Nie zaciskaj pasa

Wystarczy jeden nowy zapis w Rejestrze, aby wyczarować w oknie Eksploratora drugi pasek. Korzystając z naszego skryptu, uda Ci się utworzyć więcej pasków.

Wystarczy jeden nowy zapis w Rejestrze, aby wyczarować w oknie Eksploratora drugi pasek. Korzystając z naszego skryptu, uda Ci się utworzyć więcej pasków.

Czy podobają Ci się paski, które dają błyskawiczny dostęp do najczęściej używanych elementów? Weź za przykład pionowy pasek w Outlooku lub w aplikacjach pakietu Office XP (okna Otwórz i Zapisz jako). Eksplorator, standardowe narzędzie środowiska Windows do zarządzania zasobami dyskowymi, dysponuje aż czterema pionowymi paskami (Wyszukaj, Foldery, Ulubione i Historia), jednak naraz może być wyświetlany tylko jeden z nich. Możesz rozszerzyć aplikację o dodatkowy pasek i umieścić na nim dowolne elementy, nie ingerując w plik EXPLORER.EXE. Najprostsze rozwiązanie polega na zmodyfikowaniu poziomego paska Porada dnia (przywoływany kliknięciem menu Widok | Pasek eksploratora | Porada dnia. jego zawartość jest zapisana w Rejestrze. Mieści się w wartości ciągu "Url" w obrębie klucza "HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {4D5C8C25-D075-11d0-B416-00C04FB90376}\Instance\InitPropertyBag".

Zobacz również:

Domyślnie pasek czerpie treść z pliku %windir%\WEB\TIP.HTM. Możesz go zamienić na dowolny plik HTML, adres w postaci URL lub na jeden z folderów na twardym dysku - np. zawierający skróty do najczęściej używanych elementów (folderów lub aplikacji). Największą korzyść przynosi ostatni z przedstawionych wariantów. Przejdź do folderu \WINDOWS i załóż w nim podfolder, np. o nazwie MENU1. Utwórz w nowym folderze żądane skróty. Następnie przywołaj Edytor Rejestru i znajdź klucz wymieniony powyżej. Kliknij dwukrotnie ikonę wartości "Url" i zastąp ciąg znaków w wierszu Dane wartości ścieżką do utworzonego przed chwilą folderu (w naszym przykładzie jest to C:\WINDOWS\MENU1\). Zmiany nie wymagają ponownego uruchomienia systemu.

Listingi z działu W PRAKTYCE, ewentualne uzupełnienia i uaktualnienia znajdziesz pod adresem www.pcworld.pl. Wskaż kartę FTP i kliknij łącze PC World Komputer w rubryce Uzupełnienia artykułów. Następnie pobierz plik (skompresowane archiwum ZIP) do żądanego wydania PCWK.

Wystarczy otworzyć kolejne okno Eksploratora i przywołać menu Widok | Pasek eksploratora | Porada dnia. Od tej pory będziesz miał pod ręką wszystkie skróty, co znacznie przyspieszy otwieranie elementów docelowych, takich jak foldery, aplikacje czy internetowe witryny.

Dodatkowa pomoc - nasz program PLUSBAR.HTA pozwala utworzyć w oknie Eksploratora maksymalnie cztery paski (np. z najczęściej przywoływanymi elementami).Kliknij, aby powiększyćDodatkowa pomoc - nasz program PLUSBAR.HTA pozwala utworzyć w oknie Eksploratora maksymalnie cztery paski (np. z najczęściej przywoływanymi elementami).Jeżeli nie lubisz dłubać w Rejestrze, skorzystaj z naszego skryptu PLUSBAR.HTA. Warunkiem działania narzędzia jest zainstalowanie Internet Explorera w wersji 6 (dostępny na płycie PCWK 10/2002/A i pod adresem www.microsoft.com/downloads/). Kliknij plik dwukrotnie, a potem wybierz pasek, który chcesz założyć lub zmodyfikować. Zależnie od wersji środowiska Windows, w którym pracujesz, można utworzyć maksymalnie cztery poziome paski w oknie Eksploratora, ale w danej chwili może być widoczny tylko jeden z nich. Pod tym względem Windows taktuje paski poziome z takim samym rygorem jak pionowe.

W pole tekstowe Nazwa paska należy wpisać nazwę, pod którą pasek będzie figurował w menu Widok | Pasek eksploratora. Pole Zawartość paska służy do definiowania elementów w obrębie paska. Podaj w nim ścieżkę do żądanego pliku docelowego (HTML) czy folderu albo adres w postaci URL. Kliknięciem przycisku Zapisz umieścisz dane w Rejestrze. Gdy zechcesz się pozbyć niepotrzebnego paska, wybierz go i kliknij przycisk Usuń.

Sztuczki na każdą okazję

98, Me, 2000

Tło pod ręką

Jeśli lubisz urozmaicenie, zapewne dość często zmieniasz tło pulpitu. Z tego względu przydałby Ci się podgląd plików-obrazków z opcją szybkiego obierania ich jako tapety. Doskonale nadawałby się do tego celu widok miniatur oferowany w Eksploratorze środowisk Windows Me, 2000 i XP (menu Widok | Miniatury). Jednak tylko Windows XP dysponuje poleceniem Ustaw jako tło pulpitu w menu podręcznym obrazków, które pozwala błyskawicznie zmienić tapetę.

Skrypt SETBRG.VBS, który Ci oferujemy, rozszerza menu podręczne systemów Windows 98, Me i 2000 o stosowne polecenie. W Windows 98 musisz jednak zrezygnować z wygodnego podglądu miniatur. Warunkiem działania skryptu jest zainstalowany Host skryptów (WSH) dołączany do aktualnych wersji Internet Explorera. Obrazek, który ma się znaleźć na pulpicie, musi być dostępny w formacie BMP. Skrypt SETBRG.VBS zakłada nowe polecenie w menu podręcznym plików tego typu. Gdy po raz pierwszy uruchomisz skrypt dwukrotnym kliknięciem, plik wstawi swoje dane do Rejestru, skopiuje się do katalogu \WINDOWS i zaoferuje polecenie Ustaw jako tło w menu podręcznym. Nie trzeba ponownie uruchamiać peceta, aby system uwzględnił zmiany.

Gdy zechcesz zmienić bieżące tło pulpitu, przejdź w oknie Eksploratora do katalogu z żądanymi obrazkami w formacie BMP. Następnie wybierz menu Widok | Miniatury. Zobaczysz wszystkie pliki danego folderu w bardzo zmniejszonym formacie. Dzięki temu będziesz mógł wybrać właściwy, nie otwierając każdego z nich w przeglądarce graficznej.

W Windows 98 musisz się obejść bez miniaturowego podglądu. W tym przypadku znajdź żądany plik za pomocą przeglądarki graficznej. Gdy zdecydujesz się na nowe tło, kliknij obrazek prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Ustaw jako tło.

Jeżeli zechcesz usunąć wspomniane polecenie z menu podręcznego, ponownie przywołaj skrypt SETBGR.VBS. Narzędzie automatycznie usunie z Rejestru wszystkie klucze, które były konieczne do utworzenia nowego polecenia. Na koniec możesz ręcznie usunąć plik skryptu, aby nie przeszkadzał Ci na twardym dysku.

Zaawansowanych użytkowników może zainteresować prosty sposób, w jaki skrypt aktualizuje pulpit. Uderzenia klawiszy są symulowane przez funkcję SendKeys języka VBS.

95, 98

Wyeksponowane atrybuty

Chcąc mieć dostęp do wyczerpujących informacji o plikach w oknach Eksploratora, uaktywniłeś widok szczegółów. Ku twojemu zdumieniu, Eksplorator nie pokazuje atrybutów poszczególnych zbiorów.

Nowe tło dwoma kliknięciami - skrypt SETBRG.VBS wzbogaca menu podręczne plików BMP o nowe polecenie. Dzięki niemu można błyskawicznie zmieniać tło pulpitu.Kliknij, aby powiększyćNowe tło dwoma kliknięciami - skrypt SETBRG.VBS wzbogaca menu podręczne plików BMP o nowe polecenie. Dzięki niemu można błyskawicznie zmieniać tło pulpitu.Za wyświetlanie kolumny z atrybutami plików jest odpowiedzialna oddzielna funkcja. Aby ją uaktywnić, kliknij menu Widok | Opcje folderów i wskaż kartę Widok. W polu Ustawienia zaawansowane znajdziesz pole wyboru wyświetlania atrybutów plików w widoku szczegółów. Zaznacz je i potwierdź przyciskiem OK.

W niektórych komputerach z Windows 95/98 może brakować tej opcji. Nie oznacza to, że użytkownik nie zainstalował określonej funkcji podczas konfigurowania systemu ani że ma nieco inną jego wersję. Pojawianie się i znikanie opcji atrybutów jest uzależnione od bieżących ustawień widoku. Na przykład gdy z włączonym widokiem Jako stronę sieci Web uaktywnisz widok Szczegóły, wspomniana funkcja dziwnym trafem opuści menu i nie powróci do niego nawet wtedy, gdy ponownie przełączysz widok.

Aby przywrócić kolumnę z atrybutami, wystarczy wprowadzić drobną zmianę do Rejestru. Przejdź do klucza "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\Advanced\Folder". Jeśli brakuje w nim wartości DWORD o nazwie "ShowAttribCol", załóż ją. Następnie kliknij tę wartość dwukrotnie i przyporządkuj jej cyfrę 1 w wierszu Dane wartości. Oprócz tego możesz przywrócić opcję włączania atrybutów w oknie ustawień folderów. Operacja ta wymaga kilku dodatkowych zmian w Rejestrze. Aby Ci je ułatwić, przygotowaliśmy plik ATRYBUTY.REG. Jeżeli używasz Windows 95/98 i w systemie brakuje wspomnianej opcji, kliknij prawym przyciskiem plik ATRYBUTY.REG, po czym wskaż polecenie Scalaj.