Kino pod prądem

Wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy, że zagrożeniem dla urządzeń elektronicznych jest niska jakość prądu wykorzystywanego do ich zasilania. Podajemy sposoby ochrony sprzętu audio-wideo przed skutkami zakłóceń w sieci energetycznej.

Wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy, że zagrożeniem dla urządzeń elektronicznych jest niska jakość prądu wykorzystywanego do ich zasilania. Podajemy sposoby ochrony sprzętu audio-wideo przed skutkami zakłóceń w sieci energetycznej.

Kliknij, aby powiększyćUkłady zasilania urządzeń audio-wideo są czułe na zmiany napięcia. Wszelkie nieprawidłowości parametrów dostarczanego prądu negatywnie wpływają na ich komponenty, a niektóre mogą nawet doprowadzić do trwałego uszkodzenia sprzętu. Istnieją różne sposoby zabezpieczenia urządzeń przed takimi zagrożeniami. Wybór metody ochrony zależy od rodzaju wykorzystywanego sprzętu i jego odporności na zakłócenia pojawiające się w sieci energetycznej. Do zapewnienia zasilania bez chwilowych wahań napięcia wystarczy zastosować kondycjoner, natomiast przed niebezpiecznym jego zanikiem uchroni nasz sprzęt zasilacz awaryjny, tzw. UPS.

Zobacz również:

Na obniżenie parametrów prądu pobieranego z sieci energetycznych wpływ mają np. stare lub niefachowo wykonane instalacje w budynkach. To nie wszystko. Normy w Polsce, tak jak w innych krajach europejskich, przewidują, że w gniazdku elektrycznym prąd powinien mieć napięcie rzędu 220-230 V oraz przebieg sinusoidalny o częstotliwości 50 Hz. Wystarczy jednak, aby w domu zaczęła jednocześnie pracować lodówka i pralka, a dodatkowo sąsiad uruchomił kuchenkę mikrofalową, i można być pewnym, że poprawny przebieg prądu ulegnie zakłóceniu. W sieciach energetycznych pojawia się wiele niekorzystnych zjawisk - trwające ułamki sekund przepięcia, które powodowane są włączeniem lub wyłączeniem urządzenia zużywającego dużo prądu, chwilowe, znaczne spadki napięcia oraz zakłócenia powstałe w wyniku promieniowania elektromagnetycznego, którego źródłem mogą być np. anteny sieci GSM.

Często niebezpieczne przepięcia, grożące przepaleniem układów zasilania sprzętu audio-wideo, mogą być także spowodowane warunkami atmosferycznymi - np. uderzeniem pioruna w linię niskiego napięcia.

Nie tylko przepięcia

Zagrożeniem dla elementów kina jest nie tylko złej jakości prąd, ale i całkowity zanik napięcia w sieci. Projektory wyposażone są w lampy o dużej mocy, które wytwarzają dużo ciepła. W czasie pracy tych urządzeń temperatura w ich wnętrzu sięga kilkudziesięciu stopni Celsjusza. Oprócz samej lampy potężnym źródłem ciepła są matryce ciekłokrystaliczne (w LCD) lub procesory DMD (w DLP). Każdy projektor posiada rozbudowany system chłodzenia, którego zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru ciepła i niedopuszczenie do przekroczenia temperatury niebezpiecznej dla lampy i układów optyki. W przypadku niespodziewanego zaniku napięcia rozgrzany projektor zostaje pozbawiony możliwości chłodzenia W najlepszym przypadku wpłynie to poważnie na skrócenie żywotności tych kosztownych elementów urządzenia. W skrajnych przypadkach lampa projekcyjna może się rozpaść, a ciekłokrystaliczny panel zostanie uszkodzony.

Jak się chronić

Istnieje kilka sposobów ochrony sprzętu audio-wideo przed skutkami zakłóceń w sieci energetycznej. Różnią się one stopniem zaawansowania, a co za tym idzie - ceną.

Listwy do zastosowań audio-wideo - w podłużnej obudowie przypominającej standardowy przedłużacz mają zamontowane kilka gniazd z uziemieniem. Wyposażone są w kondensatory i elementy indukcyjne. Zabezpieczają sprzęt przed skrajnymi przepięciami i zakłóceniami wysokich częstotliwości. Należy jednak pamiętać, że przy bardzo silnym udarze spowodowanym uderzeniem pioruna, listwy zasilające mogą zawieść. Najlepszym i najprostszym rozwiązaniem jest wyłączenie sprzętu z sieci na czas burzy. Ceny listw zaczynają się od ok. 100 zł.

Kondycjonery - mają za zadanie poprawić jakość prądu. Tłumią zakłócenia o wysokich częstotliwościach, które są szczególnie groźne dla sprzętu audio (wzmacniaczy, amplitunerów, odtwarzaczy DVD), zabezpieczają przed przepięciami, a jednocześnie izolują podłączone urządzenia audio przed wzajemnymi zakłóceniami. Zastosowanie dobrego kondycjonera wpływa na poprawę brzmienia. Także scena dźwiękowa staje się głębsza i szersza. Efekty działania kondycjonera nie dotyczą wyłącznie sfery dźwiękowej. Zyskać na jakości może także obraz z telewizora czy odtwarzacza DVD. Urządzenia zużywające dużo prądu, głównie wzmacniacze i końcówki mocy, powinny być podłączone tylko do kondycjonerów odpowiadających ich wydajności prądowej. W przeciwnym wypadku lepiej zrezygnować z podłączenia sprzętu do kondycjonera, bo po pierwsze - kondycjoner może zostać zniszczony, a po drugie - jakość brzmienia i obrazu może ulec pogorszeniu. Cena - od kilkuset złotych wzwyż.