Kurs C++Builder: biblioteki DLL

W drugiej części kursu omawiamy znaczenie i funkcje bibliotek DLL oraz mechanizmy łączenia statycznego i dynamicznego. Zobaczysz, jak używanie bibliotek pomoże zaoszczędzić czas i ułatwić pisanie zaawansowanych aplikacji.

W drugiej części kursu omawiamy znaczenie i funkcje bibliotek DLL oraz mechanizmy łączenia statycznego i dynamicznego. Zobaczysz, jak używanie bibliotek pomoże zaoszczędzić czas i ułatwić pisanie zaawansowanych aplikacji.

Zalety bibliotek DLL docenimy bardzo szybko, zwłaszcza pisząc duże, złożone programy lub często korzystając z tych samych funkcji. Stosując biblioteki, unikniesz przepisywania kodu lub kopiowania fragmentów programów i będziesz bardziej efektywnie tworzyć aplikacje.

Zobacz również:

Dotychczas, jeżeli zmieniałeś jeden moduł swojej aplikacji (np. formularz), musiałeś ponownie kompilować cały projekt. Co się z tym wiąże? Oczywiście nowy plik wykonywalny. Użytkownik programu jest skazany na wymianę tego pliku, choć czasami wystarczyłoby zamienić jedną z istniejących bibliotek. Musisz jednak pamiętać, że zamiana biblioteki jest możliwa wtedy, gdy nie zmienia się sposób, w jaki korzystasz z funkcji w niej zawartej.

DLL Wizard

Kod programu i kod biblioteki przechowujemy w jednej grupie projektów.Kliknij, aby powiększyćKod programu i kod biblioteki przechowujemy w jednej grupie projektów.C++Builder umożliwia utworzenia biblioteki DLL przy użyciu kreatora, uruchamianego kliknięciem File | New | Other | DLL Wizard.

Rozpoczynając tworzenie nowej biblioteki, możesz określić jej parametry, m.in. język C lub C++. W celu zapoznania się z pozostałymi opcjami, warto postudiować informacje zawarte w systemie pomocy środowiska C++Builder. Dowiesz się wtedy, że wybranie np. C przy tworzeniu biblioteki DLL uniemożliwia korzystanie z klas, ponieważ jest to pojęcie obce dla tego języka. Stracisz też możliwość umieszczania i przechowywania komponentów VCL.

Sama biblioteka nie może zostać uruchomiona bez twojej aplikacji, ale może wykonywać wiele czynności, które zwykle wykonuje twój program zamknięty w pliku wykonywalnym.

Biblioteka DLL może współpracować z aplikacją w sposób statyczny lub dynamiczny. Jej istotną cechą jest możliwość magazynowania pewnych zasobów programu, takich jak ikony, obrazy w postaci bitmap, formularze czy łańcuchy znaków. Ta ostatnia cecha może się wydawać dziwna. Jednak to właśnie dzięki niej często o wiele łatwiej jest napisać aplikację korzystającą z wielu języków i coraz więcej programów potrafi to robić.

W tej części kursu przedstawimy trochę teorii związanej z bibliotekami DLL, ponieważ wiedza ta będzie ci potrzebna w przyszłości do zbudowania dużej aplikacji, która w bibliotece przechowa takie elementy, jak formularze czy ikony. Zaczynamy zatem od praktycznego zastosowania bibliotek DLL w aplikacjach.

Łączenie statyczne

Parametry tworzonej biblioteki DLL.Kliknij, aby powiększyćParametry tworzonej biblioteki DLL.Na początek zajmijmy się łączeniem statycznym. W tym celu uruchom środowisko C++Builder i otwórz nowy projekt. Przejdź do właściwości formularza i w polu Caption wpisz DLL - Statycznie, a w polu Name - Program1. Teraz zapisz projekt w folderze o nazwie Program (oczywiście musisz go utworzyć). Moduł formularza zapisz pod nazwą DLLm, plik projektu pod nazwą DLLp (litery m i p pomogą odróżnić moduł od projektu). Teraz przejdź do opcji View | Project Manager. Zobaczysz okno

Menedżera projektu, w którym zapiszesz grupę projektów pod nazwą DLLg, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Save Project Group As (plik DLLg należy zapisać w katalogu nadrzędnym w stosunku do katalogu Program).

Przy łączeniu statycznym to plik *.lib sprawia, że aplikacja może korzystać z funkcji w bibliotece DLL.Kliknij, aby powiększyćPrzy łączeniu statycznym to plik *.lib sprawia, że aplikacja może korzystać z funkcji w bibliotece DLL.Kolejna czynność to uruchomienie wspomnianego wcześniej kreatora DLL Wizard. Wszystkie opcje pozostaw ustawione domyślnie - język C++ w polu Source Type i zaznaczone pole Use VCL. Utwórz nowy katalog o nazwie NaszDLL obok katalogu Program i zapisz pliki pod nazwami NaszDLL.cpp i NaszDLL.bpr. Następnie utwórz nowy moduł (File | New | Other | Unit).

Sprawdź, czy w oknie kodu źródłowego jest wiersz włączający plik nagłówkowy biblioteki VCL. Jeśli nie, dodaj na początku następujący wiersz:

#include <vcl.h>

A następnie dodaj nową funkcję:

void Tekst(char *slowa)

{

ShowMessage("Nasz pierwszy komunikat z biblioteki DLL\n"

+(String)slowa);

}

Teraz przejdź do pliku nagłówkowego i umieść w nim deklarację funkcji:

extern "C" void __declspec(dllexport) Tekst(char *slowa);

Kompilowanie wszystkich projektów w grupie.Kliknij, aby powiększyćKompilowanie wszystkich projektów w grupie.Nowy moduł zapisz pod nazwą DLLf (możesz użyć skrótu Ctrl + S) w folderze Program.

Ostatni wiersz kodu, którą wpisałeś do pliku nagłówkowego, to deklaracja, która służy do wyświetlenia funkcji Tekst zgodnie z konstrukcją języka C. Kolejnym etapem będzie utworzenie biblioteki NaszDLL.dll i pliku NaszDLL.lib. W tym celu przejdź do projektu NaszDLL i wybierz Project | Build Nasz_DLL.

Następnie przejdź do aplikacji DLLp, dodaj przycisk (komponent TButton) i w procedurze obsługi zdarzenia OnClick umieść instrukcję:

Tekst("To naprawdę działa!");

Ustaw właściwości przycisku: Caption = &Statycznie

Cursor = crHandPoint, Left = 25, Top = 25, oraz formularza:

Height = 100, Width = 132.

Funkcja wywołana z biblioteki podłączonej statycznie.Kliknij, aby powiększyćFunkcja wywołana z biblioteki podłączonej statycznie.Teraz trzeba sprawić, aby funkcja Tekst była dostępna w twojej aplikacji. Przejdź do Project | Add to Project (lub Shift + F11), zmień typ wyświetlanych plików na *.lib i dołącz plik NaszDLL. Ostatnia czynność to dodanie deklaracji do modułu o nazwie DLLm.cpp:

#include "DLLf.h"

Zapisz teraz wszystkie pliki projektu i skompil całą grupę (Project | Build All Projects).

Żeby nie umieszczać wszystkich plików w jednym głównym folderze, utworzyłeś dodatkowy folder o nazwie NaszDLL. Tam też zapisana została biblioteka. Program jest już prawie gotowy do pracy, ale zanim go uruchomisz, przenieś wygenerowany plik NaszDLL.dll z folderu NaszDLL do katalogu Program. Dopiero teraz możesz zobaczyć rezultat statycznej współpracy biblioteki DLL ze swoim programem.

Łączenie dynamiczne - teoria

Drugim sposobem łączenia biblioteki DLL z programem jest dostęp dynamiczny, który polega na załadowaniu potrzebnej biblioteki do pamięci i przejęciu jej uchwytu. Kolejna czynność to utworzenie wskaźnika do funkcji, z której chcesz skorzystać, i wywołanie jej. Po uzyskaniu potrzebnych informacji i wykorzystaniu funkcji zwalniasz bibliotekę.

Warto zwrócić uwagę na zapis funkcji, którą eksportujesz z biblioteki DLL. W C++Builderze jest ona poprzedzona znakiem podkreślenia. Za pomocą opcji konfiguracyjnych środowiska można jednak powrócić do standardowego zapisu.

Co lepsze?

Zanim przejdziemy do przykładu, zastanówmy się, który sposób łączenia jest lepszy. Niestety, nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Przy łączeniu dynamicznym nie musisz tworzyć pliku *.lib, a więc tym bardziej importować go do projektu, ale za to bardziej obciążasz pamięć. Częściowym rozwiązaniem tego problemu może być ładowanie biblioteki dopiero wtedy, gdy musisz skorzystać z jej funkcji, i zwalnianie jej, gdy tylko przestaje być potrzebna. Biblioteka DLL łączona dynamicznie nie musi też znajdować się katalogu programu.