie internetowej. Opis każdego z kursów obejmuje dziedzinę kursu, nazwę (etykietę) kursu i krótką charakterystykę poruszanych zagadnień. Struktura dokumentu jest taka, aby mógł być przetworzony przez makro. Dziedziny kursów są opatrzone stylem Nagłówek 1, zaś nazwy kursów stylem Nagłówek 2. Charakterystyce poruszanych zagadnień przyporządkowano styl Standardowy. W pierwszym wierszu dokumentu powinien być podany katalog docelowy gotowych dokumentów HTML. Wiersz ten jest sformatowany przy użyciu stylu Nagłówek 3.

Gdy uruchomisz makro pcw-Genhtml, pobierze katalog docelowy z pierwszego wiersza dokumentu. W dalszej kolejności przeanalizuje podział dokumentu (nagłówki jak wyżej) i wygeneruje po jednym pliku HTML na każdą sekcję. Na koniec przygotuje spis treści. Każdy plik zostanie wyposażony w prosty pasek nawigacji, który pozwoli przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi elementami listy i powracać do spisu treści. W razie potrzeby można zmieniać wygląd gotowych dokumentów. Posłuż się w tym celu szablonem formatowania umieszczonym w pliku MYSITE.CSS. Zbiór musi znajdować się w tym samym katalogu co pliki HTML.

Jeśli operacja konwertowania powiedzie się, katalog docelowy wzbogaci się o plik ze spisem treści i o tyle plików HTML, ile nagłówków (wierszy opatrzonych stylami Nagłówek...) znajduje się w dokumencie źródłowym DOC. Gdy zajdzie potrzeba zaktualizowania witryny, wprowadź odpowiednie zmiany w pliku Worda, a potem ponownie przywołaj makro pcw-Genhtml. Następnie skopiuj zaktualizowane pliki HTML na serwer WWW, korzystając z klienta FTP.

Sztuczki na każdą okazję

Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP

<font color="#000084">Windows nie odkłada słuchawki

Skonfigurowałeś połączenia Dial-Up tak, aby były rozłączane automatycznie po określonym czasie bezczynności. Jednak gdy zamykasz ostatnie okno przeglądarki, system nie pyta, czy chcesz zakończyć bieżące połączenie. Użytkownik musi o tym pamiętać i zrobić to, klikając ikonę w zasobniku systemowym.

Zasadniczo Windows oferuje możliwość przerywania połączeń realizowanych automatycznie w wyniku zamknięcia okien aplikacji internetowych. Problem polega na tym, że projektanci systemu dość luźno zdefiniowali pojęcie aplikacji internetowych. Bardzo szczodrze potraktowali programy Microsoftu, ignorując jednocześnie oprogramowanie innych producentów. Jest oczywiste, że do aplikacji internetowych zaliczają się Internet Explorer i Outlook Express. Tymczasem przeglądarki internetowe i klienty pocztowe innych firm nie cieszą się statusem tego typu aplikacji. Jednak to nie wszystko. Według logiki Windows programem internetowym jest nawet pomoc HTML. Jeśli podczas nawiązanego połączenia internetowego masz otwarte takie okno, musisz je zamknąć albo przerwać połączenie.

Szczególnie uciążliwy okazuje się MSN Messenger, który uruchamia się automatycznie podczas logowania użytkownika w systemie (nawet wtedy, gdy nie ma konta MSN). Jeśli zainstalowałeś Messengera w ramach aktualizacji systemu, możesz podjąć radykalne środki i pozbyć się go, korzystając z modułu Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania. Metoda ta nie działa w Windows XP. W tym systemie usunięcie MSN Messengera nie jest takie proste, jednak poniższe wskazówki pozwolą Ci zapanować nad upartą aplikacją. Najpierw zablokuj automatyczne uruchamianie się podczas logowania. Otwórz okno Messengera, klikając dwukrotnie ikonę w zasobniku systemowym. Wybierz polecenie Opcje w menu Narzędzia. Gdy znajdziesz stosowne pole wyboru na karcie Ustawienia, usuń jego zaznaczenie.

Po utworzeniu stosownego dokumentu DOC przywołaj makro pcwGenHTML, aby skonwertować go na format HTML (generator HTML).Kliknij, aby powiększyćPo utworzeniu stosownego dokumentu DOC przywołaj makro pcwGenHTML, aby skonwertować go na format HTML (generator HTML).Wykonując powyższe czynności, nie uda Ci się poradzić z natręctwem aplikacji. Wystarczy uruchomić Outlook Express, a wraz z nim pojawi się na ekranie MSN Messenger. Aby pozbyć się tej właściwości, musisz dokonać zmian w Rejestrze. Przywołaj Edytor Rejestru i przejdź do klucza "HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\Microsoft\Outlook Express". Następnie utwórz wartość DWORD o nazwie "Hide Messenger" i przypisz jej cyfrę 2. Od tej pory MSN Messenger nie będzie uruchamiany automatycznie. Możesz przywoływać go z poziomu menu Start.

Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP

<font color="#000084">Skróty z menu podręcznego

Jeśli często zakładasz w menu Start skróty do aplikacji, korzystanie z metody przeciągania może wydawać Ci się w tym przypadku zbyt uciążliwe. Menu podręczne plików jest wyposażone w przydatne polecenie Wyślij do | Pulpit (utwórz skrót). Klikając je, wzbogacisz pulpit o skojarzenie do tego pliku. Przydałaby się opcja porównywalna do tworzenia skrótów w menu Start.

Intuicja nakazuje założyć w katalogu \WINDOWS\SENDTO skojarzenie do folderu MENU START. Jednak rozwiązanie to łączy się z poważnym problemem. Polecenie Wyślij do nie utworzy skrótów w menu Start, lecz skopiuje do niego zaznaczony plik. To, czego nie da się zdziałać prostym skrótem w folderze SENDTO, możesz uzyskać za pomocą skryptu INSTART.VBS, który znajdziesz na dołączonej płycie (środowiska: Windows 95/98/Me, NT 4, 2000 i XP, rozmiar pliku: 2 KB). Warunkiem działania skryptu jest Host skryptów systemu Windows. Zainstaluje się automatycznie, gdy dwukrotnie klikniesz ikonę pliku. Wówczas skopiuje się pod nazwą Menu Start (utwórz skrót).

VBS do podfolderu SENDTO w katalogu \WINDOWS lub do Twojego spersonalizowanego folderu SENDTO (przy włączonych profilach użytkownika). Od tej pory w menu podręcznym będzie dostępne polecenie Wyślij do | Menu Start (utwórz skrót).VBS.

Gdy przywołasz tę nową funkcję w menu podręcznym dowolnego pliku, na ekranie pojawi się okno dialogowe ze strukturą folderów w obrębie menu Start. Wybierz folder, w którym ma zostać utworzony skrót do zaznaczonego pliku. Gdy potwierdzisz przyciskiem OK, w menu Start pojawi się nowe skojarzenie - jednak bez uciążliwego przyrostka Skrót do. Jeśli nie odpowiada Ci nazwa proponowana przez system, możesz ją łatwo zmienić. Wystarczy zmodyfikować nazwę skrótu, który mieści się w katalogu C:\WINDOWS\MENU START. Gdy skrypt przestanie być Ci potrzebny, przywołaj katalog C:\WINDOWS\SENDTO i usuń plik Menu Start (utwórz skrót).VBS.