Władca talerzy

Nowe funkcje ułatwiają partycjonowanie w Windows 2000/XP. Dzięki nim możesz lepiej wykorzystać przestrzeń dyskową, np. instalując na niej równolegle kilka systemów operacyjnych.

Nowe funkcje ułatwiają partycjonowanie w Windows 2000/XP. Dzięki nim możesz lepiej wykorzystać przestrzeń dyskową, np. instalując na niej równolegle kilka systemów operacyjnych.

Dość dręczenia się archaicznym Fdiskiem. Minęły czasy spartańskich narzędzi obsługiwanych z poziomu wiersza poleceń. Użytkownicy Windows 2000 i XP mają do dyspozycji wygodne narzędzia, które pozwalają w zadziwiająco prosty sposób partycjonować dyski, zarządzać ich zawartością i równolegle zainstalowanymi systemami operacyjnymi. Poniższy materiał objaśnia, w których zakamarkach Windows 2000/XP znajdziesz podstawowe funkcje zarządzania dyskami, takie jak program Fdisk znany z platform Windows 9x/Me. Ponadto przedstawia nowe możliwości środowisk 2000/XP i radzi, jak z nich korzystać. Opisuje narzędzia wiersza poleceń, które pomogą, gdy programy w trybie graficznym dotrą do granic swych możliwości. Niektóre porady wiążą się z ryzykiem utraty danych i są przeznaczone wyłącznie dla zaawansowanych użytkowników systemu.

Zobacz również:

1. Zarządzanie dyskami

Zarządzanie dyskami to wygodny menedżer partycji w Windows 2000 i XP. Wszystkie funkcje administrowania dyskami są scalone w jednym oknie interfejsu.Kliknij, aby powiększyćZarządzanie dyskami to wygodny menedżer partycji w Windows 2000 i XP. Wszystkie funkcje administrowania dyskami są scalone w jednym oknie interfejsu.Moduł Zarządzanie dyskami wchodzi w skład konsoli Zarządzanie komputerem w Windows 2000 i XP. Przywołasz go, klikając polecenie Zarządzaj w menu podręcznym ikony Mój komputer. Lewa część okna przypomina drzewo z Eksploratora. Rozwiń gałąź Magazyn i wskaż pozycję Zarządzanie dyskami. Nieco szybciej dostaniesz się do modułu zarządzania, gdy przywołasz menu Start | Uruchom i wpiszesz polecenie diskmgmt.msc. W ten sam sposób otwiera się wszystkie przystawki konsoli, które mają rozszerzenie MSC.

Predefiniowane kolory, którymi pooznaczane są poszczególne partycje, pozwalają szybko zorientować się w podziale twardych dysków. Wolne fragmenty dysku nienależące do żadnej partycji są oznaczone na czarno. Kolor jasnozielony wskazuje obszary partycji rozszerzonych, w których nie zdefiniowano dysków logicznych. Partycje podstawowe akcentuje kolor ciemnoniebieski, ciemnozielony zaś partycje rozszerzone. Kolor jasnozielony wyróżnia dyski logiczne. Domyślną konfigurację kolorów możesz zmienić, klikając menu Widok | Ustawienia.

Fachowa chińszczyzna - organizacja danych na dysku

MBR (Master Boot Record) to pierwsze 512 bajtów (czyli pierwszy sektor) każdego twardego dysku. Zawiera tablicę partycji, a zazwyczaj również kod do odczytywania tej tablicy. Po znalezieniu aktywnej partycji na pierwszym dysku komputer najpierw wczytuje jej sektor startowy. Zamiast kodu standardowego sektor MBR może mieścić inny, np. z menedżerem startowym.

Menedżer startowy pozwala wybierać jeden spośród kilku systemów operacyjnych zainstalowanych w komputerze. Ponadto inicjuje wczytywanie tego systemu. Menedżer startowy znajduje się często w sektorze MBR. Rzadziej występuje w sektorze startowym partycji lub ma do dyspozycji oddzielną partycję.

Partycja - dysk fizyczny można podzielić na jednostki zwane partycjami, które są traktowane przez system jako oddzielne dyski i w takiej postaci widnieją w oknie Eksploratora. Rozmiary i lokalizacja poszczególnych partycji jest wyszczególniona w tablicy partycji, która znajduje się w sektorze MBR każdego dysku. Tablica ta może pomieścić maksymalnie cztery wpisy, co ogranicza liczbę dostępnych partycji. Można ominąć to ograniczenie, definiując jedną z tych partycji jako rozszerzoną. Wówczas system wie, że nie zawiera ona własnego systemu plików, lecz kolejne partycje zwane dyskami logicznymi. Dyski te nie mogą wykraczać poza obszar partycji, w której zostały utworzone.

Sektor startowy to pierwsze 512 bajtów każdej partycji zawierające informacje odnośnie systemu plików i rozmiaru partycji. Jeśli partycja ma mieć właściwości startowe (rozruchowe), sektor startowy musi zawierać tzw. bootstrap-loader, czyli kod, który inicjuje wczytywanie jądra systemu lub menedżera startowego.

System plików określa organizację danych zapisywanych na twardym dysku. Wszystkie stosowane obecnie systemy plików gromadzą dane w plikach, te zaś mieszczą się w katalogach. Katalogi tworzą hierarchiczną strukturę w postaci drzewa. Każdy plik jest określony jednoznacznie przez swoją nazwę i ścieżkę, czyli drogę z katalogu głównego poprzez wszystkie katalogi nadrzędne. W środowiskach Windows są dostępne obecnie systemy plików FAT, FAT32 i NTFS. FAT (zwany też FAT16) i FAT32 są przewidziane w Windows 9x/Me, a NTFS jest dostępny tylko w Windows NT 4, 2000 i XP. System plików wyznacza nie tylko maksymalną przestrzeń adresową dysku (ilość danych, którymi potrafi zarządzać), lecz decyduje również o innych właściwościach. Na przykład system plików NTFS dopuszcza definiowanie praw dostępu do plików.