Photoshop na skróty

Nowe triki pozwalające w jednej chwili uzyskać mistrzowskie efekty.

Nowe triki pozwalające w jednej chwili uzyskać mistrzowskie efekty.

Step-and repeat

Komenda Edit>Free Transform (Mac: Command-T, PC: Control-T) daje za pośrednictwem skrótów klawiaturowych dostęp do zmodyfikowanych, bardzo przydatnych funkcji powielania "step-and-repeat":

  • Aby powtórzyć ostatnią "transformację" dla wzmocnienia efektu albo powtórzenia na innej warstwie wywołaj polecenie Transform Again, wciskając Command-Shift-T (PC: Contorl-Shift-T).

    Zobacz również:

  • Wciskając Command-Option-Shift-T (PC: Contorl-Alt-Shift-T), można wykonać kopię warstwy z naniesionym na nią efektem.
Wyostrzanie z trybem Luminosity

Kliknij, aby powiększyćPraktyczne zastosowanie komendy Edit>Fade najlepiej sprawdza się zmieniając Blend Mode w działaniu filtra. Na przykład jeśli po wyostrzeniu zdjęcia (Filter>Sharpen>Unsharp Mask) stwierdzisz, że operacja spowodowała wzrost kontrastu pomiędzy kolorami, możesz użyć komendy Fade do zmiany trybu Blend Mode na Luminosity. Spowoduje to zachowanie efektu wyostrzenia, likwidując jedynie przesunięcia kolorów, tak jakbyś zmienił tryb wyświetlania na Lab, wyostrzył zdjęcie w kanale luminancji i z powrotem zmienił tryb.

Zachowanie Luminosity

Kliknij, aby powiększyćSposobem na zachowanie informacji o kolorze w kolorowym obrazku, który przenosimy do czerni i bieli, jest użycie Image>Adjust (Adjustment w wersji 7)>Desaturate. Aby utrzymać informacje o barwach i ich kontraście podczas tej operacji, postępuj tak: po przeprowadzeniu desaturacji wybierz Edit>Fade (lub skrótem Command-Shift-F [PC:Control-Shift-F]).

W oknie dialogowym, jakie się pojawi, określ tryb (Mode) jako Color.

Możesz w podobny sposób zachować informację o barwach, kiedy używasz warstwy poprawek (Adjustment Layer) typu Hue/Saturation do desaturacji zdjęcia. Wciśnij klawisz Option (PC: Alt) otwierając nową warstwę poprawkową i wybierz w oknie dialogowym nowej warstwy tryb kolorowy (Mode>Color).

Lepsze lasso

Jeśli chciałbyś użyć wszystkich trzech rodzajów narzędzia Lasso do zaznaczenia jedej selekcji, zacznij od użycia Magnetic Lasso. Jeśli będziesz potrzebował lasso "z wolnej ręki" lub opartego na wielokątach, wciśnij klawisz Option (PC: Alt), a następnie kliknij (co uaktywania Polygonal Lasso) lub przeciągnij myszą (lasso z wolnej ręki). Aby powrócić do trybu Magnetic Lasso, puść klawisz myszy.

Zaznaczanie i łączenie warstw

Przy wybranym narzędziu Move i włączonej opcji Auto Select Layer w pasku opcji możesz zaznaczać i wiązać ze sobą warstwy.

  • Kliknięcie na oknie z obrazem powoduje automatyczne wybranie położonej najwyżej warstwy, której piksele znalazły się pod kursorem (pod warunkiem że są to piksele przynajmniej w 50 proc. nieprzejrzyste).

  • Jeśli chcesz zaznaczyć warstwę znajdującą się głębiej, najedź kursorem na jakiś znajdujący się na niej element i kliknij na nim z wciśniętym klawiszem Control (PC: kliknij prawym klawiszem myszy). Spowoduje to zaznaczenie wszystkich warstw, które mają nieprzejrzyste piksele pod kursorem, spośród których łatwiej będzie ci wybrać tę potrzebną.

  • Aby połączyć lub rozłączyć warstwy, które zawierają elementy w tych samych miejscach, kliknij w odpowiednim miejscu z klawiszem Shift lub Control (PC: kliknij prawym klawiszem myszy).