Czy DTS jest lepszy od DD 5.1?

Problem - Czy to prawda, że najlepsze efekty dźwiękowe mają filmy z DTS, choć niektórzy twierdzą, że z DD 5.1. Nie bardzo rozumiem, czym się te dwa systemy zapisu dźwięku różnią, jakie są właściwości każdego z nich i który jest lepszy? Antoni Jasiuk, Wrocław

Problem - Czy to prawda, że najlepsze efekty dźwiękowe mają filmy z DTS, choć niektórzy twierdzą, że z DD 5.1. Nie bardzo rozumiem, czym się te dwa systemy zapisu dźwięku różnią, jakie są właściwości każdego z nich i który jest lepszy? Antoni Jasiuk, Wrocław

DTS (Digital Theater Systems) i DD 5.1 (Dolby Digital 5.1) to obecnie dwa konkurujące ze sobą systemy sześciokanałowego zapisu dźwięku w formacie 5.1 (lewy-przedni, centralny-przedni, prawy-przedni, lewy-tylny, prawy-tylny oraz kanał przeznaczony tylko dla niskich częstotliwości - stąd nazwa "5.1", a nie "6.0"). Każdy z tych systemów ma własny algorytm kompresji cyfrowo zapisanego dźwięku i dlatego nie ma możliwości jednoznacznego rozstrzygnięcia, czy dźwięk zapisany w systemie DTS jest lepszy niż w Dolby Digital. Zwolennicy DTS wskazują na fakt, że w tym systemie i pliki dźwiękowe są większe, i używany jest większy strumień danych tzw. biterate, czyli więcej danych jest przesyłanych w ciągu sekundy. Ponieważ oba formaty korzystają z kompresji stratnej, to można domniemywać, że im szerszy strumień danych jest do dyspozycji, tym mniej trzeba z oryginalnego zapisu dźwięku usunąć. DTS stosuje bitrate sięgający 1,5 Mb/s, a Dolby Digital korzysta ze strumienia do 448 Kb/s. Jednak ścieżki DTS rzadko wykorzystują cały możliwy bitrate, a przy niższych jego wartościach okazuje się, że Dolby Digital często lepiej od konkurenta odtwarza dźwięk w wyższych częstotliwościach. Tak więc trudno oceniać jakość na podstawie ilości. Dlatego przeciwnicy twierdzą, że w DTS jest podwyższony tylko poziom głośności kodowanego dźwięku, więc DTS jest głośniejszy, a nie lepszy od DD 5.1. Aby bezstronnie ocenić oba systemy, należałoby porównywać identyczny materiał kodowany na dwa sposoby. Tymczasem ta sama ścieżka dźwiękowa filmu kodowana jest najczęściej niezależnie dla DTS i DD i w efekcie oceniamy zwykle wyniki pracy realizatorów dźwięku, a nie jakość obu formatów. Ponieważ nie ma obiektywnej metody porównania jakości obu systemów, pozostaje subiektywna, samodzielna ocena. Warto przeprowadzić serię tzw. ślepych testów. Prosimy kogoś, by obsługiwał odtwarzacz DVD, nie mówiąc nam, czy wybrał DTS czy DD 5.1, a my uważnie słuchamy tego samego materiału dźwiękowego w obu wersjach.

Zobacz również: