Wideo filmy w programie Macromedia Flash

Czy chciałbyś zamieścić na swojej stronie film wideo albo wykorzystać streaming i strumieniowo ładować plik bez konieczności jego buforowania? A może nie masz najnowszej wersji Macromedia Flasha 8, a chciałbyś jednak zamieścić kilka ujęć wideo na stronie internetowej czy w prezentacji? Jeśli twoja odpowiedź na dowolne z tych pytań jest twierdząca, zapraszam do lektury. W niniejszym opracowaniu opowiem, jakimi metodami można wykorzystać film wideo w programie Flash.

Czy chciałbyś zamieścić na swojej stronie film wideo albo wykorzystać streaming i strumieniowo ładować plik bez konieczności jego buforowania? A może nie masz najnowszej wersji Macromedia Flasha 8, a chciałbyś jednak zamieścić kilka ujęć wideo na stronie internetowej czy w prezentacji? Jeśli twoja odpowiedź na dowolne z tych pytań jest twierdząca, zapraszam do lektury. W niniejszym opracowaniu opowiem, jakimi metodami można wykorzystać film wideo w programie Flash.

Podczas pracy nad stroną WWW czy też prezentacją multimedialną przygotowaną za pomocą programu Macromedia Flash bardzo często (szczególnie ostatnio) spotykam się z zagadnieniem prezentowania filmów. W dobie szybkich łączy coraz więcej klientów decyduje się na publikację krótkich plików wideo bezpośrednio na stronie internetowej. Co więcej, także w przypadku zapisu efektów pracy na płycie CD (np. prezentacji multimedialnej), filmy wideo stają się bardziej popularne i co ważne łatwiejsze do wykorzystania. To wszystko wpływa na coraz większe zainteresowanie i rozwój tematyki filmów wideo w programie Macromedia Flash.

Zobacz również:

W niniejszym artykule chciałbym przedstawić trzy proste metody prezentacji filmu wideo na stronie WWW . W tym celu wykorzystam:

  1. Najnowsze możliwości Macromedia Flash 8 z zastosowaniem najnowszych komponentów i kodeków programu.
  2. Możliwości programu Flash do zapisu wynikowego pliku w starszej, 7. lub 6. wersji Flash Playera.
  3. Tradycyjne techniki prezentacji filmu wideo za pomocą obiektu typu Movie Clip.
Dodatkowo opowiem nieco o plikach z rozszerzeniem FLV, które stanowią esencję wykorzystania elementów wideo w programie Flash. A zatem do dzieła!

Wykorzystanie filmów wideo za pomocą programu Macromedia Flash 8

W najnowszej wersji Flash pojawiło się szereg nowych możliwości publikowania filmów wideo.

Do najważniejszej z nich zaliczyć należy wykorzystanie nowego kompresora (kodeka) On2 VP6 codec do plików wideo, a także nowe, łatwo modyfikowalne komponenty oraz ułatwiony sposób prezentacji filmów na stronie za pomocą kreatora importu plików wideo. Przekonajmy się zatem, jak te nowości sprawdzają się w praktyce.

Aby dodać film wideo do naszej strony, odnajdujemy odpowiednią klatkę filmu, także warstwę i za pomocą polecenia File/Imoprt/Import wideo wywołujemy rozbudowane okno kreatora importu plików wideo. W tym miejscu należy krok po kroku ustalić wszystkie istotne ustawienia dla naszego klipu filmowego.

1Kliknij, aby powiększyć1W pierwszej sekcji Select Video należy wskazać dowolny film wideo zapisany na naszym dysku lub jego ścieżkę sieciową 1. Przyciskiem Next przechodzimy do kolejnego ekranu kreatora - Deployment 2.

2Kliknij, aby powiększyć2W tym miejscu należy określić metodę prezentacji filmu w sieci. W przypadku gdy tworzymy stronę WWW wykorzystując jedynie Macromedia Flash 8 (bez dodatkowych narzędzi do Streamingu), mamy tu do dyspozycji jedno racjonalne rozwiązanie. Progressive download from a web server pozwala skorzystać z opcji strumieniowego ładowanie pliku wideo, który nie jest osadzony bezpośrednio na stronie internetowej (polecam).

Dodatkowo opcja - Embed video in SWF and play in timeline pozwala na osadzenie pliku filmowego bezpośrednio na stronie. Niestety, wpływa to bardzo niekorzystnie na wagę finalnej wersji pliku SWF i nie wykorzystuje najnowszych technik dostępnych w programie Flash.

Dwie pozostałe opcje wykorzystujemy podczas użycia dedykowanych narzędzi do strumieniowej transmisji plików wideo w Internecie.

3Kliknij, aby powiększyć3Po przejściu do kolejnej części kreatora (przycisk Next) wchodzimy do Encodingu 3. W tym miejscu należy podjąć ważne decyzje odnośnie do formatu kompresji (kodeka), jaki chcielibyśmy zastosować w naszej pracy 4. Decyzje te są istotne, ponieważ bezpośrednio wpływają zarówno na jakość prezentowanego filmu, jak i wersję Flash Playera konieczną do jego uruchomienia na stronie.

Dla bardziej zaawansowanych użytkowników proponuję podgląd ustawień dostępnych po wyborze przycisku Show Advanced Settings 5. W tej sekcji mamy dostęp zarówno do precyzyjnego ustawienia właściwości użytego kompresora wideo (Encoding), jaki i ustalenia znaczników w filmie - (Cue Points), a także kadrowania filmu (Crop And Trim).

4Kliknij, aby powiększyć45Kliknij, aby powiększyć5

6Kliknij, aby powiększyć6W kolejnej odsłonie kreatora importu - Skinning 6, określamy wygląd odtwarzacza filmu wideo. Do dyspozycji mamy tu kilkanaście różnych "skórek", które pozwolą dostosować wygląd komponentu do naszych potrzeb. Podczas wyboru różnorodnych form wyświetlacza wideo w oknie kreatora są wyświetlane ważne informacje o ograniczeniach w jego wyglądzie.

7Kliknij, aby powiększyć7Kolejny krok importu to podsumowanie wybranych ustawień, zakończenie pracy kreatora i fizyczne kodowanie pliku wideo 7. W tym miejscu proszę zwrócić uwagę: pliki wideo w przeciwieństwie do grafik i dźwięków są kompresowane (kodowane) podczas importu, a nie podczas eksportu całego pliku SWF.

W rezultacie, po użyciu kreatora importu uzyskamy gotowy odtwarzacz multimedialny, który wyświetla nasz film zgodnie z wybranymi wcześniej ustawieniami 8.

Po podglądzie źródłowego pliku SWF niektórzy być może będą zaskoczeni, jego wagą 9. Strona waży niezwykle mało, tak jakby film wideo nie wpływał na jej wagę.

8Kliknij, aby powiększyć89Kliknij, aby powiększyć9

I tak rzeczywiście jest. Przyczyna jest prosta. Otóż film wideo nie jest osadzony bezpośrednio w pliku SWF naszej strony internetowej.

10Kliknij, aby powiększyć10Zapisany jest automatycznie w katalogu, w którym znajduje się nasz oryginalny plik ze stroną WWW 10. Nowy plik wideo z widocznym rozszerzeniem FLV (Flash Video) od tej chwili stanowi integralną część serwisu. Jest on zapisany i zakodowany za pomocą wybranych wcześniej ustawień.

Dla poprawnego odtwarzania filmu na stronie internetowej, na serwerze WWW musi znaleźć się zarówno nasza strona (plik SWF), jak i ten zewnętrzny plik Flash Video (FLV).