Sieciowy listonosz

Serwer pocztowy, skonfigurowany pod kątem specyficznych wymagań użytkowników, można zainstalować nawet w niewielkiej sieci lokalnej. Po dodaniu usługi WebMail, która pozwoli na odczytywanie wiadomości w oknie przeglądarki internetowej, może być w pełni wartościowy i wyeliminować konieczność korzystania z darmowych kont - a często także ich płatnych odpowiedników.

Serwer pocztowy, skonfigurowany pod kątem specyficznych wymagań użytkowników, można zainstalować nawet w niewielkiej sieci lokalnej. Po dodaniu usługi WebMail, która pozwoli na odczytywanie wiadomości w oknie przeglądarki internetowej, może być w pełni wartościowy i wyeliminować konieczność korzystania z darmowych kont - a często także ich płatnych odpowiedników.

Planując utworzenie serwera dla wąskiej grupy użytkowników, można skorzystać z bezpłatnego oprogramowania. Oczywiście, można także dokonać dużego "skoku w przód", wykorzystując potężne i rozbudowane komercyjne oprogramowanie, które oferuje o wiele więcej funkcji. Trzecim wyjściem jest wybranie bezpłatnej wersji komercyjnego oprogramowania i w razie konieczności, bez zbędnych problemów i wydatków, przejście na jego komercyjną wersję, udostępniającą szersze możliwości.

Zobacz również:

Tymczasem w najtrudniejszej fazie, którą z reguły jest planowanie i podejmowanie decyzji, proponujemy zapoznać się z przygotowanym przez nas omówieniem głównych cech i typowych problemów, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas konfiguracji serwera pocztowego. Ponadto opublikowane poniżej zestawienie oprogramowania serwerów pocztowych pozwala łatwo porównać możliwości poszczególnych programów i wybrać te, które oferują odpowiednie funkcje.

Tworzenie domeny głównej i konta administracyjnego

Zarządzanie serwerem pocztowym poprzez konsolę MMC.Kliknij, aby powiększyćZarządzanie serwerem pocztowym poprzez konsolę MMC.Jednym z najważniejszych etapów instalacji lub wstępnej konfiguracji serwera jest określenie domeny głównej, którą konfigurowany serwer będzie obsługiwał. W większości testowanego przez nas oprogramowania konfiguracja ogranicza się do kilku, najwyżej kilkunastu czynności. Wszystko odbywa się w trybie graficznym i można skorzystać z szybkiego podglądu wprowadzanych danych oraz - co najważniejsze - nie trzeba uczyć się na pamięć nowych poleceń. W takim wypadku skonfigurowanie serwera nie powinno nawet początkującemu administratorowi zająć więcej niż 15 minut.

Większość opisywanych tu serwerów umożliwia konfigurację oraz późniejsze zarządzania serwerem z poziomu znanej chyba wszystkim administratorom konsoli MMC. Skorzystanie z niej pozwala skrócić czas obsługi i obserwować pracę serwera bez uruchamiania innych aplikacji. Taką właśnie możliwość oferuje MailEnable - jeden z najlepszych programów pocztowych, na podstawie którego omawiamy przykładową konfigurację serwera pocztowego.

MailEnable w połączeniu z MMC oferuje wygodny w użyciu interfejs, za pomocą którego łatwo dokonasz korekt, jeśli podczas pierwotnej konfiguracji popełnisz błąd.

W MailEnable podstawową konfigurację ustawień serwera przeprowadza się już podczas instalacji.Kliknij, aby powiększyćW MailEnable podstawową konfigurację ustawień serwera przeprowadza się już podczas instalacji.Pierwszą czynnością będzie kliknięcie opcji Messaging Manager | Post Office, a następnie wybranie tego Post Office, którego mają dotyczyć zmiany lub nowe ustawienia. Kolejnym etapem jest przejście do właściwości utworzonej domeny pocztowej - w tym miejscu można skonfigurować nazwę domeny oraz wybrać konta, które będą używane jako abuse i postmaster. Oczywiście, dla posmastera można wybrać konto utworzone podczas instalacji, natomiast dla aliasu abuse warto dodać osobne, żeby przeznaczone dla niego wiadomości nie były przesyłane na główne konto administratora. W tym celu należy wyświetlić katalog Mailboxes i wybrać opcje tworzenia nowej skrzynki pocztowej: podać nazwę użytkownika, hasło (które można także losowo wygenerować na wyświetlonej karcie) i typ konta. Ponadto warto ustalić limit objętości skrzynki pocztowej, żeby w razie próby zatkania jej spamem nie zajmowała zbyt wiele miejsca.

Następnie przejdź do właściwości serwera SMTP, wybierając kolejno karty Servers | Localhost |Con-nectors | SMTP i wprowadź właściwe dane w polach Local Domain Name oraz DNS Adress. Warto także skonfigurować opcję Bad Mail Sender Add, dzięki której wszystkie błędnie zaadresowane wiadomości będą przesyłane na wybrane przez administratora konto pocztowe. Jeśli zaznaczysz opcję Also listen on alternate port, wiadomości będą przyjmowane nawet wtedy, gdy wystąpią problemy z portem 25 TCP (domyślnie wykorzystywanym przez SMTP).

Obsługa wielu domen

W jednym Post Office można skonfigurować praktycznie dowolną liczbę domen.Kliknij, aby powiększyćW jednym Post Office można skonfigurować praktycznie dowolną liczbę domen.Jeśli serwer oferuje możliwość obsługi więcej niż jednej domeny, warto z niej skorzystać. Pozwoli to na utrzymywanie odpowiedniego zestawu kont pocztowych dla dowolnej podgrupy użytkowników sieci lokalnej. W MailEnable tworzymy w tym celu nowy Post Offices, używając prostego kreatora w Messaging Manager. Na początku wystarczy podać jego nazwę i ustawić hasło do konta postmaster. Potem zostaje tylko konfiguracja nowej domeny za pomocą kreatora Create Domain oraz utworzenie i skonfigurowanie odpowiedniej liczby kont pocztowych dla przyszłych użytkowników.

Jednym z poważniejszych problemów podczas konfiguracji serwera jest domyślnie wyłączona lub błędna obsługa przesyłania poczty pomiędzy wieloma domenami, obsługiwanymi przez ten sam serwer. Chociaż rzadko się to zdarza, przed udostępnieniem jego usług warto dokładnie sprawdzić konfigurację serwera, przesyłając wiadomości z jednej domeny do drugiej (chodzi o domeny obsługiwane przez ten sam serwer). Jeśli wiadomość dotrze do adresata, to wszystko jest w porządku, jeśli nie - konieczna będzie rekonfiguracja wadliwie działającej usługi.

Konta użytkowników

Rozbudowane możliwości konfiguracji serwera SMTP, oferowane przez MailEnable.Kliknij, aby powiększyćRozbudowane możliwości konfiguracji serwera SMTP, oferowane przez MailEnable.Kolejną ważną dla administratora kwestią jest szybkie tworzenie kont użytkowników i możliwość przypisywania ich do wybranych domen poprzez umieszczenie ich w utworzonych w tym celu grupach użytkowników. Dzięki takiemu rozwiązaniu administrator może wykorzystywać jedno konto użytkownika dla różnych adresów. Rozwiązanie to jest także bardzo wygodne dla użytkownika, który nie musi zapamiętywać kilku, a czasem nawet kilkunastu haseł do swoich kont pocztowych - wystarczy mu jedno główne. Obecne stosowane w części serwerów pocztowych rozwiązania dają wprost nieograniczone możliwości, np. odbierania wiadomości z kont pocztowych umieszczonych na innych serwerach, filtrowania ich i jeśli to konieczne, przesyłania dalej, pod wskazany adres.

Również MailEnable oferuje wspomniane powyżej możliwości. Na przykład jedno konto pocztowe znajdujące się na tym serwerze może być bez problemu skonfigurowane dla wielu domen, jeśli tylko znajdują się w jednym Post Office.

Konfigurowanie pojemności konta i innych związanych z nim ustawień jest proste i intuicyjne.Kliknij, aby powiększyćKonfigurowanie pojemności konta i innych związanych z nim ustawień jest proste i intuicyjne.Nawet jeśli administrator doda kolejną domenę i chce przyłączyć do niej korzystających już z serwera użytkowników, nie ma z tym najmniejszego problemu.

Po dodaniu domeny do Post Office dotychczasowym użytkownikom zostaną w niej automatycznie przypisane aliasy, a poczta będzie przekazywana na dotychczasowe konto.

Ponadto w razie potrzeby za pomocą opcji konfiguracyjnych tego serwera można przydzielać użytkowników do odpowiednich grup. To się bardzo przydaje, gdy często trzeba eksportować listę użytkowników lub dołączać konta użytkowników do nowej domeny, utworzonej w innym Post Office niż dotychczasowy. Ponadto umożliwia to szybkie rozprowadzanie wiadomości do wszystkich użytkowników domeny za pomocą jednego konta pocztowego.

W tym celu po utworzeniu grupy wybierz ją, a następnie przejdź do opcji Group Member i podaj jej adres. W ten sposób tworzysz coś w rodzaju prostej listy dystrybucyjnej. Samo tworzenie grupy jest bardzo proste, wystarczy przejść do katalogu Groups i wybrać opcję Nowy, a następnie dodać odpowiedniego użytkownika, podając jego nazwę w formacie nazwa_ użytkownika@nazwa_post_ office.

Preferencje użytkownika

Administratorzy, którzy codziennie muszą dodawać nowych użytkowników, korzystają ze specjalnych makr automatyzujących cały proces. Pozwala to, przynajmniej teoretycznie, wyeliminować błędy spowodowane pośpiechem. Oczywiście, na takie udogodnienie zwrócą uwagę osoby zarządzające większymi środowiskami sieciowymi, w mniejszych często okazuje się ono zbyteczne, ponadto osobie bez doświadczenia często o wiele więcej czasu zabiera przygotowanie samego makropolecenia niż dodanie nawet kilkunastu użytkowników.

Kolejną ważną opcją, dostępną w prawie każdym serwerze pocztowym, jest możliwość przypisywania odpowiednich preferencji użytkownikom. Dla każdego można określić limit miejsca na gromadzenie poczty na serwerze, a także maksymalnego rozmiaru przesyłki. Obecnie wynosi on standardowo około 4 MB, ale oczywiście może to być np. 25 MB czy nawet cała pojemność konta. W końcu im większy maksymalny rozmiar wiadomości, tym miej kłopotów z dzieleniem plików i pracy nad ich ponownym łączeniem.

W MailEnable ustawienie takich opcji nie jest trudne - pojemność można ograniczyć albo we właściwościach skrzynki (katalogu Mailboxes danego Post Office), albo globalnie (wówczas każde konto pocztowe będzie miało określoną pojemność, chyba że w konkretnym przypadku administrator wprowadzi indywidualne wartości). Konfigurację globalną przeprowadza się we właściwościach Messaging Managera.