Czarno biało

W numerze 88 DIGITA opisywaliśmy filtry konwertujące wielobarwny obraz do monochromatycznego. Temat ten wywołał zainteresowanie, o czym świadczyła korespondecja od Czytelników. Postanowiliśmy zatem kontynuować ten temat i pokażemy sposoby zaawansowanych technik konwersji z użyciem narzędzi Photoshopa.

W numerze 88 DIGITA opisywaliśmy filtry konwertujące wielobarwny obraz do monochromatycznego. Temat ten wywołał zainteresowanie, o czym świadczyła korespondecja od Czytelników. Postanowiliśmy zatem kontynuować ten temat i pokażemy sposoby zaawansowanych technik konwersji z użyciem narzędzi Photoshopa.

Zasadniczymi problemami towarzyszącymi zamianie koloru na walor jest utrata dominant barwnych obrazu oraz spadek kontrastu. Intensywne plamy koloru mające się wyróżniać z pośród innych po standardowej przeróbce funkcją desaturate lub convert to grayscale nabierają niespodziewanie umiejętności mimikry i wtapiają się w tło. Walorowo zaś obraz staje się poprawnie nijaki i zamiast dramatycznych kontrastów lub wysmakowanych szarości może konkurować co najwyżej z tapetą.

Zobacz również:

Wady te można w prosty sposób zniwelować używając Photoshopa. Dla poprawy kontrastu proponujemy przekształcenie obrazu z użyciem kanału jasności w trybie Lab, zaś dla konwersji uwzględniającej dominanty barwne wykorzystując polecenie Calculations.

Kliknij, aby powiększyćKliknij, aby powiększyć
Konwersja polega na wykorzystaniu kanału jasności zdjęcia. Zawiera on wyłącznie informacje o rozpiętości walorowej pliku. Metoda doskonale sprawdza się w zdjęciach, które nie mają dominant barwnych. Zachowana zostaje informacja o detalach obrazu - zarówno w swiatłach i cieniach.

Kliknij, aby powiększyćKonwersja nie powoduje widocznych zmian w obrazie. W palecie Channels (kanały) pojawią się kanały: lightness oraz kanały a i b zawierające informacje o kolorze.

Po uaktywnieniu kanału Lightness obraz stanie się monochromatyczny. Z menu Image wybierz polecenie Grayscale

Zawiera on wyłącznie informacje o rozpiętości walorowej pliku. Metoda doskonale sprawdza się w zdjęciach, które nie mają dominant barwnych. Zachowana zostaje informacja o detalach obrazu - zarówno w swiatłach i cieniach.

Dokonaj konwersji pliku z trybu RGB na Lab.

Konwersja nie powoduje widocznych zmian w obrazie. W palecie Channels (kanały) pojawią się kanały: lightness oraz kanały a i b zawierające informacje o kolorze.

1Kliknij, aby powiększyć12Kliknij, aby powiększyć2
Po uaktywnieniu kanału Lightness obraz stanie się monochromatyczny. Z menu Image wybierz polecenie Grayscale.

3, 4Kliknij, aby powiększyć3, 45Kliknij, aby powiększyć5
Po wybraniu polecenia Grayscale usunięte zostały pozostałe kanały. Tak uzyskany obraz w większości wypadków jest za jasny.

Utwórz nową warstwę. Nadaj jej tryb mieszania Multiply (zwielokrotnienie). Zauważysz, że obraz stał się zdecydowanie za ciemny. Posługują się suwakiem nadaj warstwie odpowiednią wartość opacity. Dla naszego zdjęcia jest to wartość 13%.

6Kliknij, aby powiększyć67Kliknij, aby powiększyć7
Przed spłaszczeniem warstw warto jest przyjrzeć się efektom. Photoshop CS pozwala zachować plik w formacie Tiff z warstwami. W każdej chwili będzie można dokonać korekty rozjaśniając lub przyciemniając warstwę. Jeżeli uznasz, że efekt konwersji jest zadawalający - spłaszcz warstwy. Efekt naszej pracy widnieje obok na stronie opatrzony znaczkiem OK.

Tryb Lab można również wykorzystać do wyostrzania zdjęć. Wybierając kanał Lightness i używając filtru Unsharp Mask, osiągniemy dużo lepszy efekt niż filtrując RGB-a. Ostre krawędzie na styku płaszczyzn koloru pozbawione będą charakterystycznych barwnych artefaktów.