Dynamiczne menu

Aktywne przyciski czy animowane menu to standard w coraz bardziej rozbudowanych stronach WWW.

Aktywne przyciski czy animowane menu to standard w coraz bardziej rozbudowanych stronach WWW.

1 Poniższy przykład pokazuje, jak w ciekawy sposób zbudować dynamiczne menu. Jest ono wykonane z kilku aktywnych przycisków, spod których, wysuwają się animowane listwy oraz umieszczone na nich dodatkowe przyciski. Mogą służyć do łączenia z kolejnymi stronami witryny internetowej.

Kliknij, aby powiększyć

2 Dokument na scenie głównej zawiera trzy warstwy: pierwsza z nich actions ma skrypt, który wpisujemy w oknie Action (polecenie Window/Action):

Zobacz również:

stop();

druga buttons, na której znajdują się przyciski o nazwie menu, służące do wysuwania listwy, trzecia clip, na której umieszczone są ruchome symbole listwy z przyciskami.

Kliknij, aby powiększyć

2a Jak zwykle, na początku definiujemy parametry sceny, wybierając polecenie Modifly/Document Properties. Ilość klatek wyświetlanych na sekundę wynosi 12fps, a wielkość okna określoną w pikselach (w tym przypadku) ustawiamy na 600 x 200, ponieważ każda ma taki właśnie rozmiar. Tło będzie miało kolor czarny. Zacznijmy od omówienia warstwy buttons. Warstwa ma trzy symbole przycisków menu 1, menu 2, menu 3. Oczywiście na warstwie możemy umieścić dowolną ich ilość, w zależności od potrzeb. Aby stworzyć przycisk z polecenia Insert/New Symbol, wybieramy zachowanie Button i wpisujemy nazwę menu 1. Następnie po przełączeniu do trybu edycji tego symbolu wpisujemy jego nazwę.

Kliknij, aby powiększyć

3 Kolejnym krokiem jest przeciągnięcie z okna biblioteki (polecenie Window/Library) klonu symbolu tego przycisku na warstwę buttons. Powtarzamy tę czynność jeszcze dwa razy, wprowadzając na warstwę pozostałe symbole przycisków. Teraz zajmiemy się ruchomym elementem - wysuwanej listwy, która znajduje się na warstwie clip.

Najpierw wybieramy polecenie Insert/New Symbol i zachowanie Graphic o nazwie square. Na polu roboczym edycji symbolu rysujemy narzędziem wybranym z palety Tools obszar listwy. Następnie (w ten sam sposób co poprzednio) tworzymy symbole przycisków o nazwie infos, profil, contact.

Kliknij, aby powiększyć

4 Z okna biblioteki przeciągamy klony tych przycisków na obszar listwy symbolu square. Teraz mając już symbol graficzny square przechodzimy do kolejnego kroku, jakim będzie stworzenie ruchomego symbolu listwy. Wybieramy polecenie Insert/New Symbol, w wyświetlonym oknie zaznaczamy zachowanie Movie Clip i wpisujemy nazwę clip1.

Kliknij, aby powiększyć