Zakupy w Internecie

Od pewnego czasu zakupy w Internecie stały się zjawiskiem powszechnym, nie tylko za granicą, ale również w naszym kraju. Pokażę, jak można stworzyć prostą stronę, która umożliwi użytkownikowi sumowanie cen zakupionych towarów(w moim przykładzie cen płyt CD z muzyką klasyczną).

Od pewnego czasu zakupy w Internecie stały się zjawiskiem powszechnym, nie tylko za granicą, ale również w naszym kraju. Pokażę, jak można stworzyć prostą stronę, która umożliwi użytkownikowi sumowanie cen zakupionych towarów(w moim przykładzie cen płyt CD z muzyką klasyczną).

Interesujący interfejs użytkownika tworzy funkcja przeciągania elementów. Każde kliknięcie produktu dodaje jego koszt do rachunku. Dokument zawiera następujące warstwy:

Zobacz również:

Script - warstwa na głównej listwie czasowej.

Order - warstwa zawierająca kosz i przycisk Reset.

CD - warstwa zawierająca elementy movie clip o nazwach Bach, Beethoven, Chopin, Haydn, Mozart.

Cash Register - warstwa, na której znajduje się dynamiczne pole tekstowe.

Background - warstwa zawierająca tło.

Rys. 1Kliknij, aby powiększyćRys. 11. Zacznijmy od warstwy Background. Wcześniej przygotowujemy tło, np. w Photoshopie, definiujemy parametry sceny, wybierając polecenie Modify/Movie Properties, tak aby wielkość okna, określona w pikselach, pokrywała się z wielkością przygotowanego obrazka. Po zaimportowaniu obrazka - poleceniem File/Import - ustawiamy go tak, by wypełniał cały obszar sceny.

Rys. 2Kliknij, aby powiększyćRys. 22. Na warstwie Cash Register znajduje się dynamiczne pole tekstowe, wyświetlające kwotę za nasze zakupy. Narzędziem Text tool (T) zaznaczamy pole tekstowe. W panelu Text Options wybieramy następujące parametry pola tekstowego:

Typ pola - Dynamic Text

Nazwa zmiennej Variable - register

Opcja Border/Bg - wyłączona

Liczba linii - Single Line

Opcja Selectable - wyłączona.

Pole tekstowe umieszczamy

pod nazwą Order.

Rys. 3Kliknij, aby powiększyćRys. 33. Warstwa CD zawiera pięć klipów filmowych (movie clip). Każdy z nich jest również przyciskiem w formie koperty na płytę, w którym znajdują się skrypty. Zaczynamy od wybrania polecenia Insert/New Symbol, gdzie pojawiło się okno dialogowe Symbol Properties.