Wist na Longhorna

Czy chcesz czekać na Vistę? Jeśli nie, możesz już teraz wzbogacić swoją edycję XP o wszystkie istotne funkcje dostępne w dotychczasowych wersjach Longhorna.

Czy chcesz czekać na Vistę? Jeśli nie, możesz już teraz wzbogacić swoją edycję XP o wszystkie istotne funkcje dostępne w dotychczasowych wersjach Longhorna.

Jeśli Microsoft nie przyspieszy kroku, pod koniec 2006 r. może mieć trudności ze znalezieniem chętnych na Vistę (przedtem kryptonim Longhorn). Funkcje nowego systemu można zaimplementować nawet w Windows XP. Częściowo jest to możliwe za pomocą bezpłatnych programów z Internetu. W pozostałych przypadkach wzięliśmy sprawę we własne ręce, aby "leciwy" XP przypominał Longhorna. W poniższym materiale przedstawiamy narzędzia i porady, jak wyposażyć swój system w nową szatę graficzną. Ponadto uzyskasz możliwość filtrowania zawartości okien Eksploratora wg określonych kryteriów, zakładania wirtualnych folderów, filtrowania plików na podstawie ukrytych metadanych, a także odnajdywania treści plików w obrębie całego systemu. Wszystkie wymienione funkcje są dostępne w Windows XP, a niektóre z nich można wstawić nawet do Windows 2000.

Zobacz również:

Wyszukiwanie i filtrowanie w Eksploratorze

Zaznaczać lub ukrywać - nasze narzędzie pcwBand2 uzupełnia Eksplorator o wygodny filtr plików.Kliknij, aby powiększyćZaznaczać lub ukrywać - nasze narzędzie pcwBand2 uzupełnia Eksplorator o wygodny filtr plików.Funkcja z Longhorna Trudno znaleźć określone zbiory w folderze, który zawiera mnóstwo plików. Longhorn proponuje sprytne rozwiązanie. W prawym górnym narożniku Eksploratora figuruje pole tekstowe z filtrem wyszukiwania. Wpisywane litery i cyfry są natychmiast przejmowane przez filtr, a Eksplorator na bieżąco koryguje listę wyświetlanych zasobów. Gdy wpiszesz np. literę a, zobaczysz tylko podfoldery i pliki, w których występuje ta litera. Filtr obejmuje swoim zakresem nie tylko nazwy plików, lecz wszystkie widoczne kolumny (np. także Typ i Rozmiar). Wprowadzając łańcuch .exe, ograniczysz wyświetlane elementy do zbiorów z rozszerzeniem EXE.

Implementacja w XP Niemieckojęzyczne narzędzie pcwBand2 oferuje filtr, który może z powodzeniem zmierzyć się z opisanym powyżej rozwiązaniem Longhorna.

Użytkowanie filtru Nowy pasek Eksploratora zawiera m.in. pole tekstowe do wprowadzania poszukiwanych pojęć. Wpisz na przykład doc, po czym kliknij pole Filter. W oknie Eksploratora zostaną tylko elementy, w których nazwie jest podany łańcuch (w dowolnym miejscu). Tymczasem przyciskiem Select zaznaczysz wszystkie elementy odpowiadające wpisanemu kryterium. Dzięki temu możesz wygodnie wykonywać żądane operacje na tych plikach (np. kopiować je bądź przenosić). Aby przywrócić pierwotny wygląd okna, czyli spis wszystkich plików i podfolderów w bieżącym folderze, kliknij przycisk Refresh lub naciśnij przycisk [F5].

W opcjach filtru można m.in. włączyć wyszukiwanie proste lub zaawansowane wyszukiwanie wyrażeń regularnych.Kliknij, aby powiększyćW opcjach filtru można m.in. włączyć wyszukiwanie proste lub zaawansowane wyszukiwanie wyrażeń regularnych.Zasadniczo program pcwBand2 przeszukuje i filtruje całą zawartość okna. Na ogół najlepiej stosować go w trybie Szczegółów (menu Widok | Szczegóły). W przypadku niektórych typów plików warto oprócz tego włączyć wyświetlanie dodatkowych kolumn. Zrobisz to za pomocą menu Widok | Wybierz szczegóły. Na przykład przy plikach MP3 są dostępne takie kolumny, jak tytuł albumu i wykonawca.

pcwBand2 oferuje specjalne funkcje do filtrowania wg liczb. Na przykład wpisując >100, zainicjujesz wyszukiwanie liczb powyżej setki. W podobny sposób można stosować operatory < (mniejszy od) i = (równy). Pamiętaj, że także w tej sytuacji narzędzie przeszukuje wszystkie wyświetlone kolumny (np. także kolumnę rozmiaru pliku). Jeśli w widoku szczegółów jest włączona kolumna Zmodyfikowany, wprowadzenie łańcucha >100 nie przyniesie pożądanego rezultatu, bo i tak wszystkie liczby lat są większe od stu, czyli objęte tym kryterium filtrowania.

Funkcje rozszerzone Program pcwBand2 stosuje domyślnie proste wyszukiwanie, w którym nie rozróżnia małych i wielkich liter ani nie uwzględnia usytuowania poszukiwanego łańcucha w obrębie nazw plików i innych elementów.

Jest jednak wyposażony w funkcję wyszukiwania wyrażeń regularnych. Aby ją uaktywnić, kliknij ikonę PC-WELT i wskaż polecenie Optionen. Zaznacz opcję Regex-Suche i potwierdź przyciskiem OK (opcją Einfache Suche przywrócisz w razie potrzeby proste wyszukiwanie). Wpisując K*, odnajdziesz wszystkie pliki rozpoczynające się od (wielkiej) litery K. [K;k] daje w wyniku pliki rozpoczynające się od K lub k. Ponadto jest dopuszczalne stosowanie wieloznaczników ? (jeden dowolny znak), _ (nic lub jeden dowolny znak), * (nic, jeden lub więcej dowolnych znaków), % (co najmniej jeden dowolny znak), # (co najmniej jedna dowolna cyfra). Szczegółowy opis składni znajduje się (po niemiecku i angielsku) w pliku pomocy. Znajdziesz go pod skrótem pcwBand.chm w obrębie menu Start | Programy | PC-WELT. Rozwiń gałąź pcwBand Anwenden, wskaż Filtern und Auswählen im Explorer, a następnie przewiń do góry zawartość okna.

Narzędzie pcwBand2 oferuje ponadto funkcje niezwiązane z wyszukiwaniem w Eksploratorze. Wskazując menu Widok | Paski narzędzi, możesz włączyć je również w Internet Explorerze. Wówczas będzie odnajdywał wpisywane łańcuchy tekstowe na bieżącej stronie internetowej, zaznaczając je kolorem ustawionym w oknie konfiguracyjnym programu. Kliknij menu PC-WELT | Optionen i zaznacz żądany kolor w polu listy Farben. Przyciski Filter i Select mają tu taką samą funkcję jak w Eksploratorze. Za pomocą menu PC-WELT | Text einfügen możesz wygodnie wstawiać do formularzy WWW ciągi tekstowe zdefiniowane uprzednio w oknie opcji. Przydaje się to przede wszystkim podczas sieciowych pogaduszek, a także na forach internetowych.

Instalowanie pcwBand2

Aby zainstalować narzędzie pcwBand2, zamknij wszystkie okna Eksploratora i Internet Explorera, po czym uruchom program instalacyjny. Otwórz okno Eksploratora (klawisze [Windows E]) i wskaż menu Widok | Paski narzędzi | PC-WELT. Windows wstawi nowy pasek w prawie niedostrzegalnym miejscu - zazwyczaj przy prawej krawędzi ostatniego spośród wyświetlanych pasków. Przeciągnij go w żądane miejsce za pomocą myszy. Jeśli nadal będzie niezauważalny, zamknij okno Eksploratora i powtórz opisane czynności.

Usuwanie folderów wirtualnych

Gdy zechcesz pozbyć się polecenia Virtuellen Ordner anlegen (załóż folder wirtualny) z menu podręcznego, przywołaj ponownie program Fast Explorer 2001 (patrz punkt 2) i kliknij Submenu Items. Zaznacz utworzone uprzednio polecenie Virtuellen Ordner anlegen, po czym kliknij przyciski Delete i OK. Aby odinstalować typ folderów wirtualnych, musisz jeszcze raz uruchomić program pcwVirtualFolder.EXE dwukrotnym kliknięciem myszy.

Odinstalowanie narzędzia pcwBand2

Gdy zechcesz pozbyć się programu pcwBand2, najpierw wyłącz go za pomocą menu Widok | Paski narzędzi w Eksploratorze i/lub Internet Explorerze. Następnie pozamykaj wszystkie okna i przywołaj menu Start | Programy | PC-WELT | pcwBand2 | pcwBand2 entfernen. Alternatywnie możesz odinstalować narzędzie poprzez aplet Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.