Automatyka w Adobe Photoshop CS2

Jak zrobić stykówki? Jak zmieścić kilka zdjęć na jednym papierze? Jak przygotować galerię zdjęć do Internetu? Informacje na te i inne ciekawe tematy znajdą Państwo w niniejszym artykule.Zapraszam do lektury.

Jak zrobić stykówki? Jak zmieścić kilka zdjęć na jednym papierze? Jak przygotować galerię zdjęć do Internetu? Informacje na te i inne ciekawe tematy znajdą Państwo w niniejszym artykule.Zapraszam do lektury.

Podczas pracy nad przygotowaniem prezentacji multimedialnej, strony WWW czy też drukowanego katalogu często spotykam się z sytuacją, gdy muszę szybko dostosować kilka/kilkanaście/kilkaset fotografii do specyfiki danej publikacji. Wykonywanie obrotu zdjęcia, pomniejszenia go, wyostrzenia i zapisu w odpowiednim katalogu to zestaw niezbyt skomplikowanych czynności doskonale znanych każdemu grafikowi i fotografowi.

Zobacz również:

Cóż jednak zrobić w sytuacji, gdy jest do przetworzenia 600 zdjęć produktów? Kolejno i taśmowo wykonywane czynności mogą wówczas doprowadzić do znudzenia i frustracji nawet najbardziej wytrwałych użytkowników Adobe Photoshopa.

Wtedy to właśnie do głosu dochodzi wspaniałe narzędzie, znajdujące się już od czwartej wersji programu - Actions, czyli zadania, a także inne automatyczne narzędzia i funkcje dostępne w programie.

Actions (będę używać pisowni z oryginalnej angielskojęzycznej wersji programu, bo jedynie taka wersja pozostaje dostępna dla polskich użytkowników) pozwalają na rejestrację kolejno wykonywanych czynności i późniejsze ich wykorzystanie i powtarzanie w następnych pracach, a nawet katalogach wypełnionych zdjęciami.

Dobrze przygotowane akcje mogą być uniwersalne i sprawdzać się w wielu typowych pracach. Dodatkowo Adobe Photoshop zawiera szereg bardzo przydatnych i łatwo konfigurowalnych poleceń, które doskonale automatyzują pewne zadania w codziennej pracy.

Funkcje automatyczne

Funkcje automatyzujące to nie tylko zadania, są zlokalizowane w kilku miejscach:

1 Menu górne File/Automate/i tu szereg czynności automatycznych

2 Menu górne File/Scripts/ i tu szereg czynności automatycznych

3 Paleta Actions (menu górne Window/Actions)

4 Menu Tools/Photoshop/ i tu szereg czynności automatycznych w oknie przeglądarki Bridge.

1Kliknij, aby powiększyć12Kliknij, aby powiększyć2

Wszystkie polecenia działają w oparciu o podobny schemat: automatyzują proces wykonywania cyklicznych, powtarzalnych operacji na serii grafik czy zdjęć.

3Kliknij, aby powiększyć34Kliknij, aby powiększyć4

Menu Automate

To zestaw poleceń znanych już z poprzedniej wersji programu:

Kliknij, aby powiększyć5 Batch - czyli przetwarzanie wsadowe. Pozwala na wykonanie wybranej akcji na serii zdjęć, dostępnych w dowolnym katalogu. Polecenie to stanowi prawdziwą esencję automatycznych działań w Adobe Photoshopie. W pierwszej kolejności w dostępnym oknie dialogowym musimy wybrać odpowiednie zadanie (Action). Następnie należy wskazać źródło (Source) obrazu - w tym miejscu może to być katalog zapisany na dysku, seria otwartych prac, grafiki dostępne w module Bridge (nowa wersja przeglądarki grafik z Adobe) lub importowanej do programu. W swojej pracy zazwyczaj używam opcji Folder i wskazuję katalog wcześniej zapisanych obrazów. Trzeci krok to wskazanie celu (Destination), gdzie mają być zapisane przetworzone obrazy. Tu także istnieje kilka opcji do wyboru:

Folder pozwala na zapisanie przetworzonych prac w innym katalogu, pozostawiając pliki źródłowe (Source) nienaruszone w oryginalnej lokalizacji.

Save And Close przeprowadzi wskazane przekształcenia obrazu, zapisze zmiany w oryginalnym pliku i zamknie go. Wygodna opcja, jednak nie pozostawia miejsca na błędy. Źle dobrana czy przygotowana akcja może trwale zepsuć wszystkie grafiki źródłowe, zapisane we wskazanym (Source) wcześniej katalogu.

None przekształca grafikę i pozostawia otwarty plik. W ten sposób użytkownik sam decyduję o jego dalszym losie i zapisie. To chyba najrzadziej (w moim przekonaniu) używany schemat działania.

Dodatkowo w dolnej części okna możemy łatwo zmienić nazwy wszystkim przetwarzanym plikom graficznym. W tym celu w oknie konfiguracyjnym wybieramy kolejne elementy nazwy lub jeśli nie chcemy ich modyfikować, pozostawiamy pola bez zmian. Wciśnięcie klawisza OK wywoła wybraną akcję i przeprowadzi transformację na wybranych plikach. Jeśli w katalogu źródłowym znajduje się więcej niż 100 zdjęć, szybko docenimy walory takiej metody.

Kliknij, aby powiększyć6 PDF Presentation umożliwia zapisanie dokumentu PDF z przygotowanej serii fotografii dostępnej w dowolnym katalogu na dysku. Przygotowany PDF może być wyświetlony od razu w trybie pełnoekranowym z zaprogramowanymi automatycznymi przejściami i efektami pomiędzy kolejnymi stronami. W dostępnym oknie wskazujemy pliki, które chcemy zapisać w postaci prezentacji PDF (Browse), możemy dodatkowo dołączyć wszystkie otwarte obrazy (Add Open Files). W części Output Options należy wybrać, czy chcemy utworzyć klasyczny dokument wielostronicowy (Multi-Page Document), czy prezentację typu Slide Show. W tym drugim przypadku w dolnej części okna możemy określić czas (Advance Every… Seconds), po jakim kolejne zdjęcia będą automatycznie zmieniane z efektem przejścia (Transition) lub bez. Dodatkowa opcja Loop After Last Page pozwala na zapętlenie prezentacji i odtwarzanie jej automatycznie od początku. To bardzo wygodna cecha, szczególnie na targach lub w pokazach wystawowych.

Create Droplet - polecenie pozwala zapisać dowolną akcję w oddzielnym pliku z rozszerzeniem .exe. Aby szybko wykonać zestaw przygotowanych wcześniej instrukcji, wystarczy przeciągnąć katalog grafik na ikonę Dropletu. Spowoduje to automatyczne uruchomienie Adobe Photoshopa i wykonanie akcji na serii zdjęć z użytego katalogu. Szkoda że jeszcze po zakończeniu pracy Droplet nie zamyka automatycznie Photoshopa…

Aby zapisać Droplet, należy w dostępnym oknie dialogowym wskazać jego lokalizację oraz wprowadzić nazwę (w Systemie Windows nie należy zapominać o rozszerzeniu.exe).

Pozostałe ustawienia są w zasadzie identyczne z przypadkiem wywołania polecenia Batch i pozwalają określić zarówno wybrane zadanie, jak i lokalizację.

Zapisana akcja może być uruchomiona poprzez przeciągnięcie grafiki lub katalogu grafik na ikonę Dropletu.

Uwaga!

We wcześniejszych wersjach Photoshopa (np. 7 i CS) polecenie Create Droplet źle działało w polskiej wersji programu. Dodatkowo wymaga przywilejów administratora systemu do prawidłowego działania wielu akcji. W wersji polskiej programu Adobe Photoshop CS niektóre akcje (zadania) nie działały wcale.