Zaznaczanie fragmentów obrazu

Jednym z najczęściej stosowanych zabiegów w elektronicznym retuszu fotografii jest używanie narzędzi służących do zaznaczania fragmentów obrazu. Robimy to na przykład wówczas, gdy chcemy rozjaśnić lub przyciemnić jakiś fragment zdjęcia.

Jednym z najczęściej stosowanych zabiegów w elektronicznym retuszu fotografii jest używanie narzędzi służących do zaznaczania fragmentów obrazu. Robimy to na przykład wówczas, gdy chcemy rozjaśnić lub przyciemnić jakiś fragment zdjęcia.

Przedstawiamy sposób posługiwania się narzędziami do selekcji obrazu, w celu zaznaczenia fragmentów, by później nie był widoczny ślad po edycji.

Zobacz również:

W większości programów do obróbki grafiki występują niemal takie same narzędzia do zaznaczania obrazu. Prezentujemy to na przykładzie popularnych w Polsce programów firmy Adobe i Jasc Software. Z oferty Adobe będą to: drogi i przeznaczony dla profesjonalistów Photoshop (kosztujący ponad 3000 zł), jego uproszczona wersja, która często jest dodawana do aparatów cyfrowych wyższej klasy i skanerów (Photoshop LE - ok. 600 zł) oraz jeden z najnowszych produktów tej firmy Photoshop Elements (ok. 500 zł). Sztandarowym programem Jasc Software jest Paint Shop Pro (tu wersja 8.0), program niedrogi (ok. 400 zł), lecz prezentujący duże możliwości edytowania obrazu.

Zaznaczenie - prostokąt

Kliknij, aby powiększyćDo tego celu służy narzędzie obrysowywania (nazywane Rectangular Marquee Tool - PS oraz Selection>Rectangle - PSP) - patrz ikony. Przyda się, gdy edytowany fragment jest prostokątem lub chcemy w taki sposób wyróżnić część zdjęcia (np. po to, by ją przyciemnić i wstawić jasny napis).

1) Wybierz narzędzie obrysowywania prostokątnego na palecie narzędzi.

2) Zaznacz nim interesujący obszar kadru, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy.

3) Zwolnij przycisk, gdy cały obszar będzie zaznaczony.

4) Dokonaj edycji fragmentu.

Zaznaczenie - koło lub elipsa

Kliknij, aby powiększyćMożna to wykonać za pomocą narzędzia obrysowywania kolistego (nazywanego Elliptical Marquee Tool - PS oraz Selection>Circle - PSP) - patrz ikony.

1) Wybierz narzędzie obrysowywania na palecie narzędzi (w PS w tym celu przytrzymaj dłużej ikonę obrysowywania prostokątnego. W PSP po naciśnięciu na narzędzie obrysowywania prostokątnego wejdź do okna Tool Options - Selection i wybierz Circle).

2) Postępuj jak w poprzednim przypadku.

Zaznaczenie nieregularne

Takie fragmenty są zaznaczane najczęściej. Dysponujemy trzema podstawowymi narzędziami do nieregularnej selekcji obrazu. Należą do nich: lasso (Lasso Tool - PS; Freehand - PSP), różdżka (Magic Wand Tool) oraz narzędzie do obrysowywania liniami prostymi (Polygonal Lasso Tool - PS; Point to Point - PSP).

Lasso

LassoLasso
RóżdżkaRóżdżka
Lasso ''wielobok''Lasso ''wielobok''
Tym narzędziem posługujesz się jak ołówkiem. Każdy ruch myszką z wciśniętym lewym przyciskiem zostawia ślad, który staje się granicą zaznaczenia. Obrysowując dany fragment, musisz trzymać wciśnięty przycisk, aż do powrotu do punktu wyjścia. Przedwczesne jego zwolnienie spowoduje zakończenie obrysowywania. Aby zamknąć zaznaczany obszar, połączone zostaną punkty początkowy z ostatnim linią prostą.

Różdżka

W niektórych przypadkach, gdy obszar, który chcesz zaznaczyć wyraźnie się odróżnia od reszty, możesz użyć narzędzia automatycznej selekcji. W tym celu wystarczy wybrać różdżkę, najechać kursorem na środek odpowiedniego fragmentu i kliknąć. Istnieje możliwość regulowania czułości tego narzędzia. Aby to zrobić, trzeba dwukrotnie kliknąć na ikonie różdżki i w odpowiednim oknie wpisać wybraną wartość.

Lasso ''wielobok''

Narzędzie to w PS znajduje się pod przedstawioną obok ikoną. To samo narzędzie w PSP można uaktywnić, klikając dwukrotnie na ikonę lassa i zaznaczając opcję Point to Point. Jest to bardzo przydatne narzędzie przy zaznaczaniu nieregularnych kształtów. Interesujący fragment zaznaczasz krótkimi liniami prostymi, które łączą wskazane punkty. Jego przewagą nad zwykłym lassem jest to, że nie trzeba trzymać wciśniętego przycisku myszy przez cały czas zaznaczania.

Rozmycie zaznaczenia

Gdy zaznaczymy dany fragment obrazu za pomocą opisanych narzędzi, uzyskamy między nim a nie zaznaczonym obszarem bardzo ostrą granicę. Po dokonaniu edycji jednego fragmentu i odwołaniu zaznaczenia, stanie się wyraźnie widoczne miejsce poprawiania obrazu. Aby tego uniknąć, warto rozmyć krawędź zaznaczenia, co spowoduje jej złagodzenie. W tym celu należy wejść do PS do wnętrza obszaru zaznaczonego (przy uaktywnionej na palecie narzędzia selekcji) i kliknąć prawym przyciskiem myszki. W menu, które się wówczas rozwinie, wybieramy Feather, a następnie określamy stopień rozmycia granicy w pikselach. W PSP otwieramy okno Tool Options, w którym funkcja ta występuje pod tą samą nazwą (Feather).

Pochylanie

Załóżmy, że mamy na zdjęciu przechylający się budynek. Aby znalazł się w pozycji pionowej:

1) Otwórz plik zdjęciowy w całym oknie.

2) Zaznacz cały kadr zdjęcia za pomocą narzędzia obrysowywania prostokątów (w PS możesz w tym celu użyć skrótu Ctrl+A).

3) W programie PS wejdź do Edit>Transform>Perspective (w PS Elements: Image>Transform>Pers-pective). Wówczas na rogach obrysowanego zdjęcia pojawią się kwadraciki. Najedź na nie kursorem i naciskając lewy przycisk myszy przesuwaj w takim kierunku, by zlikwidować defekt geometryczny.

W PSP użyj funkcji Effects>Geometric Effects>Perspective.

Jeśli chcesz oddzielnie skorygować poszczególne strony kadru, użyj funkcji Skew (pochyl), która znajduje się w PS Edit>Transform>Skew. W PSP opcja ta jest dostępna w Effects>Geometric Effects>Skew.

Ta funkcja korekcji geometrycznej jest niedostępna w PS 5.0 LE.

Chcąc skorygować jedynie fragment zdjęcia, użyj jednej z metod selekcji nieregularnego obszaru i postępuj jak w przypadku korekcji całego kadru.

Obracanie

To często stosowana funkcja. Jest używana wtedy, gdy w trakcie fotografowania aparat niechcący przechylił się i np. linia horyzontu nie jest równoległa do poziomego boku kadru.

Kliknij, aby powiększyćObracamy kadr, korzystając z funkcji Rotate. W programie PSP należy wejść do menu Image>Rotate i ręcznie ustawić liczbę stopni, o jakie chcemy obrócić zdjęcie. W Photoshopie funkcja ta znajduje się w Image>Rotate Canvas>Arbitrary. W obu przypadkach wybieramy kierunek obrotu kadru (oznaczenie CW w Photoshopie oznacza "w prawo", a CCW "w lewo"). Photoshop umożliwia również szybszy sposób obrócenia kadru. Można w tym celu wykorzystać narzędzie do kadrowania (Crop Tool). Zaznaczamy nim cały kadr (zdjęcie musi być otwarte w całym oknie) i następnie ustawiamy kursor poza obrębem kadru. Zmienia się on wówczas w strzałkę przeznaczoną do obracania kadru. Ruchem myszy z jednoczesnym trzymaniem lewego przycisku obracamy kadr o dowolny kąt.

Po obróceniu zdjęcie należy wykadrować, aby wyeliminować powstałe w wyniku obrócenia obce pola (patrz ilustracja poniżej).

Do wycinania trzeba użyć narzędzia Crop.