Jak robić notatki w Internecie

W niektórych profesjach Internet jest już w przeważającej części źródłem bieżącej informacji. Miliony osób po najświeższe wieści sięgają najpierw do Sieci, zwłaszcza portali, zanim zdołają się o nich zająknąć radio, telewizja i prasa.

W niektórych profesjach Internet jest już w przeważającej części źródłem bieżącej informacji. Miliony osób po najświeższe wieści sięgają najpierw do Sieci, zwłaszcza portali, zanim zdołają się o nich zająknąć radio, telewizja i prasa.

Tworzenie nowej bazy rozpoczynamy od określenia nazwy głównego węzła.Kliknij, aby powiększyćTworzenie nowej bazy rozpoczynamy od określenia nazwy głównego węzła.Notowanie informacji z Internetu, który obrasta najrozmaitszymi serwisami informacyjnymi, to dzisiaj czynność dość powszechna, a o ileż za to wygodniejsza niż pracowite robienie wycinków z gazet, które zawalają potem półki i antresole przyciasnych mieszkań. Nie trzeba też chyba nikogo przekonywać, że znalezienie konkretnej informacji w żółknących papierzyskach może trwać godzinami, gdy w komputerze wystarczy wydać stosowne polecenie, aby maszyna błyskawicznie wyłuskała z plików potrzebne dane.

Zobacz również:

Przeciętny właściciel komputera, zapytany o technikę notowania, zapewne wspomni coś o kopiowaniu informacji z przeglądarki internetowej czy czytnika grup dyskusyjnych do Notatnika albo Worda. Oczywiście, można i tak. Ale można też posłużyć się rozmaitymi wyspecjalizowanymi narzędziami. A mamy ich sporo, w tym kilka darmowych, które zaspokoją Twoje potrzeby. W artykule zaprezentujemy najciekawsze aplikacje, które warto mieć na swoim dysku i codziennie z nich korzystać.

TreePad Lite

Tekst został skopiowany z przeglądarki do TreePada. Jak widać, polskie litery też są na swoim miejscu.Kliknij, aby powiększyćTekst został skopiowany z przeglądarki do TreePada. Jak widać, polskie litery też są na swoim miejscu.TreePad Lite (www.treepad.com) jest darmowym programem należącym do całej rodziny produktów firmy Freebyte. Założeniem autorów jest zachęcenie użytkownika do korzystania z gratisowego programu i ewentualne przyciągnięcie go do wersji komercyjnych. Zapewne wiele osób chętnie sięgnie po bardziej zaawansowane produkty, ale mnóstwo dochowa wierności wersji Lite, która doskonale się sprawdza w prostych zastosowaniach.

TreePad Lite jest notatnikiem, w którym możesz swobodnie definiować drzewo katalogów, a w poszczególnych "gałęziachÓ tego drzewa umieszczać wpisy - ręcznie, importując je z dysku lub kopiując przez Schowek z Sieci czy z dowolnej aplikacji.

Utworzenie nowej bazy danych wymaga wybrania w menu File | New lub kliknięcia ikony na pasku narzędzi. Program tworzy bazę i proponuje utworzenie głównego węzła New node, pozwalając, oczywiście, wpisać własną nazwę.

Tryb TreeSearch pozwala przeszukać całą bazę danych lub jej fragment.Kliknij, aby powiększyćTryb TreeSearch pozwala przeszukać całą bazę danych lub jej fragment.Jest jasne, że notatki będziesz w jakiś sposób klasyfikować i hierarchizować, np. tematycznie lub chronologicznie.

W naszym przykładzie utworzymy najpierw węzeł Notatki. Na niższym szczeblu można utworzyć węzły na kilka kolejnych lat, na jeszcze niższym - podzielić je na miesiące, a dalej już dokonać podziału tematycznego.

Gdy kursor myszy spoczywa na węźle głównym, wystarczy nacisnąć klawisz [Ins], aby wprowadzić węzeł niższego szczebla. Gdy kursor jest ustawiony na jakimkolwiek węźle niższego szczebla, kombinacja klawiszy [Shift Ins] wprowadza pod nim, na tym samym poziomie, nowy węzeł. Z kolei klawisz [Ins] wprowadza węzeł niższego szczebla. W ten sposób można szybko utworzyć podstawową hierarchię. Kombinacja [Shift strzałka w górę/w dół] zmienia kolejność katalogów znajdujących się na tym samym szczeblu. Kombinacja [Shift strzałka w lewo/w prawo] przenosi pozycję w hierarchii w górę lub w dół. Możesz też przeciągać foldery myszą.

UWAGA!

Program automatycznie opróżnia Schowek, a więc gdy uruchomiona jest funkcja automatycznego wklejania, Schowek nie działa w innych aplikacjach. Należy więc włączać tę funkcję tylko na okres kopiowania informacji do TreePada.

Teraz możesz już wprowadzać dane, ustawiając kursor na wybranym katalogu i wpisując informacje w pole artykułu. Aby notatki były dokładne, warto zawsze wstawić najpierw datę i czas: [Shift Ctrl D] wprowadza datę, [Shift Ctrl T] wstawia czas, a [Shift Ctrl J] jedno i drugie.

W TreePad Plusie można formatować teksty i przeprowadzać rozszerzone wyszukiwanie.Kliknij, aby powiększyćW TreePad Plusie można formatować teksty i przeprowadzać rozszerzone wyszukiwanie.Jeśli chcesz przyspieszyć kopiowanie, wybierz w menu Edit | Automatic Paste. Pozwoli to szybko kopiować informacje, nie przechodząc z przeglądarki do TreePada - oczywiście kursor powinien być uprzednio ustawiony w polu notatki. Po zaznaczeniu bloku informacji i naciśnięciu [Ctrl C] usłyszysz dźwięk sygnalizujący skopiowanie jej do TreePada.

W podobny sposób można skopiować adres internetowy z pola adresu przeglądarki, co przyda się, gdy potrzeba pełnej informacji o źródle danych.

Oczywiście program nie byłby w pełni funkcjonalny, gdyby nie zawierał funkcji wyszukiwania. Naciśnięcie [Shift F11] lub [Ctrl F] uruchamia przeszukiwanie całej bazy (tryb TreeSearch).

Możesz tutaj znaleźć ciąg znaków w całym drzewie (Total tree) lub w danym węźle (Subtree). Możemy też określić, czy szukamy w węzłach (Nodes), artykułach (Articles), czy też w obu miejscach. Podwójne kliknięcie artykułu powoduje wczytanie go. Wyszukiwanie jest szybkie i efektywne nawet w dużej bazie.

Możesz również przeszukać zawartość wyświetlonego artykułu ([Shift F12]), co ma sens wtedy, gdy jest bardzo długi.

Należy jeszcze wspomnieć, że program pozwala uruchamiać wskazany adres internetowy. Gdy kursor jest ustawiony na adresie, naciśnięcie [Ctrl H] wczytuje go do przeglądarki. Adres nie musi mieć nawet podanego protokołu HTTP, gdyż TreePad dodaje go automatycznie do ciągu znaków.

Ciekawostką jest eksport bazy do postaci pliku HTML, w którym markowany jest hierarchiczny układ katalogów.

Program warto dokładnie poznać, sprawdzając wszystkie skróty klawiaturowe i opcje (m.in. ustawienie czcionki i tła drzewa katalogów i artykułów). Po nabraniu wprawy w posługiwaniu się TreePadem i skonfigurowaniu go odpowiednio do potrzeb zyskasz bardzo efektywne narzędzie.

TreePad Size analizuje wielkość i strukturę baz TreePada.Kliknij, aby powiększyćTreePad Size analizuje wielkość i strukturę baz TreePada.Kto ma większe potrzeby, może zakupić shareware'ową wersję TreePad Plus (28 USD), TreePad Business Edition (40 USD), względnie TreePad Safe (33 USD) - dwie ostatnie dysponują m.in. szyfrowaniem i ochroną za pomocą hasła. Wersje komercyjne oferują formatowanie dokumentu i obsługę grafiki. Znacznie ciekawiej wygląda też baza wyeksportowana do postaci HTML.

Dodatkowe narzędzia TreePada

Jest też kilka dodatkowych, darmowych narzędzi do TreePada. Najciekawsze są TreePad Viewer i TreePad Size.

TreePad Viewer jest przeglądarką baz utworzonych w rozmaitych wersjach TreePada. Potrafi więc także czytać pliki z formatowaniem i grafikami.

Nie pozwala, oczywiście, edytować żadnych plików. Funkcja wyszukiwania jest bogatsza niż w TreePad Lite, gdyż można znaleźć frazę oraz ciągów znaków z warunkami logicznymi.