Peer-2-Lex

W sieci można znaleźć wszystko - muzykę, filmy, gry i inne programy komputerowe. Po co kupować płytę z muzyką za 60 zł czy grę za dwie stówy, skoro wystarczy odpalić program P2P i pożądana przez nas rzecz ląduje na twardym dysku. I najważniejsze, że za darmo. Niestety, nie jest tak pięknie, jakby mogło się wydawać.

W sieci można znaleźć wszystko - muzykę, filmy, gry i inne programy komputerowe. Po co kupować płytę z muzyką za 60 zł czy grę za dwie stówy, skoro wystarczy odpalić program P2P i pożądana przez nas rzecz ląduje na twardym dysku. I najważniejsze, że za darmo. Niestety, nie jest tak pięknie, jakby mogło się wydawać.

Któregoś dnia mogą do drzwi zapukać panowie w niebieskich mundurach z nakazem od prokuratora. A wtedy konfiskata komputera i płyt to najmniej przykra rzecz, która może się przytrafić. Co więc da się ściągać, aby nie podpaść wymiarowi sprawiedliwości?

Zobacz również:

Szczęśliwie możliwości legalnego uzupełnienia kolekcji MP3 czy filmów, przewidziane przez polskie prawo, są dość szerokie. Trzeba tylko uważnie przeczytać odpowiednie przepisy.

Interpretacyjny chaos

Największy problem jest ze ściąganiem wszelkiego typu programów komputerowych. Bez obawy możemy oczywiście w ten sposób uzyskiwać oprogramowanie typu open source, freeware, shareware. Dotyczy to również wersji demonstracyjnych programów komercyjnych. Gorzej już z pełnymi wersjami. Zgodnie z Kodeksem Karnym uzyskanie w dowolny sposób (czyli także za pomocą programów P2P) programu komputerowego bez zgody autora grozi karą wiezienia w wymiarze od trzech miesięcy do nawet pięciu lat! Jeżeli ściągnięty program jest znacznej wartości rynkowej (a licencje na niektóre programy graficzne potrafią kosztować trzydzieści tysięcy i więcej), to można zostać skazanym nawet na dziesięć lat!

Czy da się więc pobierać oprogramowanie bez ryzyka długotrwałej odsiadki? Odpowiedź brzmi - to zależy.

Przestępstwo popełnia bowiem tylko ten, kto robi to "w celu uzyskania korzyści majątkowej". Na pewno więc nielegalne jest ściąganie w celu wypalania na płyty i dalszej sprzedaży np. na giełdzie komputerowej. Tak samo sąd potraktuje osoby używające "piratów" do pracy zarobkowej. Teoretycznie więc wszystko powinno wyglądać inaczej, jeżeli wykorzystujemy to co ściągnęliśmy wyłącznie do takiego użytku, z którego nie otrzymujemy żadnej korzyści majątkowej. Można twierdzić, że nie popełniamy wtedy żadnego przestępstwa. Ta kwestia jest jednakże dyskusyjna. Pojawiają się dość często głosy, że korzyść majątkową mamy zawsze, bo nie płacimy za otrzymany towar. Niestety, dopóki nie pojawią się pierwsze wyroki w takich sprawach, nie będziemy mogli być pewni, które stanowisko jest słuszne. Pewnym jest natomiast, że nie popełnia przestępstwa osoba, która nie skończyła jeszcze siedemnastego roku życia. Zachowanie takiej osoby można oczywiście uznawać za moralnie naganne, ale pozostaje bezkarne.

Uważaj, co ściągasz

Takiej ochrony jak programy komputerowe nie mają żadne inne rzeczy, które można znaleźć w Internecie. Do filmów, muzyki czy obrazków zasady z Kodeksu Karnego nie mają w ogóle zastosowania. Tego typu pliki chronione są wyłącznie prawami autorskimi. Konsekwencje są proste. Jeżeli zrobisz coś nie tak jak trzeba, to raczej cię nie zamkną w więzieniu (chyba że prowadziłeś działalność zakrojoną na bardzo szeroką skalę), ale każą ci płacić. Dużo. Są jednak pewne sposoby, by uniknąć przykrych sytuacji.

Po pierwsze - utwory są chronione przez siedemdziesiąt lat po śmierci ich autora. Filmy, muzyka i teksty literackie, których twórca nie żyje już od dłuższego czasu, są więc całkowicie dostępne. Tu jest jednak mała pułapka. Jeżeli chciałbyś np. ściągnąć sobie piątą symfonię Beethovena w wykonaniu Londyńskiej Orkiestry Symfonicznej, to musisz poczekać 50 lat od momentu, w którym nastąpiło nagranie.

Po drugie - całkowicie legalne jest wymienianie się między osobami pozostającymi ze sobą w stosunkach rodzinnych, a także towarzyskich. Co to oznacza? Ni mniej, ni więcej tylko tyle, że tym co masz możesz bez żadnej obawy dzielić się z kolegą czy koleżanką. Pojawia się jednak pytanie: Gdzie leży granica "stosunków towarzyskich"? Czy są to tylko ludzie, z którymi widujesz się codziennie w szkole lub w pracy? Czy może są to też ludzie, których nigdy w życiu na oczy nie widziałeś, ale codziennie z nimi rozmawiasz na czacie? Moim zdaniem, należy tu przyjąć możliwie szeroką definicję.

Rozwój technologii komunikacyjnej całkowicie zrewolucjonizował pojęcie kontaktów towarzyskich. Mamy w tej chwili do czynienia nawet z takimi przypadkami, gdzie osoby utrzymywały kontakt wyłącznie internetowy, a po raz pierwszy zobaczyły się na własnym ślubie. Nie można przecież twierdzić, że wcześniej nie utrzymywali żadnych stosunków towarzyskich. To byłby absurd. Tym niemniej gdzieś musi być granica. Dopóki jednak sądy nie wydadzą pierwszych wyroków na ten temat (a nie zapowiada się, aby to miało szybko nastąpić), dopóty możemy tylko snuć domysły. Większość znawców tematu uważa, że stałe stosunki można utrzymywać maksymalnie z grupą stuosobową. Ten pogląd nie znajduje jednak w tej chwili uzasadnienia. W tzw. świecie rzeczywistym zwykle trudno jest mieć większą ilość stałych znajomych, ale wystarczy udzielać się na paru grupach dyskusyjnych i liczbę tę przekraczamy bez większego problemu.

Po trzecie - na gruncie obecnie obowiązującego prawa nie ma zgody w kwestii, czy ściąganie muzyki i filmów na własny użytek jest legalne czy nie. Póki co nasze ustawodawstwo jest bardzo nieprecyzyjne i dopuszcza dwie możliwe interpretacje. Pierwsza głosi, że zarówno udostępnianie, jak i ściąganie utworów jest zabronione. Według drugiej jednak ustawa zakazuje wyłącznie udostępniania. Ściąganie więc jest dozwolone. Ponownie nie wiemy, którą koncepcję sądy będą stosować, ale ogólna reguła głosząca, że nie wolno interpretować przepisów karnych na niekorzyść oskarżonego, daje pewną nadzieję.

Po czwarte - możesz pobierać utwory, których autorzy do tego dopuścili. Jeżeli twórca sam rozpowszechnił w sieci swoje dzieła, to nikt do ściągających nie może mieć pretensji.

Czytaj licencję

Kolejnym punktem do rozważenia, a dotyczącym zarówno programów, jak i innych utworów, jest kwestia kopii zapasowych. Szczęśliwie tu sprawa jest prosta. Jeżeli kupiliśmy oryginał i umowa licencyjna zezwala na zrobienie kopii zapasowej, to w celu jej zrobienia możemy ściągnąć dany program lub utwór z sieci. Uwaga! Przed przystąpieniem do działania należy zawsze sprawdzić warunki licencji. Nie każda firma zezwala na podejmowanie takich kroków z jej produktami. Szczególnie ostrożnie należy podchodzić do oprogramowania.

Co na to Unia?

Od maja zeszłego roku jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. W związku z tym prawo unijne ma też zastosowanie w Polsce, a nawet jest wobec krajowego ustawodawstwa nadrzędne. Jak dotąd dla użytkowników programów P2P nic z tego nie wynikało. To jednak zaczyna się zmieniać.

W marcu br. Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy o ochronie praw autorskich. Muszą one być jeszcze przyjęte przez Komisję Europejską, a jeżeli to nastąpi, wtedy kraje członkowskie będą miały jeszcze dwa lata na wcielenie ich do własnego systemu prawnego.

Dyrektywa ta przewiduje jedną ważną rzecz dla wszystkich korzystających z Kazy, eMule'a, DC++ czy podobnych programów. Karane mają być tylko takie naruszenia praw autorskich, które dokonywane są w celach komercyjnych. Sankcje nie będą więc obejmować tych, którzy ściągają pliki tylko na własny użytek.

Trzeba sobie jednak uświadomić, że miną przynajmniej dwa lata zanim to prawo będzie u nas obowiązywać. Dodatkowo nie mamy gwarancji co do ostatecznego brzmienia dyrektywy. Jej "urokiem" jest to, że polscy posłowie muszą nakazy i wskazówki tam zawarte przerobić na ustawę. A wszyscy wiemy, do czego oni są zdolni. Po wyjściu z naszego Sejmu przepisy mogą wyglądać zupełnie inaczej. Szczęśliwie nie mogą być sprzeczne z treścią dyrektywy. Gdyby jednak tak się stało, zawsze można odwołać się do nadrzędności prawa UE.

Nie zakazane - jest dozwolone

Legalne korzystanie z programów P2P jest możliwe. Nie musisz zasiadać do komputera w strachu, że zły sąsiad czy porzucona sympatia wskaże cię policji. Możesz pobierać muzykę i filmy w taki sposób, aby nikt nie mógł nas za to karać. Jedynym problemem pozostaje fakt, że ciągle nie znamy granic tego, co jest dozwolone. Niestety, należy stwierdzić, ze prawo nie nadąża za życiem, a na pewno za obecnym tempem rozwoju technologicznego. Jeszcze dziesięć lat temu nikt nie wiedział, jak będzie przebiegał rozwój Internetu.

Ustawy i regulacje

Problematyka ściągania programów i utworów jest regulowana przez ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - "Kodeks Karny" i ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. - "Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych". Odpowiednie akty prawne można znaleźć m.in. na stronie http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html .

Uwaga! Sąd idzie!

W marcu bieżącego roku, przed Amerykańskim Sądem Najwyższym, rozpoczął się proces wytwórni MGM Studios przeciw Groksterowi. Niekorzystny dla Grokstera wyrok może spowodować delegalizację programów P2P w USA. Sprawa ta jest odwołaniem od wyroku sądu apelacyjnego, który ogłosił, że tego typu sieci nie są odpowiedzialne za nielegalne działania użytkowników.