Budowa stron w HomeSite 5

Po przejęciu przez Macromedia firmy Allaire, jej edytor HTML HomeSite stał się doskonałym uzupełnieniem oferty multimedialnego giganta.

Po przejęciu przez Macromedia firmy Allaire, jej edytor HTML HomeSite stał się doskonałym uzupełnieniem oferty multimedialnego giganta.

Dreamweaver wiedzie prym wśród wizualnych edytorów stron WWW, natomiast Macromedia HomeSite 5 skierowany jest do zwolenników pracy w czystym kodzie, a popularność swą zawdzięcza wysoce intuicyjnemu interfejsowi, automatyzacji podstawowych operacji oraz możliwości dokonywania zmian w wyglądzie i funkcjonalności programu.

Zobacz również:

Kliknij, aby powiększyć1. Interfejs HomeSite 5 podzielony jest na trzy podstawowe obszary: Command Area, czyli paski menu umieszczone u góry ekranu zawierające standardowe polecenia Windows oraz przyciski narzędzi zapewniające bezpośredni dostęp do poleceń edycyjnych samej aplikacji. Należy do nich m.in. Quick Bar - umieszczony po prawej stronie ekranu i służący do wprowadzania do dokumentu znaczników języka HTML czy elementów JSP.

Okno Resources, umieszczone po lewej stronie obszaru roboczego, jest zaopatrzone w zakładki wyświetlające drzewa katalogów i plików źródłowych (Files 1 i Files 2), listę projektów (Projects), strukturę witryny (Site View), fragmenty kodu (Snippets), pliki pomocy (Help) oraz edytor znaczników (Tag Inspector).

Prawą część ekranu zajmuje okno dokumentu (Document Window), w którym tworzony jest dokument HTML. Zaopatrzone jest w zakładki służące do edycji pliku (Edit), przeglądania go (Browse) oraz wyświetlania pomocy (Help).

Kliknij, aby powiększyć2. Do tworzenia kodu HTML służy m.in. pasek narzędzi Quick Bar, gdzie kliknięcie wybranego przycisku otwiera okno dialogowe, pozwalające wprowadzić parametry odpowiedniego znacznika. I tak np. po wybraniu przycisku Body, wyświetlone zostaje okno Tag Editor-Body (HTML), umożliwiające wprowadzenie wszystkich atrybutów znacznika <Body> (podstawowej części dokumentu) takich jak np. kolor tła, tekstu czy elementów interaktywnych. Po kliknięciu OK wybrane wartości zostają umieszczone w dokumencie w postaci kodu HTML. Przyciski podstawowych narzędzi są umieszczone domyślnie na pasku Quick Bar, natomiast pozostałe można do niego dodać w oknie preferencji programu.

Kliknij, aby powiększyć3. Po wyborze przycisku Image zostaje otwarte okno Tag Editor-img, gdzie w polu Source wybieramy z odpowiedniego katalogu plik graficzny, mający się pojawić w dokumencie HTML, w polu Alt.Text wpisujemy tekst wyświetlany na stronie zamiast wprowadzonego obrazka, określamy szerokość i wysokość grafiki (Width i Height), jej odstęp od innych elementów strony w poziomie i pionie (Hspace i Vspace), grubość ramki (Border) oraz położenie obrazka na stronie (Align). Podobnie jak w przypadku pozostałych narzędzi paska Quick Bar (jak np. Fonts, Tables czy Frames), wartości wybrane lub wpisane w oknie Tag Editor, pojawiają się automatycznie w tworzonym dokumencie, w postaci czystego kodu HTML.

Kliknij, aby powiększyć4. Oprócz przycisków Quick Bar, HomeSite pozwala wprowadzać znaczniki HTML do dokumentu za pomocą opcji Tag Chooser. Aby z niej skorzystać, należy kliknąć prawym klawiszem w miejscu, gdzie chcemy umieścić znacznik i wybrać z pojawiającego się menu polecenie Insert Tag. Zostaje wtedy wyświetlone okno Tag Chooser, podzielone na rozwijalne drzewo dostępnych w programie rodzajów kodu oraz listę wszystkich znaczników wybranej kategorii. Zaznaczenie odpowiedniego znacznika i kliknięcie przycisku Select wprowadza go do dokumentu. W przypadku wyboru znacznika wymagającego określenia dodatkowych parametrów, automatycznie zostaje wyświetlone odpowiednie okno Tag Editor.