Prawo nowych technologii w orzecznictwie polskich sądów

W ostatnim czasie ukazało się kilka ciekawych wyroków polskich s ądów, dotyczących Internetu. Warto zapoznać się z poglądami w nich wyrażanymi. Ze względu na bardzo szybki rozwój handlu elektronicznego można spodziewać się, że orzecznictwo to będzie coraz bogatsze.

W ostatnim czasie ukazało się kilka ciekawych wyroków polskich s ądów, dotyczących Internetu. Warto zapoznać się z poglądami w nich wyrażanymi. Ze względu na bardzo szybki rozwój handlu elektronicznego można spodziewać się, że orzecznictwo to będzie coraz bogatsze.

Internet a prawo autorskie

W dniu 15.10.2004 r. Sąd Najwyższy wydał orzeczenie w tzw. sprawie Malawi. Rzecz dotyczyła witryny internetowej, założonej przez kilku miłośników akwarystyki. Publikowane były na niej teksty ich autorstwa. Po dłuższym okresie współpracy Marzenna K., która publikowała teksty na tejże witrynie, założyła własną stronę o zbliżonej tematyce i zażądała wycofania ze „starej" witryny jej artykułów oraz zamieszczenia przeprosin za naruszenie praw autorskich. Sąd I instancji uwzględnił te żądania. Sąd II instancji podzielił to stanowisko, modyfikując jedynie nieznacznie treść przeprosin.

Zobacz również:

Sąd Najwyższy ustalił, że Marzenna K. zawarła ustnie z dysponentem „starej" witryny umowę licencyjną uprawniającą go do korzystania z praw autorskich do jej artykułów, polegającego na umieszczaniu ich na tej witrynie. Była to umowa na czas nieoznaczony. Taką umowę zaś, jeśli nie ustalono w niej czego innego, twórca może stosownie do art. 68 ust. 1 pr. aut. wypowiedzieć na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. SN przyjął, że na pewno taki skutek miało pisemne wypowiedzenie sporządzone w 2001 r. przez pełnomocnika Marzenny K. Jako podstawę rozstrzygnięcia sąd wskazał też art. 56 pr. aut., głoszący, że twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć ze względu na swoje istotne interesy twórcze.

Sąd Najwyższy uznał, że zamieszczanie w witrynie internetowej, także non profit, tekstów autora bez jego zgody narusza prawa autorskie. Tym bardziej dotyczy to zamieszczania ich przez dysponenta strony po wypowiedzeniu mu umowy o korzystanie z praw autorskich (licencji).

Bezprawna windykacja

Wyrokiem z dnia 12.10.2004 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że nie można dokonywać cesji wierzytelności osoby fizycznej (konsumenta) bez jej zgody. Wyrok ten ma istotne znaczenie dla abonentów TP.SA, którzy padli ofiarą dialera. Wynika z niego, że zewnętrzne firmy windykacyjne, z których usług korzysta Telekomunikacja Polska, w ogóle przetwarzać danych osobowych abonentów, a więc o zaległościach, ostrzegać o wyłączeniu telefonu czy występować przeciwko nim do sądu. Tymczasem na ulotce dołączonej do fakturTelekomunikacji Polskiej można znaleźć informację, że jeśli dwukrotne przypomnienie o zaległości oraz ostrzeżenie o jednostronnym wyłączeniu telefonu nie odnosi skutku, TP po 45 dniach może pozbawić nas możliwości dzwonienia. Na tym etapie TP korzysta z usług wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej, która kontaktuje się z dłużnikiem telefonicznie, później zaś pisemnie skłania go do uregulowania należności. W świetle wspomnianego wyroku NSA działanie firm windykacyjnych, z których usług korzysta Tepsa, jest bezprawne.

Należy jednak zauważyć, że sprawa nie jest jednak jednoznaczna, ponieważ w zbliżonym stanie faktycznym były również wydawane orzeczenia o odmiennej treści.

Spam

Coraz powszechniejsze w Polsce są rozprawy przeciwko spamerom. Osoby pokrzywdzone otrzymywaniem spamu decydują się wreszcie na wystąpienie na drogę sądową. I tak w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej, VII Wydział Grodzki, odbyła się rozprawa przeciwko Annie K., obwinionej o wykroczenie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Z kolei w Rzeszowie na serwer firmy będącej autoryzowanym przedstawicielem jednej z największych firm telekomunikacyjnych przyszła duża ilość poczty adresowanej do około 100 użytkowników serwera. Przesyłki miały średnio 7 MB - zawierały różnego rodzaju treści, grafikę itp. Spam został wysłany w godzinach nocnych. Problem okazał się dość poważny, gdyż dużo osób zaczęło pobierać nagle ogromne maile. Usuwanie skutków awarii potrwało całą noc. Rezultat? Sąd Rejonowy w Rzeszowie X Wydział Grodzki wymierzył spamerowi grzywnę w wysokości ponad 3000 złotych oraz zobowiązał go do pokrycia kosztów usunięcia awarii wywołanej spamem.

Uzależnienie od Internetu

Jak się okazuje, korzystanie z Internetu może mieć swoje ciemne strony. Sprawa dotyczy 33-letniej mieszkanki Krakowa, której sąd rodzinny ograniczył prawa rodzicielskie i z powodu uzależnienia od komputera czwórkę jej dzieci skierował do placówki opiekuńczej. Informację o uzależnieniu matki od komputera przekazał sądowi kurator, interesujący się rodziną z powodu wcześniejszego ograniczenia praw rodzicielskich matce. Zaniepokoił go fakt, że matka, która utrzymywała się z alimentów i pomocy społecznej, nie płaciła rachunków, a jedynie abonament internetowy i nie interesowała się dziećmi. W mieszkaniu panował nieporządek, zasłony ciągle były zaciągnięte, a w półmroku połyskiwał tylko ekran komputera.

Kobieta tłumaczyła, że po rozstaniu z partnerem wpadła w depresję, z której pomagali jej wyjść internetowi znajomi...