Zakaz gry

Czy chcesz mieć kontrolę nad aplikacjami, które każdy może uruchamiać w twoim komputerze? Korzystając z naszej sztuczki, możesz w bardzo prosty sposób zakładać i cofać blokady.

Czy chcesz mieć kontrolę nad aplikacjami, które każdy może uruchamiać w twoim komputerze? Korzystając z naszej sztuczki, możesz w bardzo prosty sposób zakładać i cofać blokady.

Błyskawiczne blokady dowolnych aplikacji - od tej pory nie można uruchamiać aplikacji, które zawierają w nazwie jeden z ciągów ustalonych przez użytkownika.Kliknij, aby powiększyćBłyskawiczne blokady dowolnych aplikacji - od tej pory nie można uruchamiać aplikacji, które zawierają w nazwie jeden z ciągów ustalonych przez użytkownika.Czy chciałbyś mieć możliwość natychmiastowego zakładania blokady na wszelkie gry lub na instalowanie jakichkolwiek aplikacji? Wobec tego powinien zainteresować cię nasz skrypt, który potrafi unieruchomić wszystkie programy, które nie są związane z określonym typem plików. Należy do nich m.in. wiele programów narzędziowych (np. Edytor Rejestru REGEIDIT.EXE czy defragmentator twardego dysku DEFRAG.EXE), gry i programy instalacyjne. Zakaz wydany za pomocą wspomnianego skryptu można w każdej chwili anulować - wystarczy dwukrotne kliknięcie. Fundamentem sztuczki jest klucz Rejestru o nazwie "exefile", który definiuje czynności wykonywane podczas przywoływania plików z rozszerzeniem EXE. Domyślnie jest mu przyporządkowana wartość "%1 %*". Oznacza, że Eksplorator ma uruchomić program podany w "%1" i przekazać mu ewentualne parametry podane w "%*". Zastąpiliśmy to przywołanie zapisem

Zobacz również:

wscript.exe X-Stop.VBS "%L" %*

Od tej pory sterowanie przejmuje skrypt X-STOP.VBS. Decyduje o tym, który plik EXE zostanie uruchomiony, a który nie. Zanim zabierze się do dzieła, musi jednak przetworzyć reguły filtrowania ustanowione przez użytkownika.

Obsługa skryptu jest wyjątkowo prosta. Skopiuj plik X-STOP.VBS do dowolnego katalogu na twardym dysku. Gdy klikniesz go dwukrotnie, skopiuje się do katalogu instalacyjnego Windows i zmodyfikuje klucz wymieniony powyżej. Potem wyświetli okno dialogowe z prośbą o wpisanie reguł filtrowania. Możesz podać pojedyncze programy (np. setup lub install), ścieżki globalne (np. program files lub windows) lub ich fragmenty. Jeżeli wszystkie aplikacje, które chcesz zablokować, są umieszczone na jednej partycji, wystarczy wpisać jej oznaczenie literowe (np. d:\).

Skrypt X-Stop przewiduje łącznie 20 reguł. Edytor Rejestru (REGEDIT.EXE) jest blokowany domyślnie. Skrypt zapisuje reguły filtrowania w Rejestrze, umieszczając je w obrębie klucza "exefile". Gdy zechcesz cofnąć wszystkie restrykcje, musisz ponownie kliknąć dwukrotnie ikonę skryptu. Obszar Rejestru modyfikowany przez skrypt ma kontrolę wyłącznie nad programami uruchamianymi bezpośrednio lub za pośrednictwem skrótu. Nie potrafi kontrolować aplikacji otwieranych za pomocą skojarzonych plików.

Zakładając, że założyłeś blokadę, program Excel zostanie uruchomiony, gdy przywołasz arkusz w pliku XLS. Z tego względu skrypt nadaje się przede wszystkim do tymczasowego blokowania gier, programów instalacyjnych, typowych ścieżek instalacyjnych, a także niepożądanych programów narzędziowych.

Sztuczki na każdą okazję

Bez komputera

Me, 2000, XP

Wielu użytkowników unika Eksploratora, bo preferuje inny menedżer plików i katalogów. Jeśli należysz do tej grupy, na pewno denerwuje cię ikona Mój komputer, która uparcie tkwi na pulpicie.

Usuwanie stałych ikon pulpitu w Windows XP jest bardzo łatwe. W Windows Me trzeba dobrać się do Rejestru.Kliknij, aby powiększyćUsuwanie stałych ikon pulpitu w Windows XP jest bardzo łatwe. W Windows Me trzeba dobrać się do Rejestru.Jeżeli korzystasz z Windows XP, usunięcie ikony Mój komputer, a także innych stałych ikon pulpitu nie stanowi żadnego problemu. Trzeba kliknąć prawym przyciskiem wolny skrawek pulpitu i wskazać polecenie Właściwości. Następnie wybierz kartę Pulpit i kliknij przycisk Dostosuj pulpit. Teraz pozostało usunąć zaznaczenie pola wyboru Mój komputer (w razie potrzeby także innych, np. Moje dokumenty lub Moje miejsca sieciowe).

W starszych wersjach Windows - edycjach Me i 2000 - usunięcie ikony wymaga ingerencji w zasoby Rejestru. Przywołaj w tym celu Edytor Rejestru, przejdź do klucza "HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}" (być może trzeba będzie założyć ten klucz) i utwórz w nim podklucz "ShellFolder". Następnie otwórz założony uprzednio klucz i utwórz wartość DWORD o nazwie "Attributes", przypisując jej ciąg szesnastkowy "f0500174" w polu Dane wartości. Nowy wpis w Rejestrze zacznie obowiązywać natychmiast - bez konieczności ponownego restartu czy uruchamiania Eksploratora. Wystarczy jedynie nacisnąć klawisz [F5] lub kliknąć prawym przyciskiem pulpit i wybrać polecenie Aktualizuj.

Po wykonaniu tych czynności ikona Mój komputer powinna zniknąć z pulpitu. Nadal jednak pozostanie w oknie Eksploratora Windows, umożliwiając dostęp do dotychczasowych funkcji. Za to nie będzie jej widać w niektórych oknach dialogowych plików. Chcąc odzyskać ikonę, musisz usunąć z Rejestru wartość "Attributes" i zaktualizować pulpit.

Jeśli nie chcesz na własną rękę majsterkować w Rejestrze, możesz użyć naszych plików MINUS-MK.REG i PLUS-MK.REG. Gdy klikniesz dwukrotnie pierwszy z wymienionych plików REG, nieodzowne informacje zostaną wstawione do Rejestru i ikona Mój komputer usunięta. Drugi zaś zainicjuje ponowne wyświetlanie ikony. Zauważ, że przedstawiona porada nie działa w Windows 95/98. Środowiska te ignorują wpisy Rejestru wymienione powyżej.