Windows - szkoła makijażu

Menu Start z jednej, obszar powiadomień z drugiej, w środku pasek zadań, a nad nim ikony - jednolita szata pulpitu już dawno przejadła się indywidualistom. Modyfikując lub wymieniając powłokę Windows, poprawisz wygląd i funkcjonalność systemu.

Menu Start z jednej, obszar powiadomień z drugiej, w środku pasek zadań, a nad nim ikony - jednolita szata pulpitu już dawno przejadła się indywidualistom. Modyfikując lub wymieniając powłokę Windows, poprawisz wygląd i funkcjonalność systemu.

Na pewno znasz to z długich podróży za kółkiem lub pociągiem - ciągle ta sama szosa, ciągle ten sam krajobraz za oknem. Monotonny widok nuży. Mimo kolorowych igraszek, kompozycji pulpitu i licznych usprawnień interfejsu Windows cały czas zachowuje ten sam wygląd. Od niespełna dziesięciu lat Eksplorator króluje na większości ekranów świata.

Zobacz również:

Z drugiej strony swojskie środowisko stanowi dobrą podstawę codziennej pracy przy komputerze. Także fakt, że niektóre menedżery okien, np. KDE czy Gnome, przejęły takie elementy pulpitu, jak menu Start i pasek zadań, świadczy na korzyść składników pulpitu Windows. Ale... czy znajomy interfejs oznacza, że jest najlepszy?

Możesz wystroić Eksplorator i wyposażyć go w nowe funkcje - albo zamienić na nową powłokę. Poddaliśmy testom dwie grupy narzędzi do zmiany wyglądu Windows. Pierwsza z nich obejmuje rozszerzenia Eksploratora, które pozostawiają znajome środowisko pracy, lecz udostępniają dodatkowe funkcje. Druga ma bardzo radykalne cele - degraduje Eksploratora do funkcji menedżera plików, a sama przejmuje rolę powłoki. Koniec końców wybór interfejsu użytkownika jest i pozostanie kwestią gustu. Jednak na pewno znajdziesz w poniższym materiale narzędzie, które odpowiada twojemu stylowi pracy. A większość z nich jest bezpłatna.

Podstawy

Jednym z centralnych elementów środowiska Windows jest domyślnie Eksplorator. Graficzna powłoka systemu pełni nie tylko rolę menedżera plików, lecz zapewnia jednocześnie wiele innych elementów - najbardziej rzucają się w oczy okno pulpitu, menu Start, pasek zadań, obszar powiadomień (zasobnik systemowy) i inne paski narzędzi. Mimo że Eksplorator bywa utożsamiany z całym środowiskiem Windows, wcale nie jest wymagany do funkcjonowania systemu. Dlatego wszystkie jego edycje zapewniają możliwość wymiany tego elementu - jakie i na co, opisujemy w pierwszym rozdziale.

1. Gdzie szukać powłoki?

Ważny klucz - ta wartość decyduje, gdzie Windows szuka powłoki. Zapis SYS: oznacza, że w systemie jest tylko jedna powłoka globalna (punkt 1).Kliknij, aby powiększyćWażny klucz - ta wartość decyduje, gdzie Windows szuka powłoki. Zapis SYS: oznacza, że w systemie jest tylko jedna powłoka globalna (punkt 1).Windows 98/Me W tych edycjach systemu powłokę definiuje plik SYSTEM.INI, który mieści się w katalogu WINDOWS. Otwórz go w edytorze tekstowym, po czym znajdź sekcję [Boot], a w niej wiersz:

shell=explorer.exe

Chcąc zmienić powłokę, zastąp ciąg znaków explorer.exe nazwą innego programu. Jeśli nie znajduje się w obrębie domyślnej ścieżki wyszukiwania (zmienna PATH), poprzedź nazwę pliku ścieżką dostępu. Pamiętaj, aby podawać ścieżki zawierające spacje i długie nazwy plików zgodnie z dosową konwencją 8+3.

Windows 2000/XP W tych wersjach systemu powłokę definiuje domyślnie wartość ciągu "Shell" zapisana w kluczu "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon". Aby zamienić powłoki wszystkich kont użytkowników, wystarczy wpisać odpowiednią nazwę pliku zamiast ciągu explorer.exe. Jeśli nowa powłoka nie znajduje się w obrębie domyślnej ścieżki wyszukiwania (zmienna PATH), należy wpisać całą ścieżkę dostępu. Długie nazwy plików i spacje nie stanowią żadnego problemu.

W odróżnieniu od Windows 98/Me jest tu możliwa nie tylko globalna wymiana powłoki, lecz również oddzielnie każdego (konta) użytkownika. O tym, czy Windows ma poszukiwać definicji powłoki w wymienionym powyżej kluczu globalnym "HKEY_LOCAL_MACHINE" czy w poszczególnych kontach użytkowników, decyduje kolejna wartość "Shell". Jest umieszczona w kluczu "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping\system.ini\boot".

Jeżeli wartość "Shell", o której mowa, rozpoczyna się od liter SYS:, wszystkim kontom użytkowników jest przydzielona ta sama powłoka (patrz klucz "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon").

Jeśli natomiast wspomniana wartość "Shell" zaczyna się od ciągu USR:, Windows uznaje jako powłokę program ustawiony przez bieżącego użytkownika - czyli w kluczu "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon". Aby zmienić tę wartość, musisz dysponować uprawnieniami administratora.

Jednak nawet po podmianie powłoki pozostanie pewien problem. Nawet gdy polecisz systemowi wczytywać powłokę zdefiniowaną dla określonego użytkownika, Windows będzie ją uruchamiał, lecz nadal będzie pamiętał o powłoce globalnej figurującej w obrębie klucza "HKEY_LOCAL_MACHINE". Da ci się to we znaki w określonych sytuacjach. Np. wpisując polecenie explorer.exe c:\windows, oczekujesz, że na ekranie pojawi się tylko okno Eksploratora. Tymczasem Windows wczyta od razu cały pulpit Eksploratora łącznie z ikonami, paskiem zadań i programy z folderu Autostart.

Aby temu zapobiec, trzeba usunąć wartość "Shell" z klucza "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" (jest jej przypisany ciąg "explorer.exe"). Gdy to zrobisz, przywołanie Eksploratora w obrębie alternatywnej powłoki przywoła na ekran tylko zwyczajne okno Eksploratora.

Zauważ, że większość powłok opisanych w dalszej części materiału nie współpracuje ze skomplikowanym mechanizmem definiowania oddzielnych powłok dla każdego (konta) użytkownika. Zastępują Eksploratora globalnie lub stosują własne metody rozróżniania poszczególnych kont i obchodzenia domyślnych ustawień systemu Windows.

2. Po co nowa powłoka?

W porównaniu do Eksploratora przedstawione poniżej powłoki alternatywne wyróżniają się mniejszym zapotrzebowaniem pamięci, wyższym stopniem wyspecjalizowania lub bardziej estetyczną oprawą graficzną. Oprócz tego możesz wręcz zrezygnować z pulpitu, określając jako powłokę dowolną aplikację - chociażby edytor Word, przeglądarkę internetową lub swój ulubiony odtwarzacz. Jest to wypróbowana metoda oszczędzania zasobów - przydaje się szczególnie w wypadku notebooków i starszych komputerów o skromnych zasobach pamięci RAM.

W Windows 2000/XP przywołasz menedżera zadań za pomocą kombinacji klawiszy [Ctrl Alt Del]. Stąd możesz uruchamiać dowolne aplikacje. Tymczasem w Windows 98/Me musisz (zależnie od wybranej powłoki) zadbać o to, abyś w razie potrzeby miał możliwość wczytywania dodatkowych aplikacji. Na przykład w przypadku programu z pakietu Office wystarczy następujące makro:

prog = InputBox("Wybierz program:")

If prog <> "" Then Shell prog, 1

Zdefiniowana ręcznie powłoka pomoże również w razie problemów z uruchamianiem systemu Windows. Pozbywając się Eksploratora, unikniesz wczytywania wszystkich elementów figurujących w folderze Autostart i w kluczach "Run" (w rejestrze). Dzięki temu uda ci się uruchomić Windows bez jakichkolwiek intruzów czy programów szpiegujących. A wówczas będziesz mógł uporządkować, co należy, i przywrócić pierwotną funkcjonalność systemu.

Podkręcanie Eksploratora

Od dziesięciu lat Eksplorator pełni służbę jako domyślna powłoka we wszystkich systemach operacyjnych Microsoftu. Stał się obiektem częstej i śmiałej krytyki, a i tak jest lepszy od swojej reputacji. Z jednej strony został wyposażony z biegiem lat w wiele praktycznych narzędzi i zyskał na wygodzie obsługi, z drugiej zaś oferuje możliwość rozszerzania, gdy zabraknie potrzebnej funkcji. Podpowiemy ci, jak zwiększyć zakres możliwości Eksploratora za pomocą rozszerzeń powłoki.

3. Odblokować pliki

Eksplorator dość często przerywa próbę przemieszczenia lub usunięcia folderu. Nie pozwala na ukończenie operacji, bo jakiś program nadal odwołuje się do jednego lub kilku zawartych w nim plików - jednak Eksplorator nie podaje nazwy tej aplikacji. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak samodzielnie szukać sprawcy w oknie Menedżera zadań. Jeszcze gorsza sytuacja ma miejsce, gdy zasoby, które chcesz usunąć, znajdują się w udostępnionym folderze, a jeden ze współużytkowników zapomniał zamknąć otworzony uprzednio plik. W tym wypadku pomoże tylko restart.

Znacznie wygodniejsze rozwiązanie zapewnia narzędzie Unlocker (bezpłatny, dostępny pod adresem: http://ccollomb.free.fr/unlocker/ , środowiska: Windows 2000/XP, rozmiar pliku: ok. 160 KB). Zainstaluj je dwukrotnym kliknięciem myszy. W menu podręcznym plików i folderów pojawi się nowe polecenie - Unlocker. Gdy Eksplorator zgłosi zablokowany plik, kliknij go prawym przyciskiem myszy. Na ekranie pojawi się okno dialogowe z informacją, który proces odmawia dostępu do pliku. W polu listy (lewy dolny narożnik okna) możesz wybrać żądaną operację - usunięcie, przemieszczenie lub przemianowanie zablokowanego pliku. Gdy klikniesz pole Unlock All, program przywróci dostęp do pliku niezależnie od tego, w jaki sposób został zablokowany.

Wybór aplikacji

Wiele aplikacji nadaje się (przynajmniej w ograniczonym zakresie) do uruchamiania innych programów, kopiowania czy usuwania plików. Klikając menu Plik | Otwórz, przywołasz okno podobne do tego z Eksploratora. Dopuszcza nawigowanie po katalogach oraz proste operacje na plikach.

Kreator kopiowania

Systemy z Internet Explorerem 5 (lub nowszym) można wyposażyć w kreator kopiowania. Uruchom Edytor rejestru i przejdź do klucza "HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers". Utwórz w nim dwa nowe podklucze o nazwach "Copy To" i "Move To". Wartości "(Domyślna)" w pierwszym podkluczu przypisz ciąg "{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}", drugiej zaś ciąg "{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}". Od tej pory w menu podręcznym plików i folderów znajdą się dwa nowe polecenia: Kopiuj do folderu i Przenieś do folderu.

Rozszerzenia

Rozszerzenia powłoki to drobne narzędzia, które wtapiają się w interfejs Eksploratora. Wzbogacają powłokę o nowe możliwości lub pozwalają wygodniej korzystać z dotychczasowych funkcji. W wielu wypadkach zastępują zewnętrzne programy. Zazwyczaj są dostępne w postaci bibliotek DLL, które program Regsvr32.EXE wpisuje do rejestru jako nowe identyfikatory klas. Dzięki temu są wykrywane przez powłokę.