Tworzenie spisu treści

Adobe InDesign jest postrzegany jako pakiet DTP, kierowany bezpośrednio na rynek magazynów.

Adobe InDesign jest postrzegany jako pakiet DTP, kierowany bezpośrednio na rynek magazynów.

Jednak oferuje on również bardzo rozbudowane opcje potrzebne do składu publikacji książkowych oraz wyrafinowany zestaw narzędzi do tworzenia spisów treści. InDesign ułatwia zbieranie informacji i zestawianie rozdziałów, artykułów, przypisów biograficznych, odniesień tworzących listę, umożliwiającą czytelnikowi łatwą nawigację. Samodzielne wykonanie przedstawionych tutaj czynności wymaga podstawowej znajomości programu.

Kliknij, aby powiększyć

1 Rolą spisu treści jest przedstawienie struktury długiego dokumentu w graficznie zorganizowany sposób i umożliwienie czytelnikowi łatwego odnalezienia informacji, jakiej akurat potrzebuje. Adobe InDesign oferuje rozbudowaną funkcję Table of Contents, która może automatycznie złożyć zgrabną listę zawartości używając przy tym stylów paragrafów.

Zobacz również:

Kliknij, aby powiększyć

2 Zaczynamy od utworzenia nowej publikacji książkowej, wybierając File>New>Book i nadania jej nazwy. W palecie Book, która się otwiera, wciśnij znaczek lub , co umożliwia dodawanie do książki kolejnych typów dokumentów. Możesz też użyć polecenia Add Document z menu palety. Teraz możesz wprowadzić do swojej publikacji wszystkie potrzebne rodzaje dokumentów: stronę tytułową, rozdziały, artykuły, zakończenie itp.

Kliknij, aby powiększyć

3 Przydatna wskazówka: dokumenty w palecie pojawiają się w takiej kolejności, w jakiej je dodawaliśmy, ale można je przesuwać w dół bądź w górę, aby uzyskać właściwą kolejność. Jeśli chcesz wyrzucić jakąś część książki, zaznacz odpowiednie pozycje i kliknij na ikonkę lub . Teraz musimy ustawić numerację kolejnych elementów książki, tak aby można utworzyć spis treści.

Kliknij, aby powiększyć

4 Wybierz Book Page Numbering Options z menu palety (kliknij na małą strzałkę w prawym górnym rogu) i zaznacz ikonkę Page Order. Opcja automatycznej paginacji może samoczynnie ponumerować strony. Do dyspozycji są na przykład narzędzia do czystych stron na końcu rozdziału, tak aby kolejny zawsze zaczynał się na stronie prawej.

Kliknij, aby powiększyćKliknij, aby powiększyć