Interakcje z zachowaniami

Aby tworzyć interakcje w filmie Macromedia Director, nie trzeba zagłębiać się w tajniki języka Lingo - np. do wprowadzenia przycisków nawigacyjnych reagujących na kliknięcie myszką, wystarczy skorzystać z tzw. behawiorów (zachowania). W naszym przykładzie stworzymy prezentację, składającą się z kilku elementów graficznych oraz dwóch klipów wideo odtwarzanych za pomocą przycisków.

Kliknij, aby powiększyćAby tworzyć interakcje w filmie Macromedia Director, nie trzeba zagłębiać się w tajniki języka Lingo - np. do wprowadzenia przycisków nawigacyjnych reagujących na kliknięcie myszką, wystarczy skorzystać z tzw. behawiorów (zachowania). W naszym przykładzie stworzymy prezentację, składającą się z kilku elementów graficznych oraz dwóch klipów wideo odtwarzanych za pomocą przycisków.

<font color="#FF0000">1. Tworzymy nowy film (NEW MOVIE) i importujemy wszystkich występujących w projekcie aktorów obsady, których ikony pojawiają się w oknie INTERNAL CAST. Za pomocą myszki przeciągamy aktorów na scenę, zmieniamy ich rozmiary i ustalamy położenie w oknie sceny (STAGE).

Zobacz również:

Kliknij, aby powiększyć

<font color="#FF0000">2. Sprite'y aktorów obsady pojawiają się jednocześnie w kanałach scenariusza (SCORE), gdzie należy je odpowiednio rozmieścić, biorąc pod uwagę czas ich występowania w filmie. W naszym projekcie pojawiają się dwa sprite'y wideo (monster i tingler), których odtwarzanie ma być sterowane za pomocą przycisków.

Aby skorzystać z behawiorów, należy najpierw podzielić film na fragmenty za pomocą znaczników (MARKERS). Zaznaczamy odpowiedni sprite, przesuwamy głowicę odtwarzającą do klatki w scenariuszu, w której ma występować znacznik, i wybieramy polecenie INSERT>MARKER. Wprowadzamy znacznik o nazwie 1 w pierwszej klatce klipu monster, a znacznik o nazwie 2 w pierwszej klatce klipu tingler.

Kliknij, aby powiększyć

<font color="#FF0000">3. Za pomocą polecenia WINDOW>INSPECTORS>BEHAVIORS otwieramy okno dialogowe BEHAVIORS INSPECTOR, gdzie wybieramy opcję NEW BEHAVIOR i w pojawiającym się oknie nadajemy nazwę tworzonemu behawiorowi. Zostaje on wtedy wprowadzony do wewnętrznej obsady i można go stamtąd przeciągnąć do elementu filmu (w naszym przypadku przycisku "back"), który ma reagować na określoną akcję użytkownika (kliknięcie myszką).

Kliknij, aby powiększyć