Rozmieszczenie podstawowych narzędzi

Macromedia wprowadzając na rynek swoje programy w wersjach MX ujednoliciła w maksymalny sposób ich interfejsy

Macromedia wprowadzając na rynek swoje programy w wersjach MX ujednoliciła w maksymalny sposób ich interfejsy

1 Plik graficzny otworzony w Fireworks pojawia się w oknie dokumentu, które zaopatrzone jest w cztery zakładki wyświetlające oryginalny obrazek (Original), jego podgląd (Preview) oraz porównanie dwóch (2-Up) i czterech (4-Up) wersji eksportowych z różnymi parametrami optymalizacji ostatecznego pliku.

Zobacz również:

U góry ekranu znajduje się główny pasek menu (Main Menu Bar) umożliwiający stworzenie nowego dokumentu (New), otworzenie istniejącego (Open), zapisanie pliku (Save), importowanie i eksportowanie dokumentów, drukowanie (Print), operacje cofania i powtarzania wykonywanych operacji (Undo i Redo) oraz wycinanie (Cut), kopiowanie (Copy) i wklejanie (Paste) zaznaczonych obiektów.

Kliknij, aby powiększyćPasek modyfikacji (Modify Menu Bar) zapewnia dostęp do poleceń grupowania i rozdzielania elementów (Group, Ungroup), łączenia i rozłączania ścieżek obiektów wektorowych (Join, Split), sposobów wyświetlania obiektów na warstwach (Bring To Front, Bring Forward, Send Backward i Send To Back), opcje rozmieszczania obiektów względem siebie (Align) oraz ich modyfikacji w przestrzeni (Rotate 90 CWW, Rotate 90 CW, Flip Horizontal i Flip Vertical.

Narzędzia do tworzenia, edycji i kontroli grafiki zgromadzone zostały w rozwijalnych, wielozakładkowych paletach (Multitab Panels) w prawej części ekranu, palecie właściwości (Property Inspector) umieszczonej pod oknem dokumentu oraz w panelu Tools widocznym w lewej części obszaru roboczego.

2 Narzędzia w panelu Tools podzielone są na sześć kategorii: wyboru (Select), tworzenia i edycji bitmap (Bitmap), tworzenia i edycji obiektów wektorowych (Vector), tworzenia elementów interaktywnych (Web), edytowania i zarządzania kolorami (Colors) oraz widoku dokumentu (View). Wyodrębnienie narzędzi Bitmap i Vector w Fireworks MX wyeliminowało konieczność przełączania się pomiędzy bitmapowym i wektorowym trybem pracy w poprzednich wersjach programu.

Kliknij, aby powiększyć

3 Niektóre z narzędzi panelu Tools występują w grupach i ich ikony oznaczone są wtedy małym trójkącikiem w prawym, dolnym rogu. Aby wybrać alternatywne narzędzie, należy kliknąć i przytrzymać ikonę z trójkątem, wskazać je kursorem i zwolnić klawisz myszy.

Zaznaczone narzędzie pojawi się wtedy w panelu Tools, a jego parametry i opcje w panelu właściwości (Properties). Ikona Blur oferuje np. dodatkowe narzędzia Sharpen, Dodge, Burn i Smudge.

Kliknij, aby powiększyć

4 Umieszczony pod oknem dokumentu panel Properties wyświetla opcje wybranego narzędzia, parametry zaznaczonych obiektów oraz właściwości całego dokumentu. Opcje niektórych narzędzi są wyświetlane cały czas podczas pracy z nimi, natomiast dla grup takich jak np. Pen, Shape czy Line, panel Properties wyświetla właściwości obiektów, tworzonych za ich pomocą. Dla Ellipse Tool wyświetlane są np. opcje wypełnienia, wyboru tekstury czy parametry pióra.

Kliknij, aby powiększyć