Program narzędziowy w Borland Delphi

Programy narzędziowe do Windows można liczyć już chyba w setkach. Wiele takich narzędzi służy do porządkowania systemu, usuwania niepotrzebnych plików z twardego dysku i ogólnego poprawiania wydajności komputera. Również wiele takich aplikacji nie zawiera wymyślnych i skomplikowanych procedur, a niezły program narzędziowy porządkujący system może przygotować właściwie każdy, kto ma podstawową wiedzę o programowaniu.

Programy narzędziowe do Windows można liczyć już chyba w setkach. Wiele takich narzędzi służy do porządkowania systemu, usuwania niepotrzebnych plików z twardego dysku i ogólnego poprawiania wydajności komputera. Również wiele takich aplikacji nie zawiera wymyślnych i skomplikowanych procedur, a niezły program narzędziowy porządkujący system może przygotować właściwie każdy, kto ma podstawową wiedzę o programowaniu.

Korzystając ze środowiska Borland Delphi, przygotujemy prosty, ale funkcjonalny program narzędziowy, który automatycznie wyszuka i usunie zbędne pliki tymczasowe, wykryje nieprawidłowe wartości w Rejestrze, odnajdzie rzadko używane pliki. Dodatkowo wzbogacimy go o możliwość łatwego uruchamiania skryptów i plików wsadowych z dodatkowymi funkcjami "czyszczącymi". W ramach warsztatu nie opisujemy szczegółowo kolejnych etapów tworzenia aplikacji, koncentrujemy się na najistotniejszych procedurach. Z premedytacją nie rozpisujemy się o projektowaniu interfejsu programu. To najprzyjemniejsza część pracy, którą każdy może wykonać samodzielnie lub skorzystać z gotowego projektu, zamieszczonego na naszym krążku.

Zobacz również:

Do przygotowania programu potrzebne będzie środowisko programistyczne Borland Delphi w wersji przynajmniej 5 Standard. Niezbędna jest także przynajmniej podstawowa znajomość programowania w Pascalu, a dokładniej - w Object Pascalu, używanym w Delphi. Program został przygotowany tak, aby działał w systemach Windows 98/Me/XP. Na naszym krążku znajdziesz zarówno skompilowaną wersję programu, jak i wszystkie źródła, które pozwolą ci sprawdzić, jak dokładnie opisane w tekście metody zostały użyte w praktyce, a także przygotować własne aplikacje.

W przykładowym kodzie źródłowym przyjęliśmy zasadę, że nazwy istotnych dla opisywanego algorytmu klas, metod i zmiennych tworzone są w języku polskim - dla odróżnienia od mniej istotnych elementów. W dużych projektach z reguły stosowane są nazwy angielskie, o czym warto pamiętać, tworząc np. biblioteki przeznaczone do dystrybucji w Internecie.

Tymczasowe śmieci

Początek pracy nad aplikacją. Projektujemy wstępny wygląd karty związanej z usuwaniem plików tymczasowych.Kliknij, aby powiększyćPoczątek pracy nad aplikacją. Projektujemy wstępny wygląd karty związanej z usuwaniem plików tymczasowych.Wyszukiwanie i usuwanie plików tymczasowych to najprostsza z funkcji programu. Łatwo je rozpoznać po charakterystycznych rozszerzeniach: TMP, BAK, $$$, ~DOC itd. Użytkownik powinien móc przejrzeć listę plików i jej modyfikację - na przykład gdy wie, że usunięcie danych plików zakwalifikowanych jako tymczasowe może się źle skończyć (dotyczy to chociażby plików z folderu systemowego). Dodatkowo niezbędna jest możliwość zachowania kopii bezpieczeństwa usuniętych plików, jeśli po ich skasowaniu system zacznie się dziwnie zachowywać. Aby taka kopia bezpieczeństwa sama nie zaśmiecała twardego dysku, powinna być tworzona w postaci pojedynczego pliku ZIP.

Od szczegółów interfejsu ważniejszy jest algorytm wyszukiwania plików na dysku. W wypadku tymczasowych nie jest to zadanie specjalnie finezyjne - należy przeszukać wszystkie dostępne na dysku foldery i sporządzić listę plików, których rozszerzenia są na naszej czarnej liście. Najprostsze rozwiązanie to zastosowanie funkcji wywoływanych rekurencyjnie. Algorytm rozpoczyna pracę od głównego folderu dysku, sprawdzając wszystkie znalezione pozycje. Jeśli znaleziony został folder - program rekurencyjnie wywołuje przeszukiwanie tego folderu. Gdy znaleziony został plik - program sprawdza czy jest on tymczasowy i w przypadku odpowiedzi twierdzącej umieszcza go na liście plików do usunięcia.

Wyszukiwanie plików tymczasowych trwa. Dzięki zachowaniu pełnej interaktywności użytkownik może zaznaczać pliki do usunięcia jeszcze w trakcie wyszukiwania.Kliknij, aby powiększyćWyszukiwanie plików tymczasowych trwa. Dzięki zachowaniu pełnej interaktywności użytkownik może zaznaczać pliki do usunięcia jeszcze w trakcie wyszukiwania.W naszym programie użyjemy jednak innej metody, nieco szybszej od najbardziej oczywistego algorytmu. Na czym polega oszczędność? Na uniknięciu wielokrotnego rekurencyjnego wywoływania funkcji przeszukiwania folderu. Przed zaprojektowaniem algorytmu warto też zwrócić uwagę na interakcję programu z użytkownikiem. Wyszukiwanie plików tymczasowych może trwać nawet kilka minut, a użytkownik musi mieć w każdej chwili możliwość przerwania operacji. Zamrożenie okna programu na długie minuty jest niedopuszczalne.

Algorytm przeszukiwania dysku wykorzystuje kolejkę folderów oczekujących na sprawdzenie. To prawie klasyczny przykład kolejki FIFO (first in - first out), tyle że pobrane elementy nie są od razu usuwane, jedynie wskaźnik pozycji w kolejce przesuwa się o krok do przodu (cała kolejka zostanie usunięta po zakończeniu wyszukiwania).

Program rozpoczyna badanie dysku od folderu głównego, sprawdzając każdy z jego elementów. Gdy znajdzie podfolder, dodaje go do kolejki oczekujących na sprawdzenie. Jeśli znajdzie plik tymczasowy, dodaje go do listy elementów przeznaczonych do usunięcia. Po sprawdzeniu całego folderu przechodzi do następnego w kolejce. Przeszukanie ostatniego oznacza zakończenie całej procedury.

W procedurze obsługującej zdarzenia OnTimer wykonywany jest pojedynczy etap przeszukiwania dysku.

// Obsługa zdarzenia OnTimer

if not SzukaczTemp.Zakonczyl then

begin

// wykonaj krok

// przeszukiwania dysku

SzukaczTemp.SzukajDalej;

end

else begin

// zakończ szukanie

Timer.Enabled := False;

end;