Foldery na gorąco

Nowe foldery tworzy się zazwyczaj w Eksploratorze Windows. Narzędzie, które prezentujemy poniżej, pozwala wykonywać tę czynność znacznie szybciej i wygodniej.

Nowe foldery tworzy się zazwyczaj w Eksploratorze Windows. Narzędzie, które prezentujemy poniżej, pozwala wykonywać tę czynność znacznie szybciej i wygodniej.

Uruchomić Eksplorator Windows (przywołać menu Start | Programy | Akcesoria | Eksplorator Windows lub kliknąć dwukrotnie ikonę Mój komputer na pulpicie), klikać kolejno Plik | Nowy | Folder), wpisać nazwę folderu i potwierdzić naciśnięciem klawisza [Enter] - taką procedurę musi przejść każdy użytkownik, chcąc utworzyć nowy folder. Tworzenie złożonych struktur katalogowych staje się w ten sposób prawdziwym utrapieniem. Oprócz tego możliwe jest tworzenie folderów z poziomu menu podręcznego poleceniem Nowy | Folder, jednak nawet w tym wypadku liczba czynności wymaganych do utworzenia folderu jest taka sama. Dochodzi do tego dwukrotne kliknięcie otwierające nowy folder, aby można było umieścić w nim pliki lub wykonać inną operację dyskową.

Zobacz również:

Nie należy się obawiać się, że tyle kliknięć spowoduje przedwczesne zużycie się przycisków myszy. Niemniej jednak postanowiliśmy ułatwić zakładanie folderów. W rezultacie powstało narzędzie PcwkNowyFolder. Składa się z kontrolki ActiveX w postaci biblioteki PCWGETW.DLL i skryptu NowyFolderTu.VBS. Najpierw skopiuj oba wymienione pliki do dowolnego katalogu, np. C:\PROGRAM FILES. Następnie zarejestruj nową bibliotekę w systemie. Przywołaj w tym celu menu Start | Uruchom i wpisz polecenie

regsvr32 c:\program files\pcwgetw.dll

Błyskawiczne foldery - nasz skrypt pozwala zakładać całe hierarchie folderów za pomocą klawiaturowego skrótu.Kliknij, aby powiększyćBłyskawiczne foldery - nasz skrypt pozwala zakładać całe hierarchie folderów za pomocą klawiaturowego skrótu.Potem utwórz w menu Start skrót do skryptu NowyFolderTutaj.VBS. Kliknij skrót prawym przyciskiem i wskaż polecenie Właściwości. Następnie kliknij pole tekstowe Klawisz skrótu i naciśnij klawisze, którymi chcesz przywoływać narzędzie (np. [Ctrl Alt O]). Teraz uruchom Eksplorator Windows i przejdź do katalogu, w którym chcesz utworzyć nowy folder. Upewnij się, że w polu adresu widnieje właściwa ścieżka. W przeciwnym razie musisz włączyć wyświetlanie pełnej ścieżki. Przykładowo w Windows Me przywołaj menu Narzędzia | Opcje folderów, wskaż kartę Widok i zaznacz pole wyboru Wyświetl pełną ścieżkę na pasku adresu. Jest to o tyle istotne, że skrypt ustala aktualny katalog, odczytując zawartość paska Adres. Użyj wybranej uprzednio kombinacji klawiszy (w naszym przykładzie [Ctrl Alt O]). Na ekranie pojawi się okno dialogowe, w którym należy wpisać nazwę nowego folderu. Skrypt potrafi tworzyć hierarchie folderów podrzędnych.

Wystarczy podać całą ścieżkę, np. Folder1\Folder2\Folder3.

W skład możliwości skryptu wchodzi również zakładanie plików tekstowych. Trzeba w tym celu wpisać nazwę pliku i rozszerzenie TXT. Gdy umieścisz za nazwą rozszerzenie DOC, skrypt utworzy nowy dokument Worda. Narzędzie NowyFolderTutaj.VBS obsługuje tylko dwa wymienione powyżej typy plików (DOC i TXT).

Sztuczki na każdą okazję

Uporządkowane uruchamianie (95, 98, Me, 2000, XP)

Menu Start | Uruchom służy do wykonywania jednowierszowych poleceń i przywoływania aplikacji z określonymi parametrami. Windows zapamiętuje ostatnie wpisy użytkownika. Dzięki temu nie musisz ponownie wstukiwać tych samych poleceń. Zamiast tego możesz skorzystać z automatycznego uzupełniania lub wybrać dane polecenie z listy. W miarę nanoszenia nowych pozycji lista staje się coraz dłuższa, co utrudnia znajdowanie poszukiwanych poleceń, więc przydałoby się narzędzie do uporządkowania.

Historia poleceń - Windows zapamiętuje polecenia wpisywane w menu Start | Uruchom. Skrypt DELMRU.HTA pozwala porządkować listę przez usuwanie zbędnych wpisów.Kliknij, aby powiększyćHistoria poleceń - Windows zapamiętuje polecenia wpisywane w menu Start | Uruchom. Skrypt DELMRU.HTA pozwala porządkować listę przez usuwanie zbędnych wpisów.Środowisko Windows zapamiętuje maksymalnie 26 poleceń wpisywanych w oknie Uruchom, a po przekroczeniu tej liczby nowe polecenia zastępują najstarsze. Ograniczenie jest spowodowane sposobem gromadzenia tych poleceń w Rejestrze - każde mieści się w wartości, której jest przypisana określona litera (alfabet łaciński składa się z 26 liter). Niepożądane polecenia możesz usuwać bezpośrednio w Rejestrze. Przejdź w tym celu do klucza "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\RunMRU", zawierającego wartości ciągu. Każdej z nich - oprócz wartości "(Domyślna)" i "MRUList", która określa kolejność wpisów - jest przyporządkowane polecenie w postaci tekstowej. Aby usunąć określony wpis z listy, trzeba zaznaczyć stosowną wartość ciągu i nacisnąć klawisz [Delete]. Jednak zmiana zacznie obowiązywać dopiero po zrestartowaniu systemu.

Jeżeli regularnie korzystasz z menu Start | Uruchom i chciałbyś często robić porządki w spisie przywołań, użyj naszego narzędzia DELMRU.HTA. Daje możliwość wygodnego usuwania niepotrzebnych pozycji z listy bez uruchamiania Edytora Rejestru i przedzierania się przez gąszcz kluczy. Skrypt wymaga Internet Explorera 6. Po uruchomieniu dwukrotnym kliknięciem myszy zobaczysz okno ze wszystkimi poleceniami, które są zapisane w kluczu "RunMRU". Obok każdego z poleceń widnieje pole wyboru. Aby usunąć niepotrzebne pozycje listy, zaznacz ich pola wyboru, a następnie kliknij przycisk Usuń wybrane polecenia. Oprócz tego skrypt dysponuje możliwością restartowania programu EXPLORER.EXE. Dzięki temu użytkownik nie musi restartować całego systemu ani ponownie się logować, aby wprowadzić zmiany. Funkcja jest dostępna tylko w połączeniu z programem KILL.EXE, który służy do zamykania bieżących procesów. Skopiuj plik KILL.EXE do katalogu, w którym jest zainstalowany Windows (domyślnie: \WINDOWS), i ponownie uruchom DELMRU.HTA. Skrypt wykryje obecność narzędzia KILL.EXE i wyświetli przycisk Restart Explorera. Po usunięciu zbędnych poleceń kliknij go, a zainicjujesz wprowadzenie zmian. Potem wyjdź z programu, klikając przycisk Zamknij.

Duże miniatury (95, 98, Me, NT, 2000, XP)

Łatwiej po drzewie - gdy zaznaczysz wskazaną opcję, będziesz mógł łatwiej przemieszczać się po drzewiastej strukturze folderów.Kliknij, aby powiększyćŁatwiej po drzewie - gdy zaznaczysz wskazaną opcję, będziesz mógł łatwiej przemieszczać się po drzewiastej strukturze folderów.Widok miniatur dostępny w Windows Me/2000/XP pozwala podglądać zawartość folderów z plikami obrazków. Funkcji tej brakuje w Windows 95 i NT 4, w Windows 98 zaś została ukryta w menu podręcznym folderów (polecenie Właściwości). Jednak nawet w Windows Me/2000/XP jest możliwy podgląd tylko wybranych formatów graficznych, a miniatury sprawiają wrażenie za drobnych.

W rozwiązaniu problemu pomoże przeglądarka graficzna IrfanView (dostępna pod adresem: http://www.irfanview.com , bezpłatna dla użytkowników prywatnych, rozmiar pliku: ok. 800 KB), którą można łatwo zintegrować z Eksploratorem.

Program ten obsługuje niemal wszystkie formaty graficzne i pozwala ustawiać rozmiary miniatur).

Najpierw zainstaluj przeglądarkę IrfanView i otwórz Edytor Rejestru. Przejdź do klucza "HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell". Utwórz w nim podklucz "Miniatury", pod nim zaś kolejny klucz "Command". Kliknij dwukrotnie wartość "(Domyślna)" w prawym panelu okna i wpisz następujące przywołanie:

c:\program files\irfanview\i_view32.exe "%1" /thumbs /one

Jeżeli zainstalowałeś IrfanView w innym miejscu, niż podano powyżej, wprowadź stosowne zmiany w ścieżce pliku I_VIEW.EXE. Przeglądarka graficzna obsługuje liczne parametry, które zostały skąpo, lecz dokładnie opisane w pliku I_OPTIONS.TXT (znajduje się w katalogu zainstalowanego programu).

W powyższym przykładzie zastosowaliśmy parametr /thumbs przywołujący widok miniatur i parametr /one dopuszczający uruchomienie w danej chwili tylko jednego egzemplarza IrfanView. Oprócz tego Eksplorator przekazuje przeglądarce bieżący katalog w parametrze "%1". Entuzjaści cyfrowych obrazków mogą poeksperymentować, wbudowując inne parametry IrfanView, np. automatyczne konwertowanie (/convert) lub filtry wyszukiwania (/filepattern=).

Gdy klikniesz prawym przyciskiem dowolny folder, w menu podręcznym pojawi się polecenie Miniatury. Wskaż je, aby przywołać podgląd obrazków w oknie Eksploratora. W menu Options programu IrfanView możesz zmienić domyślne ustawienia podglądu. Zauważ, że podczas instalacji możesz ustawić go jako domyślną przeglądarkę określonych formatów graficznych. Skuteczność powyższej porady nie zależy od tego ustawienia, możesz więc pozostawić dotychczasowe ustawienia przeglądarki.