Wizualny OpenGL (II)

W poprzednim warsztacie OpenGL podaliśmy przykład najprostszej aplikacji wykorzystującej tę bibliotekę. Nasz program wyświetlał dwie proste figury geometryczne. Obecnie zajmiemy się tworzeniem bardziej skomplikowanej sceny 3D z użyciem tekstur i wprowadzimy elementy interakcji z użytkownikiem.

W poprzednim warsztacie OpenGL podaliśmy przykład najprostszej aplikacji wykorzystującej tę bibliotekę. Nasz program wyświetlał dwie proste figury geometryczne. Obecnie zajmiemy się tworzeniem bardziej skomplikowanej sceny 3D z użyciem tekstur i wprowadzimy elementy interakcji z użytkownikiem.

Interakcja polega na możliwości poruszania się po scenie i oglądania jej z różnych punktów widzenia, a sterowanie odbywa się za pomocą klawiszy strzałek i myszy.

Zobacz również:

Prosta obsługa klawiatury i myszy

Jeśli chcemy narysować bardziej skomplikowanej sceny, nasza aplikacja potrzebuje przynajmniej podstawowej obsługi klawiatury i myszy, za pomocą których będziemy się poruszać po wygenerowanej scenie. W programie wykorzystamy wyłącznie klawisze [W] i [S] oraz mysz. Poruszanie się po scenie 3D wzorujemy na grach FPP: myszą obracamy kamerę, a klawiszami poruszamy kamerę do przodu [W] i do tyłu [S].

Obsługa klawiatury i myszy wymaga dodania do aplikacji sześciu zmiennych globalnych: PozycjaX, PozycjaY, PozycjaZ, opisujących położenie kamery, oraz zmiennych pomocniczych CelX, CelY, CelZ, określających, na który punkt sceny kamera "patrzy". Znając wartości PozycjaX, PozycjaY, PozycjaZ, CelX, CelY, CelZ, można łatwo ustawić kamerę - wystarczy pojedyncze wywołanie funkcji:

gluLookAt(PozycjaX, PozycjaY, PozycjaZ, CelX, CelY, CelZ, 0, 1, 0);

Cały problem polega na uaktualnianiu wymienionych parametrów kamery na podstawie ruchu myszy i stanu klawiszy naciskanych przez użytkownika. Jak to zrobić? Posłużymy się dodatkowymi zmiennymi ObrotX i ObrotY, przechowującymi kąty obrotu kamery odpowiednio wokół osi X i Y.

Zmienna prędkość kamery określa natomiast ruch kamery (-1 - ruch do tyłu, 1 - ruch do przodu, 0 - zatrzymanie).

void UstawKamere()

{

double cosx, siny, sinx;

float CelX, CelY, CelZ;

// wartości funkcji trygonometrycznych

// obliczamy tylko raz dla oszczędności

siny = sin(ObrotY);

cosx = cos(ObrotX);

sinx = sin(ObrotX);

// nowa pozycja kamery

PozycjaX += cosx*PredkoscKamery;

PozycjaY += siny*PredkoscKamery;

PozycjaZ += sinx*PredkoscKamery;

// punkt wycelowania kamery powinien

// znajdować się gdzieś "przed jej nosem"

CelX = PozycjaX+cosx;

CelY = PozycjaY+siny;

CelZ = PozycjaZ+sinx;

gluLookAt(PozycjaX, PozycjaY, PozycjaZ

CelX, CelY, CelZ, 0, 1, 0);

}

Uwaga: obsługa ruchu kamery za pomocą klawiatury i myszy nie oznacza, że program będzie zachowywał się jak prawdziwa gra. Nie uwzględniliśmy detekcji kolizji - poruszając się po scenie, możemy swobodnie przechodzić przez powierzchnię terenu. Detekcja kolizji to jednak zadanie nieco bardziej skomplikowane, o którym napiszemy w jednym z przyszłych warsztatów.

Inicjalizacja sceny

Aby scena 3D została narysowana dostatecznie realistycznie, należy odpowiednio ustawić parametry cieniowania i świateł. W tym warsztacie posłużymy się jednak pewnym wybiegiem, który pozwoli uniknąć korzystania ze świateł, obliczania wektorów normalnych do wielokątów tworzących obiekty sceny itd. W funkcji inicjalizującej scenę wystarczy umieścić wywołanie funkcji glShadeModel(GL_SMOOTH), która włącza gładkie cieniowanie wielokątów. W funkcji InicjujScene() znajdzie się finalnie więcej instrukcji, ale o tym powiemy w dalszej części, poświęconej teksturowaniu.

Wczytywanie sceny z pliku - mapa wysokości

Przykładowa mapa wysokości, która posłuży do wygenerowania realistycznego modelu terenu.Kliknij, aby powiększyćPrzykładowa mapa wysokości, która posłuży do wygenerowania realistycznego modelu terenu.Przygotowanie efektownej sceny 3D to zadanie samo w sobie. Najczęściej projekt sceny przygotowywany jest w zewnętrznym programie do tworzenia grafiki 3D, np. 3DS Max, a następnie wczytywany przez właściwą aplikację. W naszym przykładzie zastosujemy nieco inne rozwiązanie: wykorzystamy tzw. mapę wysokości, na podstawie której wygenerowany zostanie realistycznie wyglądający teren.

Mapę wysokości można przygotować jako zwykły plik graficzny w formacie BMP, zapisany w formacie 24-bitowym. Każdy piksel takiego obrazka odpowiada pewnemu fragmentowi terenu, przy czym im piksel jaśniejszy, tym wyżej położona jest dana część obszaru. Pod uwagę brać będziemy wyłącznie czerwoną składową każdego piksela, a samą bitmapę, dla ustalenia uwagi, przygotujemy w odcieniach szarości. W bardziej rozbudowanych programach 3D można wykorzystać wszystkie składowe piksela - zielone będą np. określać rodzaj roślinności, a niebieskie - gęstość jej rozmieszczenia.

Wygenerowanie modelu obszaru w OpenGL nie jest trudne pod warunkiem, że odczytamy wysokości kolejnych punktów zakodowane w bitmapie. Zawartość plików graficznych w formacie BMP można odczytać dość łatwo, ale dokładne wyjaśnienie kolejnych sekcji takich plików trwałoby dość długo i było raczej nudne. W naszym warsztacie po prostu skorzystamy z funkcji WczytajBitmape(), która wykona całą nudną pracę. Tablicę pikseli, utworzoną na podstawie bitmapy, zamieniamy na mapę terenu, przechowywaną w tablicy double teren[ROZMIAR_X][ROZMIAR_Y]. Element [i][j] o wartości x tej tablicy oznacza punkt [i,j] o wysokości x.

for(int i=0; i<ROZMIAR_X; i++)

for(int j=0; j<ROZMIAR_Y; j++)

{

teren[i][j] = mapa[(i*ROZMIAR_X+j)*3];

}

W każdym kroku iteracji dla punktu (i,j) rysowane są dwa trójkąty.Kliknij, aby powiększyćW każdym kroku iteracji dla punktu (i,j) rysowane są dwa trójkąty.Teraz można już przystąpić do rysowania sceny za pomocą funkcji RysujScene(). Do rysowania terenu użyjemy prostego bloku glBegin(GL_TRIANGLES) / glEnd(). Wewnątrz takiej klamry umieszczamy dwie zagnieżdżone pętle, za pomocą których przeglądać będziemy wszystkie punkty terenu, dla każdego rysując dwa trójkąty.

Dodatkowo ustawiamy kolor każdego wierzchołka za pomocą funkcji glColor3f(). Jej dwa pierwsze argumenty są identyczne - to wysokość punktu przeskalowana do przedziału [0,1]. Trzeci argument ustawiamy na zero, w sumie otrzymując przyjemne zielonkawe odcienie.

int RysujScene()

{

glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

glLoadIdentity();

// ustawienie kamery

UstawKamere();