Internet Explorer na maksa

W kolejnych wersjach Internet Explorera Microsoft nieustannie szuka kompromisu między szybkością działania i funkcjonalnością. Jeżeli chcesz, aby domyślna przeglądarka Windows spełniała twoje oczekiwania, spróbuj dobrać do niej różne wtyczki i nakładki.

W kolejnych wersjach Internet Explorera Microsoft nieustannie szuka kompromisu między szybkością działania i funkcjonalnością. Jeżeli chcesz, aby domyślna przeglądarka Windows spełniała twoje oczekiwania, spróbuj dobrać do niej różne wtyczki i nakładki.

Wszyscy użytkownicy komputerów i Internetu z pewnością spotkali się niejednokrotnie z określeniem plug-in, czyli wtyczka. Terminu tego używa się dziś nie tylko w odniesieniu do przeglądarek internetowych, ale również innych programów (do obróbki grafiki lub odtwarzania plików multimedialnych) oraz systemu operacyjnego.

Zobacz również:

Należy pamiętać, że jest to coś innego niż nakładka (add-on) lub aplikacja wspomagająca (helper application).

W przeglądarce nakładka występuje z reguły w postaci przycisku lub paska i ma na celu rozszerzenie możliwości programu o funkcje do tej pory niedostępne. Najczęściej wymaga akcji użytkownika (kliknięcie przycisku na pasku lub odniesienia na stronie) do rozpoczęcia działania, którego efekty mogą być prezentowane w osobnym oknie. Aplikacja wspomagająca jest odrębnym programem, z którego niekiedy można korzystać z pominięciem przeglądarki (uruchamia się niezależnie od niej). Efekty działania aplikacji wspomagającej można oglądać najczęściej wyłącznie poza przeglądarką.

Już sama nazwa wskazuje, że wtyczka to dodatkowy element, wymagający podstawowego programu, do którego można go "podłączyć". Według jednej z definicji, wtyczka to niewielki dodatkowy program (lub fragment kodu) rozszerzający możliwości przeglądarki. Wtyczki służą głównie do niezbyt złożonych zadań i nie są wielofunkcyjne - odtwarzają i wyświetlają różnego rodzaju pliki multimedialne, czasem można za ich pomocą wysyłać lub pobierać specyficzne dane.

Odnalezienie zainstalowanych w Internet Explorerze wtyczek nie jest łatwe. Jedną z metod jest przeszukanie katalogu PLUGINS w folderze przeglądarki. Wybranie Właściwości | Wersja | MimeTypes z menu kontekstowego pozwoli ustalić, za jakie formaty dany plik odpowiada.Kliknij, aby powiększyćOdnalezienie zainstalowanych w Internet Explorerze wtyczek nie jest łatwe. Jedną z metod jest przeszukanie katalogu PLUGINS w folderze przeglądarki. Wybranie Właściwości | Wersja | MimeTypes z menu kontekstowego pozwoli ustalić, za jakie formaty dany plik odpowiada.Mało kto zdaje sobie sprawę, że termin plug-in spopularyzował Netscape w połowie lat dziewięćdziesiątych, przy okazji promocji przeglądarki Navigator 2.0. Wcześniej większość aplikacji wspomagających działanie przeglądarek pracowała samodzielnie, z własnym interfejsem, i po wywołaniu z poziomu przeglądarki rozpoczynała pracę w osobnym oknie. Netscape dokonał specyfikacji programów typu plug-in, co spowodowało, że większość z nich otwiera się w oknie przeglądarki w sposób niezauważalny dla użytkownika. Technologia okazała się na tyle popularna, że Microsoft umożliwił wykorzystywanie wtyczek Netscape'a w Internet Explorerze i jednocześnie przyspieszył pracę nad własnym systemem wtyczek, które dodatkowo miały zwiększyć interaktywność stron internetowych. Tak właśnie powstały formanty ActiveX.

Wtyczki kontra obiekty ActiveX

Mówiąc o wtyczkach, nie można zapomnieć o protokole MIME (Multipurpose Internet Mail Extension), od którego naprawdę zaczął się rozwój tych małych programów. Standard MIME, związany pierwotnie z pocztą elektroniczną, pozwala na definiowanie rodzaju przesyłanych plików na podstawie ich rozszerzeń (np. JPG określa plik graficzny, natomiast MP3 - plik muzyczny). W ten sposób stało się możliwe przesyłanie plików binarnych jako załączników do wiadomości. Internet Explorer również respektuje rozszerzenia MIME, co pozwala wyświetlać (lub odtwarzać) w oknie przeglądarki obiekty, które nie są kodem języka HTML.