Elektryczny świat dla reklamy

Wizualizacja produktu na potrzeby reklamy to zadanie, z którym często styka się grafik 3D.

Wizualizacja produktu na potrzeby reklamy to zadanie, z którym często styka się grafik 3D.

Prześledźmy zatem proces powstawania obiektu w EI Universe, począwszy od modelowania, a skończywszy na teksturowaniu i oświetleniu. Jako przykład posłuży nam prosta bryła obrotowa.

1 Gdy mamy wzór butelki, należy przygotować plik, który będziemy mogli zaimportować do modelera jako szablon do modelowania. Ponieważ Universe modeler obsługuje wyłącznie swój wewnętrzny format bitmap - Universe Animator Image - musimy posłużyć się plug-inem do Photoshopa, który na szczęście jest dostarczany wraz z programem. Wczytujemy bitmapę z profilem butelki do Photoshopa i eksportujemy plik do formatu electric image. Dopiero teraz możemy użyć go w modelerze. Aby wczytać bitmapę do modelera, w oknie left klikamy prawym przyciskiem myszy i z rozwijanego menu wybieramy Load Image Template... po czym wybieramy zapisany wcześniej plik z rozszerzeniem img. Gdy obraz jest już wczytany, możemy go dowolnie przesuwać i skalować. Aby krzywa rysowana na podstawie obrazu w tle była dobrze widoczna, musimy odrobinę "cofnąć" bitmapę. Otwieramy okno Layer View wybierając na klawiaturze Ctrl + l. Klikamy dwukrotnie ikonę pliku "img" i w wyświetlonym oknie Image Template Properties wpisujemy przy współrzędnej x wartość - 1 cm a w pozostałych 0. Bitmapa jest już na właściwym miejscu. Zamykamy okno Image Template Properties i w oknie Layer View klikamy w miejsce z lewej strony, obok ikony tła. Blokujemy w ten sposób obraz przed przypadkowym przesunięciem. Teraz możemy przystąpić do modelowania.

Zobacz również:

Kliknij, aby powiększyć

2 Do narysowania profilu butelki użyjemy krzywych Béziera. W palecie Tools na zakładce Bézier klikamy ikonę Create New Bézier Curve. Klikamy okno left w prawym górnym rogu, aby wyświetlić je na całym ekranie. Rysujemy krzywą zaczynając od dołu, w miejscu gdzie przebiega pionowa oś symetrii.

Kliknij, aby powiększyć

3 Gdy mamy narysowaną połowę butelki, możemy edytować krzywą, aby dokładnie dopasować ją do rysunku w tle. Klikamy w tym celu ikonę Edit Bézier na zakładce Bézier w palecie Tools.

Kliknij, aby powiększyć

4 Jeśli jesteśmy zadowoleni z kształtu, możemy wykonać bryłę obrotową. Otwieramy zakładkę 3d tools w palecie Tools i klikamy ikonę Revolve. Następnie klikamy narysowaną wcześniej krzywą i przytrzymując guzik myszki przesuwamy kursor z góry na dół dokładnie po pionowej osi symetrii. Gdy puścimy przycisk myszki, utworzy się bryła.

Kliknij, aby powiększyć

5 W ten sam sposób wykonujemy nakrętkę butelki.

Kliknij, aby powiększyć