Dobrać kabel

Problem: Jak dobrać długość i grubość kabli głośnikowych? Wojciech Zajączkowski, Gdynia

Problem: Jak dobrać długość i grubość kabli głośnikowych? Wojciech Zajączkowski, Gdynia

Kable głośnikowe powinny przekazywać sygnał tak, aby nie zniekształcać charakterystyki przenoszenia w układzie wzmacniacz-głośniki.

Ponadto nie powinny niepotrzebnie zużywać mocy wzmacniacza. W praktyce obie te cechy można sprowadzić do minimalizacji oporności przewodu. Najczęściej przyjmuje się, że wartość rezystancji kabla nie powinna przekraczać 1-2% impedancji znamionowej głośnika. Dla opisywanych kolumn wartość ta nie powinna zatem wynosić więcej niż 40 miliomów.

Zobacz również:

Aby osiągnąć taki efekt, trzeba dobrać grubość kabla do jego długości. Można przyjąć, że rezystancja 1 metra kabla miedzianego o przekroju 6 mm2 wynosi 5,7 milioma. Zatem dla 8-metrowych kabli wyniesie ona 45,6 milioma - takie przekroczenie zalecanej wartości jest dopuszczalne. Przy krótszych, 3-metrowych przewodach wystarczą przewody o przekroju 2,5 mm<sup>2</sup>. Metr takiego przewodu ma oporność 13,8 milioma - 3 m to 41,4 miliomy. Zatem do satelitów warto użyć kabla o przekroju 6 mm<sup>2</sup> (średnica ok. 2,7 mm), a do głośników głównych - 2,5 mm<sup>2</sup> (średnica ok. 1,8 mm).

Wskazane jest, aby wszystkie stosowane kable miały zbliżoną oporność. Gdy głośniki główne i efektowe stoją w różnych odległościach, można to uzyskać na dwa sposoby: dobierając odpowiednio grubość kabla lub stosując wszędzie ten sam przekrój i długość przewodu. W drugim przypadku trzeba pamiętać, by unikać zwijania nadmiaru kabla w pętle - powodowałoby to wzrost indukcyjności powstawania niepożądanych zakłóceń. Kabel najlepiej jest ułożyć w zygzak.

System:

Długość kabli od wzmacniacza do:

głośników głównych - 3 m

głośników satelitarnych - 8 m.

Głośniki główne - Silverstone 160

impedancja 4 omy.

Głośniki satelitarne - Silverstone Sat

impedancja 4 omy