Wygeneruj mi świat

W kategorii ''najlepsze wizualne oszustwo'' programy do generowania krajobrazów zajęłyby z pewnością pierwsze miejsce. Za realistycznie wyglądającym obrazem stoi matematyka, częstokroć mająca niewiele wspólnego z rzeczywistością. Ot, komputerowe fatamorgany dla każdego.

W kategorii ''najlepsze wizualne oszustwo'' programy do generowania krajobrazów zajęłyby z pewnością pierwsze miejsce. Za realistycznie wyglądającym obrazem stoi matematyka, częstokroć mająca niewiele wspólnego z rzeczywistością. Ot, komputerowe fatamorgany dla każdego.

Czy można sobie wyobrazić trudniejsze zagadnienie graficzne niż wymodelowanie i wyrenderowanie wielkich połaci zróżnicowanego terenu, gęsto pokrytego roślinnością, nad którym kłębią się chmury? Konieczność zachowania względnego realizmu podłoża przy mnogości gatunków roślin i wręcz gigantycznej liczbie egzemplarzy każdego gatunku - tak charakterystycznej nawet dla małej łąki - powoduje, że zadanie staje się skomplikowane. Nie jest jednak tak trudne w realizacji, jak mogłoby się wydawać. Okazuje się, że rezygnując z części symulacyjnej, opartej na fizycznych oddziaływaniach pomiędzy poszczególnymi elementami krajobrazu, a wykorzystując zaawansowane metody matematyczne (głównie fraktalne), możemy tworzyć zadziwiająco realistyczne krajobrazy. Fakt, że tak złożone ekosystemy da się zredukować do stosunkowo niewielu równań, zdaje się wręcz sugerować, że związek między matematyką a rzeczywistym światem daleki jest od trywialnego. Proste wydaje się za to wygenerowanie własnego krajobrazu - naturalnie jeśli dysponujemy odpowiednim pakietem graficznym. Na szczęście oprogramowanie do generowania krajobrazów nie jest specjalnie drogie, kosztuje zwykle od kilkudziesięciu do najwyżej kilkuset dolarów (w przypadku pakietów dostępnych dla szerszego grona odbiorców; systemy specjalistyczne wciąż potrafią sporo kosztować). W zasadzie każdy może więc spróbować swych sił w roli stwórcy.

Zobacz również:

Bogactwo szczegółów krajobrazu sprawia spore problemy technologiczne i zmusza do matematycznych uproszczeń.Kliknij, aby powiększyćBogactwo szczegółów krajobrazu sprawia spore problemy technologiczne i zmusza do matematycznych uproszczeń.W jaki sposób powstaje wirtualny krajobraz? Podstawą jest umiejętne, trikowe wykorzystanie własności niektórych obiektów matematycznych, głównie fraktali. Odrzucenie całego podłoża fizycznego umożliwiło odwzorowanie świata za pomocą funkcji i przekształceń, które w rezultacie dają grafikę przypominającą zdjęcie rzeczywistego obszaru. Jest to jednak matematyczna iluzja, zestaw stosunkowo niewielu funkcji wybranych z nieskończonego zbioru tylko dlatego, że uzyskiwane za ich pomocą wyniki z jakiegoś powodu dają całkiem interesujące i naturalnie wyglądające elementy krajobrazu.

Generowanie wirtualnego krajobrazu dzieli się na kilka etapów. Pierwszym jest tworzenie terenu, któremu następnie należy nadać odpowiednią kolorystykę. Tak przygotowane podłoże jest pokrywane szatą roślinną i uzupełniane o efekty atmosferyczne (głównie chmury i mgłę) oraz wodne (rzeki, jeziora, morza). To w zasadzie wszystko. Diabeł, jak zwykle, tkwi w szczegółach.

Podłoże

Kadr z nakręconego w 1991 roku filmu Panspermia Karla Simsa: pierwsze udane przedstawienie świata roślinnego w animacji 3D.Kliknij, aby powiększyćKadr z nakręconego w 1991 roku filmu Panspermia Karla Simsa: pierwsze udane przedstawienie świata roślinnego w animacji 3D.Teren w programach do generowania krajobrazów jest powierzchnią tworzoną na podstawie dwuwymiarowej mapy wysokości. Mapa ta jest prostokątem pokrywającym cały generowany obszar. Jej poszczególne piksele (konkretniej: wartości odpowiednich składowych koloru) określają wysokość odpowiadających im wierzchołków siatki tworzącej podłoże. Mapa wysokości rzadko ma rozmiary pozwalające na bezpośrednie powiązanie każdego piksela z odpowiadającym mu węzłem siatki. Częściej służy jedynie do narzucenia ogólnego kształtu terenu. Poszczególnym pikselom odpowiadają wówczas całe grupy węzłów. Wysokość punktów terenu zapisana na mapie nie jest bezwzględna, a względna. Mapa definiuje jedynie wzajemne różnice wysokości między sąsiednimi fragmentami terenu, skalę tych różnic określa się zwykle za pomocą odrębnego parametru, dlatego tej samej mapy można użyć do wykonania terenu górzystego, jak i ledwie sfałdowanej równiny.

Gęstość siatki powierzchni podłoża nie może być za mała, gdyż teren będzie monotonny i wyraźnie blokowy, ani zbyt duża z uwagi na kłopoty z przetwarzaniem obiektów o wielu wierzchołkach. Oprogramowanie graficzne przyporządkowuje wysokość wybranego piksela mapy wierzchołkowi lub całej grupie wierzchołków tworzących siatkę podłoża, a następnie za pomocą różnych funkcji indywidualizuje wysokość wierzchołków, zapobiegając w ten sposób ujawnieniu blokowej struktury terenu. Ogólna zasada sprowadza się do przemnożenia wartości wysokości pobranej z mapy wysokości przez funkcję wykładniczą, której jednym z argumentów jest generator szumów. Sposób tej indywidualizacji ma duży wpływ na wygląd terenu. W zależności od doboru funkcji i wartości parametrów, z tej samej mapy możemy uzyskać znacząco różne typy podłoża, podobne do siebie jedynie w dużej skali.

Kliknij, aby powiększyćMapy wysokości mogą być przygotowywane na kilka różnych sposobów. Najprostszy to odręczne rysowanie w którymś ze standardowych programów do grafiki 2D albo bezpośrednio w programie do generowania krajobrazu (jeśli są odpowiednie funkcje). Kolejną metodą jest wykorzystanie map wysokości przygotowywanych podczas badań geofizycznych. Mapy takie dostępne są w Internecie (np. na stronie United States Geological Survey - http://edcftp.cr.usgs.gov/glis/hyper/guide/1_dgr_demfig/index1m.html ) i często obejmują najbardziej charakterystyczne elementy krajobrazowe poszczególnych państw, a nawet innych planet. Częściej zależy nam jednak na pokazaniu krajobrazu tylko wyglądającego jak rzeczywisty, a nigdy wcześniej nieoglądanego. Stąd trzecia metoda, najbardziej "komputerowa": użycie różnego typu funkcji - filtrów, transformat Fouriera, generatorów szumów, fraktali - do wyliczenia mapy wysokości. W tym przypadku pojawiają się ciekawe możliwości kontrolowania krajobrazu, gdyż dobierając odpowiednio różnice pomiędzy częstotliwościami funkcji używanych do generowania mapy wysokości a funkcjami różnicującymi wysokości wierzchołków w małych skalach, można uzyskać interesujące efekty. Dobrym przykładem jest przechodzenie równiny w pasmo wzgórz: funkcje w małych skalach zapewniają różnorodność terenu, podczas gdy malejące wychylenia funkcji użytych podczas generowania mapy wysokości stopniowo niwelują różnice wysokości w dużych skalach. Zauważmy, że stosowana w programach metoda generowania, oparta na mapie wysokości, uniemożliwia odtworzenie niektórych elementów krajobrazu, np. podmytych klifów czy łuków skalnych, gdyż jednej parze współrzędnych (x, y) może odpowiadać wyłącznie jedna wartość wysokości (z). W dodatku modelowane w ten sposób podłoże jest ciągłe, pozbawione dziur, stąd utworzenie np. wejścia do jaskini wymaga dodatkowych trików, opartych głównie na operacjach logicznych Boole'a.

Współczesne metody odwzorowania krajobrazu: moduł XFrog z pakietem MAXON CINEMA 4D. Kolejne grafiki przedstawiają zbliżenia fragmentów terenu.(Autor: Gilles Tran)Kliknij, aby powiększyćWspółczesne metody odwzorowania krajobrazu: moduł XFrog z pakietem MAXON CINEMA 4D. Kolejne grafiki przedstawiają zbliżenia fragmentów terenu.(Autor: Gilles Tran)Wygenerowanie siatki podłoża jest zaledwie półmetkiem w generowaniu terenu, gdyż obiekt trzeba jeszcze oteksturować, a później oświetlić i przeliczyć cienie. Teksturowanie przeprowadza się dwojako: automatycznie lub ręcznie. Druga metoda nie wymaga komentarza, dlatego skupimy się przez chwilę na teksturowaniu automatycznym. Kolorystyka podłoża w rzeczywistości bardzo zależy od wysokości terenu. Najwyższe obszary pokrywają zwykle białe połacie śniegu, poniżej mamy szare tereny skaliste, stopniowo przechodzące w łąki i lasy porastające niziny. Oprogramowanie generujące krajobrazy odwzorowuje ten mechanizm: grafik ustala przedziały wysokości oraz odpowiadające im kolory. Na tym teksturowanie się nie kończy, gdyż w kolejnych przejściach nanoszone są bardziej szczegółowe modyfikacje. Przejścia te są zwykle specyficzne dla wybranych zakresów wysokości. Inna funkcja nanosi szczegóły koloru w obszarach odpowiadających terenom skalistym, a inna tam, gdzie mamy do czynienia z terenem porośniętym roślinnością. W przypadku niektórych typów terenu mogą być niezbędne dodatkowe etapy, związane z rozmieszczeniem odpowiednio przygotowanych obiektów 3D na wygenerowanym podłożu. Obiekty takie stosuje się na przykład do symulowania kamieni porozrzucanych na skalistym podłożu. Inną metodą jest zastępowanie obiektów 3D dwuwymiarowymi teksturami. Niekiedy - w wypadku bardziej skomplikowanych zastosowań - w celu zachowania maksymalnego realizmu na obiekt podłoża nakłada się zdjęcie satelitarne.

Roślinność

Jednym z bardziej charakterystycznych elementów krajobrazu jest jego szata roślinna. Złożoność kształtów geometrycznych roślin oraz ogromna liczba ich egzemplarzy powoduje, że próby komputerowego odwzorowania flory stanowią poważne wyzwanie, głównie z uwagi na wciąż niewystarczającą moc obliczeniową współczesnych komputerów osobistych. Elementami krytycznymi są również rozmiary pamięci oraz pojemność twardych dysków. Skrajnie złożone sceny 3D z bujną szatą roślinną mogą mieć rozmiary rzędu nawet kilku gigabajtów. Warto w tym miejscu wspomnieć, że spore zasługi w komputerowym odtwarzaniu kształtów roślin oraz modelowaniu ich rozwoju ma Polak, prof. Przemysław Prusinkiewicz, który za swe osiągnięcia otrzymał m.in. prestiżową nagrodę Computer Graphics Achievement Award podczas konferencji SIGGRAPH w 1997 roku.