Przygotowanie dokumentu PDF

PDF (Portable Document Format) - format, który pozwala na profesjonalne przygotowanie materiałów do druku.

PDF (Portable Document Format) - format, który pozwala na profesjonalne przygotowanie materiałów do druku.

Poniżej przedstawiamy skuteczne metody na przygotowanie dokumentu PDF z różnych aplikacji.

Zobacz również:

Przeglądanie dokumentów zapisanych w formacie PDF jest dziecinnie proste, a sam format jest popularny dzięki darmowej przeglądarce Adobe Reader (stał się także nieoficjalnym standardem dokumentów umieszczanych w Internecie). Wydawać by się mogło, że przygotowanie takiego pliku jest równie łatwe, jednak doświadczenie pokazuje, że stworzenie prawidłowego dokumentu PDF sprawia kłopoty niejednemu grafikowi. Prawidłowo przygotowany dokument PDF daje nam 100 procent gwarancji, że praca wydrukuje się na docelowym urządzeniu (drukarce laserowej, ploterze czy też naświetlarce), zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Aby jednak uniknąć nieprzewidzianych kłopotów, warto stosować się do poniżej przedstawionych instrukcji. W zależności od techniki druku, za pomocą której będziemy drukować pracę, trzeba zastosować odpowiednie parametry. Najważniejsze z nich przedstawione są w ramce. Oczywiście szczegóły będą zależały od wymogów zakładu usługowego, w którym będzie realizowane zlecenie. Bardzo istotne dla ostatecznego rezultatu są również ustawienia dotyczące zarządzania kolorem.

Z reguły załączanie rozmaitych profili kolorystycznych do dokumentu PDF przyczynia się do rozbieżności pomiędzy kolorem na wydruku a kolorem oczekiwanym. Dlatego też zalecamy zawsze wyłączenie wszelkich opcji kolorystycznych.

1 Adobe InDesign

Konfiguracja programu

Kliknij, aby powiększyćPierwszy krok to sprawdzenie ustawień zarządzania kolorem w programie.

Aby zmienić ustawienia, należy wybrać polecenie z menu Edycja>Ustawienia koloru...

W oknie dialogowym 1 należy ustawić odpowiednie parametry. Sugerujemy stosowanie przestrzeni sRGB oraz Euroscale. Warto również wyłączyć zarządzanie kolorem, gdyż w innym wypadku importowane podczas projektowania elementy graficzne mogą zostać przekonwertowane do innej przestrzeni kolorystycznej, dając w efekcie nieoczekiwany rezultat na wydruku.

Export do PDF

Kliknij, aby powiększyćZ menu wybieramy polecenie Plik>Export w okienku 2 wpisujemy nazwę pliku oraz wybieramy format Adobe PDF. Pojawi się okno dialogowe 3, w którym ustawiamy zakres stron. W zakładce Kompresja 4 wpisujemy docelową rozdzielczość bitmap (patrz: tabelka powyżej) oraz rodzaj kompresji.

W zakładce Znaczniki i spady 5 ustawiamy parametry dotyczące znaczników cięcia, paserów itp. Zwracamy jednak uwagę, że coraz częściej właściwe elementy nanosi się dopiero na RIP-ie, a zamieszczone w pracy pasery mogą jedynie przeszkadzać. Najistotniejszym parametrem w tym oknie jest Spad. Jeżeli grafika w pracy sięga do krawędzi strony, koniecznie trzeba zrobić co najmniej po 3 mm spadu z każdej strony.

Kliknij, aby powiększyćKliknij, aby powiększyć

W zakładce Zaawansowane 6 ważne jest, aby w polu Kolor wybrać opcję Pozostaw bez zmian, w polu Profil docelowy - Brak. Opcja Dołącz profil ICC powinna być wyłączona.

Na koniec wybieramy klawisz Eksport.

Kliknij, aby powiększyćKliknij, aby powiększyć

2 Adobe Illustrator

Konfiguracja programu

Analogicznie jak w programie InDesign, pierwszy krok to sprawdzenie ustawień zarządzania kolorem w programie. Wybieramy polecenie Edycja>Ustawienia koloru. W oknie dialogowym 1 należy ustawić odpowiednie parametry. Sugerujemy stosowanie przestrzeni sRGB oraz Euroscale. Wyłączamy również opcje zarządzania kolorem.

Kliknij, aby powiększyćKliknij, aby powiększyć

Zapis do PDF

Z menu wybieramy polecenie Plik>Zapisz jako.

W oknie dialogowym 2 podajemy nazwę i wskazujemy format Adobe PDF.

W zakładce Ogólne 3 zaznaczamy odpowiednie opcje. W szczególności opcje dotyczące osadzania profili kolorystycznych powinny być wyłączone.

W zakładce Kompresja 4 wpisujemy wartości zależnie od wybranej technologii (patrz: tabela). Na koniec potwierdzamy parametry naciskając przycisk OK.

Kliknij, aby powiększyćKliknij, aby powiększyć