Maya PLE: podstawy animacji

Maya PLE jest jest jednym z najlepszych pakietów do animacji 3D w swojej klasie.

Maya PLE jest jest jednym z najlepszych pakietów do animacji 3D w swojej klasie.

PLE to bezpłatna wersja edukacyjna programu, którą można ściągnąć ze strony www.aliaswavefront.com/mayaple. Ma możliwość zapisywania sceni wyrenderowanych obrazów oraz otwierania scen stworzonych w komercyjnej wersji Maya. Ograniczenia to: znak wodny na renderach i w wiewportach pracujących w trybie shaded oraz brak możliwości otwierania scen zapisanych w wesji PLE przez wersje komercyjne. W tym tutorialu przyjrzymy się możliwościom deformowania obiektów i ich animacji.

Kliknij, aby powiększyć1. Zamierzamy wykonać prostą animację kostki cukru wpadającej do kubka z herbatą - koncepcja jest prosta, ale dobrze demonstruje podstawowe możliwości Maya i pozwala na szybkie opanowanie wersji PLE.

Zobacz również:

Kliknij, aby powiększyć2. Zaczniemy od stworzenia powierzchni herbaty. Z menu głównego wybierz Create -> NURBS Primitives -> Plane, ale kliknij na box obok nazwy. To spowoduje otwarcie okna dialogowego, w którym możesz wprowadzić parametry numerycznie. Ustaw długość i szerokość na 2,5 a parametry U i V Patches na 10.

Kliknij, aby powiększyć3. Kliknij Create, aby utworzyć powierzchnię i zamknąć okno dialogowe. Naciśnij klawisz w, aby wybrać narzędzie Move, jeśli jeszcze nie jest wybrane. Zostaną wyświetlone manipulatory odpowiadające trzem osiom (X, Y, Z) przesuwania obiektu. Chwyć za zieloną oś (Y) i przesuń płaszczyznę w dół, aby umieścić powierzchnię herbaty we właściwym położeniu. Nie przejmuj się, że wystaje ona poza obręb kubka - poradzimy sobie z tym później.

Kliknij, aby powiększyć4. Teraz utwórz kostkę cukru wybierając z menu Create -> Polygon Primitives -> Cube. Przesuń kostkę nad kubek i naciśnij r. Następnie kliknij manipulator w centrum kostki. Nie puszczając lewego klawisza myszy przeskaluj kostkę do odpowiednich wymiarów. Użyjemy dynamiki, aby kostka wpadła do herbaty z właściwą prędkością. Naciskając klawisz F4, przejdź do menu edycji dynamiki (Dynamics) i wybierz Fields -> Gravity. Naciśnij Play i obserwuj, jak kostka spada.

Kliknij, aby powiększyć5. Zaznacz kostkę i naciśnij F3, a następnie z menu wybierz Polygons -> Smooth Proxy. To umożliwi wygładzenie krawędzi kostki. Z prawej strony interfejsu znajduje się pole Channel Box. Kliknij na atrybut pCubeShape1 poniżej SHAPES, a następnie atrybut polyCube1 poniżej INPUTS, aby uzyskać dostęp do parametrów tworzenia węzłów podziału siatki. Wprowadź wartość 3 dla Height, Width i Depth.