8 sposobów, aby zabezpieczyć swój komputer

Wiele osób martwi się o bezpieczeństwo danych przesyłanych przez sieci. Czasami jednak wystarczy po prostu podejść do cudzego komputera i przejrzeć pliki znajdujące się na dysku twardym. Dotyczy to szczególnie komputerów w firmach lub w szkołach, które są dostępne dla przechodzących osób.

Wiele osób martwi się o bezpieczeństwo danych przesyłanych przez sieci. Czasami jednak wystarczy po prostu podejść do cudzego komputera i przejrzeć pliki znajdujące się na dysku twardym. Dotyczy to szczególnie komputerów w firmach lub w szkołach, które są dostępne dla przechodzących osób.

Poniżej przedstawiamy osiem sposobów, które pozwolą lepiej zabezpieczyć komputer.

1 Wyłącz automatyczne logowanie

Jeśli włączono automatyczne logowanie, podczas uruchamiania Maca pomijany jest etap sprawdzania hasła użytkownika. Oznacza to, że każdy może uruchomić nasz komputer i uzyskać dostęp do wszystkich plików. Aby tego uniknąć, wystarczy przejść do panelu preferencji Accounts, kliknąć opcję Login Options i usunąć zaznaczenie opcji Automatically Log In As.

Zobacz również:

2 Wstaw pytanie o hasło po obudzeniu komputera

Wygaszacz ekranu świetnie chroni zawartość ekranu przed wścibskimi oczami, ale wystarczy poruszać myszą lub nacisnąć dowolny klawisz, aby ta zasłona zniknęła.

Odnosi się to również do komputera, który został uśpiony. Aby uniemożliwić dostęp do danych, należy odwiedzić panel preferencji Security i włącz opcję Require password to wake this computer from sleep or screensaver.

3 Zablokuj pęk kluczy

Kliknij, aby powiększyćWiększość aplikacji może zapisywać różnego rodzaju hasła i klucze w pęku kluczy (Keychain); obejmuje to programy pocztowe, przeglądarki internetowe i wiele innych programów. Keychain potrafi także automatycznie wypełniać pola formularzy w przeglądarce Safari.

Co się jednak stanie, jeżeli na chwilę komputer jest bez nadzoru?

Ktoś może podejść do niego i uzyskać dostęp do naszego konta bankowego, poczty elektronicznej i innych miejsc chronionych hasłem.

Aby to zmienić, należy zmodyfikować ustawienia pęku kluczy.

Po uruchomieniu programu Keychain Access w teczce Applications: Utilities należy wybrać z szuflady pęk kluczy (zwykle ma on nazwę taką samą jak nazwa użytkownika). Jeśli szuflada nie jest widoczna, wystarczy kliknąć przycisk Show Keychains na pasku narzędzi. Następnie należy wybrać polecenie menu Edit: Change Settings

For Keychain i ustawić opcje Lock after 5 minutes (wartość tę można dowolnie zmieniać) i Lock when sleeping.

4 Zmień hasło pęku kluczy

Domyślnie hasło pęku kluczy jest identyczne z hasłem używanym do logowania w systemie. Istnieje jednak możliwość zrestartowania komputera przy użyciu systemowej płyty instalacyjnej i zresetowania haseł dostępowych. Pozwoli to w prosty sposób uzyskać dostęp do pęków kluczy wszystkich użytkowników. Aby się przed tym zabezpieczyć, wystarczy zmienić hasło pęku kluczy. W tym celu powinniśmy uruchomić program Keychain Access i kliknąć nazwę użytkownika w szufladzie. Następnie możemy wybrać polecenie Edit: Change Password For Keychain i wprowadzić nowe hasło.

5 Zapisz poufne dane na zaszyfrowanym obrazie dysku

Jeśli poufne są tylko niektóre pliki znajdujące się na dysku twardym, można umieścić je na zaszyfrowanym obrazie dysku z ochroną hasłem. Zamontowanie takiego obrazu w systemie wymaga podania hasła. Po zakończeniu pracy z plikami wystarczy "odmontować" plik z biurka, aby dane znów stały się całkowicie bezpieczne.

6 Wymazuj poufne pliki

Nawet usunięte pliki można odzyskać po pewnym czasie. Dzieje się tak, gdyż poszczególne fragmenty pliku w dalszym ciągu znajdują się na dysku. Istnieją programy, które umożliwiają odtwarzanie takich usuniętych plików.

Aby całkowicie skasować poufne dokumenty, należy wybrać polecenie Finder: Secure Empty Trash. Spowoduje to kilkakrotne nadpisanie usuwanych plików, przez co ich odzyskanie będzie praktycznie niemożliwe.

7 Użyj funkcji FileVault

Programy antywirusoweKliknij, aby powiększyćProgramy antywirusoweNajlepszym sposobem zabezpieczenia plików jest ich zaszyfrowanie. Oprócz umieszczenia plików na zaszyfrowanym obrazie dysku (patrz: porada 5), możliwe jest włączenie funkcji FileVault (tylko w Panterze i nowszych systemach), która szyfruje cały katalog domowy użytkownika. Dzięki tej funkcji wszystkie dane pozostaną bezpieczne, nawet jeśli ktoś ukradnie cały komputer lub tylko dysk twardy. Należy jednak pamiętać, że hasło FileVault może zostać zmienione przez administratora. Trzeba również pamiętać o wyłączeniu funkcji automatycznego logowania, która zapewnia dostęp do zaszyfrowanych plików.

Aby uzyskać dostęp do funkcji FileVault, należy przejść do panelu preferencji Security i wybrać w nim odpowiednie opcje. Warto pamiętać, że wcześniejsze wersje Mac OS-a X 10.3 miały problemy z działaniem tej funkcji. Przed jej użyciem należy więc wykonać aktualizację systemu. Zapewni to całkowite bezpieczeństwo danych.

8 Ustaw hasło Open Paranoid

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy sposoby pominięcia hasła logowania - uruchomienie komputera z płyty instalacyjnej OS-a X, uruchomienie Maca w trybie Target po połączeniu z innym komputerem lub uruchomienie Maca z serwera sieciowego. Jeżeli więc ktoś uzyska fizyczny dostęp do komputera, będzie mógł przeglądać wszystkie dane, które nie zostały w jakiś sposób zaszyfrowane.

Aby zapobiec takiemu ryzyku, należy ustawić hasło niskiego poziomu wprowadzane jeszcze przed rozpoczęciem uruchamiania komputera. Open Firmware to specjalny kod, który nie stanowi części Mac OS-a X, gdyż jest zapisany w specjalnym układzie elektronicznym. Przypomina on BIOS w komputerach PC.

Więcej informacji na temat Open Firmware i ustawiania hasła można znaleźć w dokumencie firmy Apple zatytułowanym "Setting up Open Firmware Password Protection in Mac OS X 10.1 or Later".